Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3692 (Zemaljske predostrožnosti su zaludne…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3692, 20 Veljače 1946

ZEMALJSKE PREDOSTROŽNOSTI PROTIV KATASTROFE SU ZALUDNE…

Vi morate sebe potpuno razdvojiti od svijeta ako će vas Moja snaga prožeti i vi nje želite postati svjesni. I tako ćete čak u časovima tjeskobne nedaće vi jedino biti puni snage ako ste sposobni zanemariti sva zemaljska događanja i potpuno sebe izručiti Meni sa vašim mislima. I Ja ću se posebice dobro pobrinuti o onima koji pokušavaju pronaći ovu intimnu vezu tijekom časova najveće zemaljske nedaće jer oni demonstriraju njihovu vjeru u Mene, koju Ja neću nikada razočarati. Vi sami ste nesposobni odvratiti štogod pošaljem na vas, otud će svi napori da zaštitite vaše fizičko blagostavnje prema tome biti zaludni. Vi ćete steći daleko više time da fokusirate vaš um na Mene i vjerno očekujete Moju pomoć, jer to će rezultirati u sigurnom uspjehu, i Ja ću zaštititi vaše tijelo i dušu budući vi vjerujete u Mene. Prije nego što Sebe očitujem kroz prirodne sile Ja ću vam i dalje poslati nepogrešive znakove da se katastrofa približava, i onda se prisjetite Mojih Riječi… Usredotočite sebe u molitvi i jedino obratite pažnju na vašu duhovnu dobrobit, ne brinite za vaše tijelo, samo pokušajte uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom tako da ću Ja biti sposoban afektirati vas i voditi neometano bez da naiđem na otpor kroz zemaljsko odvraćanje/razonodu, koje slabi djelovanje Mojega Duha ili ga čak čini nemogućim. Ne činite pokušaje za očuvanje vašeg tijela, jer ono što Ja želim održati živim će također ostati živo, a ono što vi trebate izgubiti ne može biti zaštićeno od strane vaše volje. Ja znam vašu potrebu, baš kao što znam što priječi daljnji razvoj vaših duša.

I prema tome prepustite Meni da se brinem za vas, za vaša zemaljska vlasništva i jedino uzmite u obzir vašu dušu, budući vi ne znate da li će to biti također vaš posljednji čas… Ja Sebe najavljujem unaprijed jer u Mojoj Ljubavi Ja vam i dalje želim dati obilno mogućnosti da uspostavite kontakt sa duhovnim kraljevstvom, sa Mnom, Koji držim sudbinu svake pojedinačne osobe u Mojoj ruci i vodim ju kako je najbolje za vas. Svatko tko se sjedini sa Mnom je pronašao najsigurniju zaštitu i uistinu više neće potrebovati ijedne druge zaštitničke mjere koje mogu postati ništavne u trenutku. Jer opet Ja želim Sebe jasno očitovati, Ja želim Sebe učiniti vidljivim Mojim Vlastitima kako bi osnažio njihovu vjeru, da ih podučim da postanu istinski radnici za Moje kraljevstvo, što će oni postati naknadno. Ne brinite se jer Ja ću se pobrinuti za vas; jedino se obazirite na Moje Riječi Ljubavi i dopustite vašem srcu da se odazove na njih. I podsjetite vaša bližnja ljudska bića da se ponašaju na isti način, upozorite ih protiv pregorljivih predostrožnosti za njihovo zemaljsko blagostanje i također im apelirajte da se vjerno okrenu ka Meni i preporuče Mi sebe i u tijelu i u duši. I svatko tko mari za vaše riječi će biti čudesno vođen sukladno njegovoj snazi vjere. Prema tome ne plašite se ničega bez obzira što se dogodi, čak ako ste u najopasnijoj situaciji… Moja ruka se proteže nadaleko i naširoko da pomogne baš kao i da uništi… Kogagod Ja želim ostaviti živim će ostati živim, i kogagod Ja želim uništiti će biti nesposoban sebe spasiti.. on se treba jedino pobrinuti da njegova duša neće pasti žrtvom tami, onda će on biti spašen za vječnost.

AMEN

Spread the Truth