Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3732 (Prakticiranje slušanja Glasa Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3732, 1 Travanj 1946

PRAKTICIRANJE SLUŠANJA GLASA DUHA…

Vi možete izrazito čuti glas duha u vama pod uvjetom da ga hoćete čuti i to sami mentalno obznanite Bogu, pošto vam ovaj mentalni izražaj volje omogućava primiti misaone transmisije/prijenose iz duhovnog kraljevstva. Vi ne možete primiti informaciju ukoliko ju vi sami ne žudite primiti, ali Bog odgovara/reagira na svaku iskrenu žudnju i daje vam u skladu sa vašim stupnjem zrelosti i volje (ili ‘voljom’). Međutim, vi morate promatrati misli koje vam prilaze na različite načine kada duboko razmišljate o duhovnim problemima. One će na vas utjecati različito, izgledat će vam prihvatljivo ili ne i, pod uvjetom da ste najprije molili za prosvjetljenje duha, vi možete bez straha ignorirati ili prihvatiti što osjećate da je ispravno. Zatim možete slijediti vaše osjećaje i prihvatit ćete što je ispravno ali otpustiti što je pogrešno. Misli iz duhovnog svijeta vas afektiraju srazmjerno snazi vaše žudnje za istinom, tako da čovjek koji iskreno žudi istinu ostaje neafektiran od strane pogrešnih misaonih struja. U tom slučaju utjecaj sila koje zavode (= uzrokuju da razumijevanje zastrani) nije više dovoljan da bi zarobio osobu, pošto svjetlosna bića imaju slobodne ruke i ljudsko biće spremno otvara sebe za njihove misaone transmisije.

Vi trebate prakticirati ovaj proces duhovne aktivnosti, to jest, trebate obraćati više pažnje na vaš unutarnji život, povući se u samoću češće, I ako želite razjašnjenje u svezi problema, provest duži period vremena u mislima. Međutim, ovoj vježbi uvijek treba prethoditi iskrena molitva kako bi se uspostavila veza sa Bogom i tako također sa duhovnim silama, koje djeluju u skladu sa Njegovom voljom i čije akcije se sastoje u prenošenju najvišeg istinskog duhovnog znanja. Iskrena (po)veza(nost) vas štiti od kontakta sa obmanjujućim silama koje, razumljivo, nastoje pomutiti i zbuniti vaše misli, pošto borba tame protiv svjetla i obrnuto formira temelj svega i nastavit će se i dalje do vječnosti. Ali svaki onaj koji prizna Boga kao naj-voljenije (= Onog Koji je najviše ispunjen sa ljubavlju), naj-mudrije i svemoćno biće, koji svjesno uđe u kontakt sa ovim najuzvišenijim savršenim Bićem, koji neprestano teži ispuniti Njegovu volju i onda, ispunivši ove uvjete, žudi (upo)znati čistu istinu, neće od strane Boga biti ostavljen da padne kao plijen silama mraka…                       

Bog Osobno će ga podučiti i ljudsko biće jedino treba otvoriti svoje srce, slušati na-unutra i uzeti u obzir njegove misli, i on će doista biti na pravom putu i primiti razjašnjenje kada za tim žudi. Budući Bog, vječna Istina, također želi prenijeti/saopćiti istinu Njegovim živim tvorevinama, ali Bog, vječna Ljubav, također zahtjeva da volja ljudskog bića sebe isto tako oblikuje u ljubav, i svatko tko nastoji učiniti tako također stremi ka istini, pošto su Bog, ljubav i istina nezamislivi jedno bez drugog. I tako je svako ljudsko biće koje je voljno ljubiti i žudi za istinom također u stanju čuti glas Božji, Koji sebe izražava kroz duh u čovjeku… mentalno ili, u stanju napredne zrelosti, također vokalno. I čovjek uvijek prima istu istinu, koja je potpuno istoznačna sa Riječju, koja je direktno transmitirana ljudima na Zemlji od strane Božje velike ljubavi kroz probuđene sluge i proroke, koji su Njemu dobrovoljno ponudili svoju službu kako bi pomogli dušama u zabludi u njihovoj najvećoj duhovnoj nevolji. Jer vlada ogromna duhovna tama i ljudima je, ako hoće postati savršeni, najhitnije potrebna pomoć.

AMEN

Spread the Truth