Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3675 (Život u Božanskom redu – sređen život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3675, 3 Veljače 1946

ŽIVOT U BOŽANSKOM REDU – SREĐEN ŽIVOT ….

Ukoliko se pazi na Božanski red, ukoliko dakle čovjek živi po Božanskoj volji, i njegov je zemaljski život sređen, te zato do poboljšanja životnih uvjeta može doći tek onda kad se ljudi potrude da taj Božanski red održe, u suprotnom, Bog neprestano primjenjuje sredstva za to da ih tamo dovede, a to znači zemaljske nevolje i teškoće. Prema tome, ljudi su sami uzročnici zemaljske nevolje, čak i kad oni naoko u tome ne sudjeluju. Oni su uzročnici putem svog Bogu-protivnog stava, putem svog nepoštivanja Božanskih zapovijedi i time potpunog zapostavljanja svog zemaljskog zadatka. I dokle god ljudi to ne prepoznaju, stanje na Zemlji će ostati nepodnošljivo, usprkos naizglednom poboljšanju životnih uvjeta. Jer sam čovjek čini si svako stanje manje ili više podnošljivim putem svog stava prema Bogu. 

Pa tako ljudi usred najvećeg nereda i najtežih životnih uvjeta mogu ove ne osjećati tako teško, pošto rade na sebi samima i trude se ući u Božanski red, kao što su s druge strane ljudi teško pogođeni od nevolje i jada, pošto žive sasvim van Božanskog reda, ili pak žive u prosperitetu tijela, ako se koriste snagom protivnika Boga, tj. potpuno mu se predaju, ispunjavaju njegovu volju i time su mu voljne sluge, radi čega dobivaju plaću od dole. Njima nije za zavidjeti, i čovjek koji se nalazi u nevolji i jadu, ne treba si žudjeti njihovu sudbinu, nego iz nevolje izvlačiti pravu korist za svoju dušu, tako što radi na sebi, kako bi bio u skladu sa Božanskom voljom, onda će on i osjetiti olakšanje svoje nevolje a istovremeno će duševno sazrijevati. 

I ako dolazeće vrijeme donosi naizgledan boljitak, ljudi će prepoznati pripadnost protivniku Boga po tome da se na blagostanje nailazi uvijek tamo gdje su ljudi daleko od Boga, tj. gdje su sluge Sotone. I zato trebaju smireno (odano) nevolju uzeti na sebe, i svaki čovjek za sebe treba težiti poboljšanju, tako što radi sam na sebi …. Tad plaća neće izostati, zemaljski život postati će podnošljiv za pojedinca, čak i ako je kompletno čovječanstvo još pogođeno.

Tek život u Božanskom redu za posljedicu ima sređen zemaljski život, jer Bog ne ostavlja u nevolji i jadu one koji nastoje ispunjavati Njegovu volju, i On je posebno naklonjen svima onima koji se u vremenima zemaljske nevolje preporučuju Njemu i Njegovoj Milosti, koji se trude poboljšati svoje duševno stanje, i koji radi toga neprestano gledaju ispunjavati zapovijed Ljubavi. Jer ti teže Božanskom redu i mogu u svako doba biti sigurni u Božju pomoć ….

AMEN

Spread the Truth