Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3690 (Borba svjetla protiv tame na Kraju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3690, 18 Veljače 1946

BORBA SVJETLA PROTIV TAME NA KRAJU…

Shvatite i obratite pažnju na informaciju koja vam je dana od strane Mojega Duha: Vi se približavate periodu koji otkriva i Moju volju i Moju snagu, Moje djelovanje na Zemlji, baš kao i utjecaj Mojega protivnika (Sotone), jer borba između Mene i njega, borba između svjetla i tame, će doseći njezin vrhunac budući je kraj blizu. Vi ćete biti bacani amo i tamo poput igračke, i na duhovan i na zemaljski način… vi ćete biti opsjedani (isto u smislu: na vas će navaljivati) kako bi se pobrkale vaše misli i stav, ali istovremeno će vam Moji glasnici donijeti poruke od Mene… vi ćete biti također zaronjeni u zemaljske poteškoće tako da ćete se osjećati bespomoćnima i odbačenima… Ipak jedna će staza uvijek biti otvorena za vas, vi ćete uvijek biti sposobni zazvati Jednoga za pomoć u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji. I sve dok je ova staza i dalje otvorena za vas, vi se ne morate bojati nadolazećeg vremena. Sotonin utjecaj će uvijek biti prepoznat svugdje, ali tako i Moj izobilan Ljubav-ni i milosrdan učinak na sve ljude koji Me radi toga potaknu boriti se na njihovoj strani, tako da oni neće biti poraženi od strane neprijatelja njihovih duša. Ipak Moj neprijatelj radi sa podmuklošću i silom… On sebe krije u odjeći Mesije; on obećava ljudima zemaljska poboljšanja i na taj način primamljuje lakovjerne ljude u njegovu mrežu, koji su do sada bili nesposobni razdvojiti njihovo srce od svjetovnih vlasništava. I tama će se rasprostrijeti do zastrašujućeg opsega, ljudi svugdje će slijediti obmanjujuće svjetlo, oni će mimoići istinsko svjetlo i juriti za plamenom koji ne isijava svjetlo, koji ne predstavlja prosvjetljenje u duhovnoj tami čovječanstva. I nositelji svjetla će biti zanemareni; doista, jedan pokušaj će čak biti napravljen da utrne njihov plamen i, čineći tako, da prisili nositelje svjetla da ostanu potajni. Ali onda ću Ja osigurati Moje glasnike sa preplavljujućom snagom tako da će oni unatoč tome raditi slobodno i ne trebaju se brinuti da će svjetlo biti utrnuto… 

Onda ću Ja također očigledno Sebe učiniti vidljivim, podarujući snagu i milost kada Moji Vlastiti trpe nevolju, tako da će borba između svjetla i tame postati jasno prepoznatljiva i Moji Vlastiti će znati da kraj nije predaleko. Jer očekivanje kraja će im dozvoliti da otrpe sve, budući će oni onda jedino očekivati ispunjenje Moje Riječi da vide Mene Osobno kako dolazim na oblacima kako bi ih izbavio iz sve nevolje i prognao Mojega oponenta. I Moja milost i Ljubav će olakšati njihovu zemaljsku sudbinu i učiniti svaku muku podnošljivom, jer čim se oni bore za Mene Ja ću im osigurati veliku snagu naračun koje će oni biti sposobni ponuditi Sotoni otpor i neustrašivo potrpiti zemaljske prijetnje, jer Ja Osobno ću uvijek stajati pored njih i, u izvjesnosti o tome, oni će ostati vjerni Meni sve do kraja. Ja ću doći uskoro… Sotona će jedino raditi izvjesnu dužinu vremena, i Ja Osobno ću skratiti dane (Matej 24:22) tako da će Moji vlastiti biti sposobni ustrajati… Međutim, poradi ovoga Sotona će bjesniti na šokantan način, jer on zna kako je njegovo vrijeme aktivnosti jedino kratko… on zna kako ima još samo malo vremena (Otkrovenje 12:12)… Ali ne budite uplašeni, Moji vjerni sljedbenici… Ja vam ovo najavljujem unaprijed tako da ćete pronaći snagu vjere i unutarnji mir u Istini Moje Riječi, tako da možete crpsti snagu iz Moje Riječi u svako vrijeme i uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom, Koji vas neću odbaciti, niti na Zemlji niti u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth