Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3694 (Buduća sudbina duše sukladna žudnjama…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3694, 22 Veljača 1946

BUDUĆA SUDBINA DUŠE SUKLADNA ŽUDNJAMA…

Vaš udio će biti ono što vi žudite. Ja vas uvijek opskrbljujem prema vašoj volji, više ili manje vama primjetno, no ako vam na Zemlji nije vidljivo nikakvo dodjeljivanje, a vi ne odustanete od vaše žudnje, vama će to biti dodijeljeno u duhovnom kraljevstvu… Vi ćete primiti čak i materijalna dobra, samo vama samima na muku, dok se vi ne promijenite, dok ne okrenete vašu žudnju duhovnim dobrima, ili također, ako ste vi nepopravljivi, bit ćete iznova vezani u najtvrđu materiju, tako služeći za vanjski oblik kojeg se vi ne želite odreći. Oklijevam li Ja međutim dugo prije nego li ispunim vašu želju, onda je to jedino Moja velika Ljubav za vas, koji kao Moja stvorenja trebate nadvladati tu želju kako bi postali blaženi. No, ako je vaša želja duhovno usmjerena, ako se ona odnosi na dobra koja su vječna, koja potječu iz duhovnog kraljevstva, a također vas i vode duhovnom kraljevstvu, onda Ja neću dugo oklijevati dati vam ono što vi žudite… Jer Ja uvijek i neprestano razdjeljujem duhovna dobra, i Ja ne snabdijevam oskudno nikoga tko takva žudi. Ova želja pronalazi Moje zadovoljstvo, i odgovara smislu i svrsi zemaljskog života, ona je cilj, kojeg vi trebate postići na Zemlji… težiti za Mojim kraljevstvom… I tako će vam vaša volja uvijek sama pripremiti sudbinu u onostranom; što vi težite, vi ćete primiti, ali nikada nećete ostati neprosvijetljeni o tome što bi vi trebali težiti, da ispunite Moju volju, i da steknete vječno blaženstvo. Ali, vaša volja je slobodna. Čak ni prividno uskraćivanje ispunjenja vaših želja nije prisila volje, jer vama ipak ostaje slobodno ustrajati u svojoj želji, ili ju okrenuti prema drugom cilju, no u konačnici je vaša želja odlučujuća za to kakvu nagradu vi primate. Zemaljsko vrijeme je kratko, a kroz ne-davanje onoga što vi želite, Ja vam dajem samo priliku da promijenite svoju svijest (sklonost, namjeru, poimanje), budući vam Moja Ljubav želi pomoći postati blaženima. I tako se u Posljednji Dan, Dan Suda, nitko neće moći žaliti da je bio uslišen protiv svoje želje… u kraljevstvo Duha će biti primljeni oni čija je svijest usmjerena duhovno i tko Me dakle žudi kao najuzvišenijeg Duha neba i Zemlje, kao što će međutim biti prognan u područje materije onaj tko se od nje nije htio odvezati, tko nije bio u stanju odvojiti se, jer je njegova volja bila okrenuta od Mene, i zato je on bio nemoćan. Volja je jedina odlučujuća, budući je snaga da izvrši svoju volju svakome na raspolaganju; pomažući, Ja stojim uz svakoga ako primijetim i najmanju promjenu njegove volje, no protiv svoje volje neće ni jedan čovjek biti odveden u kraljevstvo koje ne odgovara njegovim najintimnijim (najdubljim, najiskrenijim) željama. I stoga je smisao i svrha vašeg zemaljskog života promijeniti vašu volju, odvratiti je od zemaljske materije i učiniti ju naklonjenoj duhovnim dobrima, a Ja neću odbiti nikakvu molbu za pomoć, Ja ću vas opskrbiti snagom u svoj punini, tako da se vi u potpunosti odvežete (osloboditeodvojite), i da možete ući rasterećeni u duhovno kraljevstvo, kako bi postali blaženi.

AMEN

Spread the Truth