Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3691 (Nevolja i patnja za pročišćenje duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3691, 19 Veljače 1946

NEVOLJA I PATNJA ZA PROČIŠĆENJE DUŠE ….

Uistinu je bolje da u nevolji i patnji provedete dane do Kraja nego da u blagostanju tijela skončate vaš zemaljski život, da bi onda na sebe morali uzeti sudbinu koja vječnostima za vas znači patnju i neopisivu nevolju. Koga u zadnje vrijeme posjete nevolje, njegove duše Ja se još prihvaćam u Ljubavi i strpljenju i gledam da ga sačuvam od one teške sudbine. No oni koji hode u nemaru i zemljskom bogatstvu i ne pripadaju Mojima, njihove duše su nepopravljive, i oni primaju plaću na ovoj Zemlji ako na nju polažu pravo, ili su pak Mome protivniku poslušni do te mjere da ih on oprema blagom svijeta. 

Stoga ne mrmljajte i ne žalite se vi koji morate patiti, nego i u tome prepoznajte samo Moju Ljubav, koja se neprestano trudi zadobiti vas, spasiti vas od propasti duša, a koja vas s druge strane ne može promijeniti pod prisilom da vaša slobodna volja ne bi bila ugrožena. Prepoznajte Me i u patnji te imajte na umu da i to vrijeme prolazi, te gledajte da iz toga izvučete prave koristi. Pa ćete Mi za to biti vječno zahvalni, jednom kad ste ušli u Moje kraljevstvo, što je svrha svih patnji i nevolja koje morate trpiti. Ja vas moram grubo tretirati pošto se ne date odgajati Mojom nježnom rukom, i kad vas to boli, razbudite se i razmislite o smislu i svrsi patnje ….

Samo kratko vrijeme će vaša sudbina na Zemlji biti teška, jer vrijeme Kraja je došlo. Dozvolite da vam ono bude na blagoslov, da vam bude na spas, kako ne bi morali još jednom prolaziti kroz stvaranje, ne obraćajte pažnju samo na tjelesne nevolje, nego mislite na vašu dušu, koja se pročišćava putem nevolje koja se može povući i omogućiti sjedinjenje s njenim duhom, ako ona od tijela pritom više nije spriječavana. Ne žudite svijet, nego se trudite zadobiti samo duhovno kraljevstvo, jer zemaljski život bliži se kraju, a duhovni život traje vječno.

A njega Ja vama želim učiniti pristupačnim te putem patnji i nevolja prije oblikovati tako da vi u duhovno kraljevstvo možete stupiti nakon vašeg upokojenja. Uzmite si predano na sebe vašu sudbinu, uzmite ju iz Moje ruke, prepoznajte Me i u nevolji i patnji, znajte da vam ništa ne dolazi bez Moje volje i da vam sve koristi za vaše dobro ako vi sami Meni ne pružate otpor, ako podatno i bez tužbe podnosite sve što vam Ja pošaljem. Jer čim je duša iz toga izvukla svoju korist, Ja rasterećujem i tijelo i život mu činim podnošljivijim.  

No vrijeme do Kraja je kratko i mora još na svaki način biti iskorišteno, i ako su Mi vaše duše još protivnički nastrojene a Moja Ljubav vas i pored toga ne želi pustiti da (pro)padnete, Ja moram putem patnje gledati da postignem promjenu vaše volje …. Spoznajte svoju grješnost i pokajte se (dosl. činite pokoru), tako što na sebe strpljivo uzimate mjeru patnje a time i vi otplatite dio krivice, koja je na vama radi vaših grijeha …. I budite zahvalni kad vam Ja još na Zemlji dajem priliku da ih otplatite, jer samo tako možete pročišćeni ući u Moje kraljevstvo, ako prođete posljednji ispit i postanete Moji još na Zemlji ….

AMEN

Spread the Truth