Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3671 (“Što vi svežete na Zemlji…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3671, 29 Siječanj 1946

„ŠTO VI SVEŽETE NA ZEMLJI…“

(Matej 16:19)

Ono što vi svežete na Zemlji, bit će svezano i na nebu, ono što vi odriješite na Zemlji, bit će odriješeno i na nebu… Ovo su Moje Riječi koje Sam Ja dao učenicima kada Sam ih poslao u svijet. A u ovim je Riječima skriveno mnogo više duhovnog smisla nego što ljudi čitajući slova vjeruju da prepoznaju. Duhovno koje je utjelovljeno na Zemlji u stadiju kao čovjek, u vezanom je stanju dok god je još u vlasti onoga koji je bio povod Mojemu Stvaranju… u vlasti Mojega protivnika, koji je svoju, od Mene odvraćenu (naopako okrenutu) volju, također položio i u bića, koja je on stvorio pod upotrebom Moje snage. Biću je zaista dano pravo samoodređenja, ono se moglo samo odlučiti želi li priznati Mene ili Mojega protivnika kao Gospodara. I u slobodnoj volji, ono se odlučilo za potonjeg… Stoga se podredilo volji protivnika, koji sada više ne pušta (oslobađa) volju, te biće čini nesposobnim da se samo oslobodi. Zbog toga Sam Ja sišao na Zemlju, kako bih vratio snagu volje ljudima koji su Moj dar željeli prihvatiti od Mene. Ja Sam ih želio izbaviti, osloboditi ih iz vlasti protivnika, ali jedino pod uvjetom da se oni sami ne opiru, da prihvate Moju pomoć u volji da postanu slobodni. Duhovno u čovjeku je stoga bilo vezano, sve dok nije izbavljeno (otkupljeno) kroz Moju Ljubav i milost… A, ovo otkupiteljsko djelo stoga zahtijeva slobodnu volju čovjeka, treba li stupiti na snagu. Ja Sam umro kao čovjek smrću na Križu, i za ljude Sam kao čovjek od Boga stekao ogromnu snagu, koju je svatko mogao iskoristiti kako bi osnažio svoju volju, da se on sam može odvojiti od Božjeg protivnika… Prijenos snage se međutim mogao odvijati jedino na putu kojeg Sam Ja pokazao ljudima, kojeg Sam Ja Osobno prešao, da njima dam živi primjer. Ja Sam ljude podučavao Ljubavi i Sam živio život u Ljubavi, kako bih im dokazao Istinu Moje Riječi, snagu Ljubavi. Želi li stoga čovjek iskoristiti milosti djela Otkupljenja, onda on mora kroz promjenu u Ljubav sebe učiniti prijemčivim za prijenos snage… On Me najprije mora priznati, vjerovati u Mene i u Moje djelo Otkupljenja, i onda vršiti Moje zapovijedi, kako bi se uz Moju podršku oslobodio iz vlasti onoga koji ga drži zatočenim, sve dok njegova volja kroz Moju pomoć ne bude osnažena… I, Ja Sam poslao Moje učenike u svijet da podučavaju Ljubav, da Mene i Moje djelo Otkupljenja proglase ljudima, i pokažu im put kojim bi oni mogli doći do slobode svoje duše… A, nastojanje ljudi na Zemlji je odlučujuće za vječnost… Tko se na Zemlji može osloboditi iz vlasti protivnika, slobodan je zauvijek, ali tko ne iskoristi zemaljsko vrijeme, tko na Zemlji Mene Osobno ne prizna (prepozna) i od Mene traži podršku, on ostaje u vlasti Sotone, i također ulazi zavezan u onostrano, budući bez Mene nema otkupljenja; no Ja ne diram (ne povrjeđujem) slobodu volje, budući se biće u slobodnoj volji okrenulo od Mene, pa se sada također u slobodnoj volji mora Meni vratiti. Moji učenici su sada ljudima donijeli svjetlo, donijeli su im Moje učenje, proglasili su Mene Osobno i Moju volju, da pomognu slabim ljudima, oni su im donijeli Istinu i svatko se njome trebao Samo poslužiti, kako bi promijenio vezano stanje u slobodno; ali ovo se moralo dogoditi u slobodnoj volji. Tko nije koristio priliku, tko nije slušao Moje učenike, tko im nije poklonio povjerenje, također je učinio nemogućim Moje djelovanje na njemu, Ja ga nisam mogao osloboditi iz vlasti Mojega protivnika, on je ostao u vezanom stanju dok god je boravio na Zemlji, a također je vezan, odnosno pod vlašću Sotone, ušao u onostrano kraljevstvo… Na njima je djelovanje Mojih učenika bilo bezuspješno… Već u zemaljskom životu se volja čovjeka treba odlučiti za Mene ili za Mojega protivnika, a Ja čovjeku u ruke dajem sva sredstva pomoći. I zato Sam poslao u svijet Moje učenike, koji su trebali propovijedati Evanđelje, koji su cijelom čovječanstvu trebali dati snažno (glasno, primjetno) svjedočanstvo o Mojemu djelu Ljubavi, koji su trebali govoriti o borbi s Mojim protivnikom, koja je bila zbog oslabljene volje ljudi, kojima Sam Ja želio pomoći osloboditi se iz njegove vlasti. Moji su učenici trebali nastaviti Moje djelo Izbavljenja, Ja Sam im u tu svrhu dao zadatak, Ja Sam im povjerio autoritet (vlast, moć) ključa, Ja Sam ih poslao u svijet da namjesto Mene daju razjašnjenje svima onima koji su razjašnjenje žudili… da im objave Čistu Istinu koju su oni primili od Mene. I stoga su oni, kao Moji zastupnici (opunomoćenici) na Zemlji, bili aktivni, a tko ih je čuo, čuo je Mene, tko je njihove riječi primio u srce, Mene je primio, i njemu je bilo pomognuto za vječnost (Matej 10:40)… Jer, jedini cilj čovjeka je osloboditi se svezanosti volje, pri čemu Ja pomažem svakome, tko Samo želi dopustiti da mu se pomogne.

AMEN

Spread the Truth