Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3697 (Ljudske zapovijedi… Ljubav spram bližnjega… Božja Zapovijed…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3697, 25 Veljače, 1946 

LJUDSKE ZAPOVIJEDI… LJUBAV SPRAM BLIŽNJEGA… BOŽJA ZAPOVIJED…

Ljudske zapovijedi ne mogu unaprijediti zrelost vaše duše budući Ja procjenjujem čovjekovu volju da živi na način koji Meni udovoljava, tako što sprovodi zapovijedi koje Sam mu dao u mudrom prepoznavanju njihove učinkovitosti. Ako se ljudske zapovijedi ravnaju po (tj. ako se podudaraju i prilagođavaju) Mojoj zapovijedi Ljubavi, tj., ako one samo smjeraju nadahnuti ljudsko biće da ljubi, tako da će pokoravanje njima rezultirati u prakticiranju nesebične ljubavi spram drugih ljudi, onda one također nailaze na Moje odobravanje, budući je djelovanje Mojeg Duha u ljudima koji su inicirali takve zapovijedi očigledno. Međutim, svaka druga zapovijed nema nikakve vrijednosti preda Mnom niti Ja obraćam ikakvu pažnju na njezino ispunjavanje budući bi vi trebali iskoristiti cijeli pritok životne energije za djela Ljubavi kako bi postigli zrelost duše na Zemlji. Vaš cilj bi trebao biti da postanete savršeni (Matej 5:48)… No kako možete postati savršeni bez Ljubavi?… Kako možete očekivati pritjecanje milosrđa zbog vršenja zapovijedi neuspjeh u ispunjavaju kojih nije prijestup protiv Ljubavi? Vaša Ljubav za vaša bližnja ljudska bića prikazuje vašu Ljubav za Mene, vašeg Boga i Oca od vječnosti. Svakome kome nedostaje Ljubavi za njegova bližnja ljudska bića također nedostaje ispravne Ljubavi za Mene, koja bi ga nagnala da vrši djela Ljubavi spram bližnjih. Ako lažno prikazujete da vi, iz Ljubavi za Mene, vršite zapovijedi koje zahtjevaju različite izvanjske akcije, Ja neću priznati takvu ljubav budući su one tek formalnosti koje vi vršite da bi za sebe osigurali nagradu obećanu od strane ljudi… One nisu akcije Ljubavi kroz koje jedino vi Meni prikazujete Ljubav vaših srdaca, kroz koje jedino vi možete postati blaženi. Sve izvanjske formalnosti, sve što je prepoznatljivo na površini nema Moju, već ljudsku volju kao začetnika (pokretača)… Jedino nesebična Ljubav za druge ljude Mene zadovoljava, premda ova, također, potrebuje izvanjska djela… Ja od vas ne očekujem da lažno prikazujete kako činite nešto iz Ljubavi za Mene ako to nije utemeljeno na Mojoj zapovijedi Ljubavi. Ja jedino želim ispunjenje ove zapovijedi i iskrenu molitvu kao izražaj volje privržene Meni… Jedino onda vi možete steći povlastite milosrđa i snage, jer nema drugih izvora milosti osim molitve i nesebične Ljubavi… U tom slučaju, međutim, vi ćete primiti u izobilju. Vaš cjeli život bi trebao biti unutarnji bez umišljenosti, ipak na van bi Me vi trebali proglašavati; vi bi trebali ispovjedati Moje učenje, koje morate nastojati slijediti; vi bi trebali otvoreno priznati svijetu vašu vjeru u Mene, u Moje ime i Moj čin Spasenja, to jest, vi bi trebali govoriti vašim bližnjim ljudskim bićima tako da oni znaju vaše misli i da se vaše čežnje ne odnose na fizički svijet nego na duhovnu oblast… Vi bi se trebali dokazati kao Moji sljedbenici, kao Moja zakonita djeca, čiji način života se podudara zahtjevima koje Sam položio na vas i nastavljam polagati na vas sa Mojom Riječju, koja je prenijeta od gore onim posrednicima koji će vam otkriti Moju volju… Ako želite živjeti u skladu sa Mojom voljom onda vaše akcije trebaju biti neprestani napori Ljubavi po kojima ću vas kasnije suditi u vječnosti… a ne izvanjske kretnje i akcije koje nisu od nikakve koristi za vašu dušu već koje radije čine ljudsko biće nemarnim u vršenju jedine važne zapovijedi… da nesebično ljubi.

AMEN

Spread the Truth