Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3672 (Antikrist… Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3672, 30 Siječanj 1946

ANTIKRIST… KRAJ…

Duh Antikrista je bio u svijetu otkad je Isus Krist ostvario Njegov čin Spasenja (1 Ivanova 4:3). On je neprestano pokušavao potkopati Njegov čin, on se uvijek i zauvijek borio sa Isusovim sljedbenicima, on je uvijek i zauvijek ljude nagonio ka nemilosrđu, stoga se on aktivno suprotstavljao Kristovoj volji i učenju na Zemlji, dijelom posredstvom duhovnog zbunjivanja ljudskog razmišljanja a dijelom, u ljudskoj pojavi, obučen u haljinu znanja i inteligencije. Učenje Isusa Krista je bilo oponirano ljudskim učenjem u sva vremena koje je ciljalo oslabiti ga, time je bilo antikršćansko, i ovo je uvijek bilo Sotonino djelo, djelo sila od ispod koje su naumljavale uzrokovati ljudsko otpadanje od Boga ili prepriječiti njihov put ka Njemu. I ova antikršćanska aktivnost je u postojanom rastu i biti će napadno očigledna prije kraja… Sotona osobno će biti aktivan na Zemlji u ljudskom obliku, Antikrist u osobi, čija će aktivnost biti izuzetno zlokobna za cijelu ljudsku rasu. Jer on će uvesti zakone koji namjeravaju izbrisati duhovno-usmjereno razmišljanje/misli, koji će spriječiti svo duhovno nastojanje i namjeravaju sasvim laicirati (učiniti svjetovnim) ljude. I ovo će biti posljednje djelo onoga koji se bori protiv Boga, jer on će prekoračiti granice njegove ovlasti, što je neumoljivo kažnjeno od strane Boga… Promjena svjetovnih događaja će biti brza, opsežne svjetovne promjene će se pojaviti u kratkom slijedu i vladajuća sila će istupiti naprijed (ili ‘doći na vladajuću poziciju’) time što će htjeti usmjeriti razvoj događaja svih naroda i, namjesto reda, će prouzročiti potpuni nesklad. Jer njegove uredbe će se prije svega odnositi na ugušivanje sve vjere. On će pronaći mnoge sljedbenike na Zemlji, i to će biti znak za Kraj. Jer ljudi se tome neće oduprijeti nego će skoro jednoglasno njega priznavati i slaviti kao junaka i pobjednika čiji cilj oni priznaju i posljedično također podupiru.

I ovo će biti početak najtežeg vremena za vjernike. Njima će izgledati neshvatljivo što se zbiva u svijetu, izgledat će im neshvatljivo da Božja Ljubav i strpljenje dopuštaju da Njegovo naj-svetije ime bude klevetano i ismijavano i sljedbenici Isusa Krista izgnani i proganjani na najbrutalniji način. Ipak oni prodiru u Istinu Božanske Riječi još više, koja je predskazala sve ovo, i stoga oni također vjerno sebe povjeravaju Božjem vođenju. Antikrist bjesni na najzastrašujući način, on zasljepljuje ljude pomoću akcija koje sprovodi uz potporu snage od ispod… Sotona osobno radi kroz njega kao protivan duh Onoga Koji djeluje u živim tvorevinama Ljubavi i vjere, u ljudima, koji ljube Boga iznad svega i čvrsto vjeruju u Njega i stoga moraju trpjeti velike nevolje prouzročene Božjim protivnikom. Ljudi će mu odavati počasti, oni će podizati oltare, oni će ga proglašavati za Mesiju koji im donosi spasenje, jer on će ostvariti podvige koji će impresionirati ljude, ipak oni neće biti djela Ljubavi nego tek aktivnost oholosti i žudnje za vlašću. On će djelovati kao ljudsko biće, pokušati objasniti svoju snagu kao ljudsku snagu i oponirati i nijekati sve što je Božansko, što upućuje na i svjedoči o Bogu. I njegova će snaga volje biti čvrsta poput stijene… On će davati naredbe, i svatko tko se usprotivi njegovoj zapovijedi će od strane njega biti uništen… On će htjeti zabraniti sva Kristova učenja, svo znanje o Njemu i Njegovom činu Spasenja, on će pokušati povući sve kroz blato i kraljevski nagraditi one koji mu pomažu u njegovoj potrazi (u smislu kao kada se traga za životinjom u lovu) za Kristom, baš kao što će on, prepun mržnje, također poduzeti akcije protiv Njegovih sljedbenika…

Antikristov stas će biti prepoznat po njegovom izvanjskom dobrom izgledu, po njegovoj fizičkoj snazi… jer Sotona sebe sakriva tako da se ne bi prepoznalo tko je. I njegove izvanredne sposobnosti će skrenuti pažnju čovječanstva na njega, neće biti kraja divljenju. On će boraviti na Zemlji u izvanjskoj raskoši i otmjenosti, u kontrastu sa Isusom Kristom Koji je živio neprimjetno među njegovom braćom, lišen svih zemaljskih vlasništava sa Ljubavlju-ispunjenim srcem za njegova bližnja ljudska bića. Ali Antikristovo srce će biti bešćutno i neosjećajno spram sve svjetovne nevolje a ipak će mu čovječanstvo radosno aplaudirati, zasljepljeno njegovim vanjskim blještavilom i snagom. On će se pojaviti iznenada i neočekivano u vremenu krajnje zemaljske nevolje i, sa snažnim rukama, obećati olakšanje, ščepati moć i vlast bez da se susretne sa ikakvim otporom, budući ljudi jedino obraćaju pažnju na grube uvjete na Zemlji i zanemaruju duh ovog junaka, koji će željeti sebe istaknuti i, uz pomoć isto-mišljenika, sebe uzdići kao vladara. I onda će kraj biti blizu… Jer rezultirajuća vjerska borba će biti predigra za cijelo djelo uništenja Zemlje… Ona će trajati jedino kratko vrijeme ali sa takvim intenzitetom da će biti potrebna jedna izuzetno snažna vjera da se ne podlegne.

Ipak još jednom Bog Osobno će se suprotstaviti Njegovom protivniku… Jer On je u duhu sa onima koji se bore namjesto Njega (Matej 28:20), i Antikrist uzalud nasrće na bedem vjere… I on će pasti sa njegova prijestolja u mulj prokletstva… Njegova vladavina neće dugo trajati ali će prouzročiti neizrecivu bijedu među cijelim čovječanstvom koje će ga prevladavajuće podupirati i odbaciti svu vjeru u Boga, koji će vjerovati njegovim zemaljskim provedbama i tako će konačno također sudjelovati u osudi, jer ono će biti podložno Božjem protivniku i prema tome također dijeliti njegovu sudbinu. I ovo će biti Kraj… Isus Krist će ostati pobjedonosan i Njegova Crkva će nastaviti postojati za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth