Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3634 (“Zar niste znali da Ja moram biti u kući Moga Oca?…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3634, 23 Prosinac 1945

“ZAR NISTE ZNALI DA JA MORAM BITI U KUĆI MOGA OCA?…”

(Luka 2:49, 50)

Slušajte glas Duha: Svaka osoba treba sebe oblikovati tako da se Otac može nastaniti u njemu, time, on sam treba postati Očeva kuća u kojoj Otac može biti učinkovit. Vi svi nosite Božansku iskru unutar vas koja je prema tome Moj udio, otud Ja ležim uspavan u vama čekajući da budem probuđen kroz vašu Ljubavi punu aktivnost i srdačnu vezu sa Mnom… Međutim, sve dok ostanete neaktivni vi nećete osjećati Moje prisustvo, premda duhovna iskra počiva u vama. Ona može postati učinkovita ako sebe oblikujete u primajuću posudu za Mene Osobno, jedino onda ću Ja biti aktivan u Mojoj kući, onda ću Ja biti sposoban prebivati u vama i podučiti vas u skladu sa apsolutnom Istinom. Onda ću Ja biti u kući Mojeg Oca… onda će mudrost biti tamo gdje Ljubav postoji… Onda ste vi postali sami Božja kuća, koja udomaćuje Najsvetije od svega, koju Bog Osobno uzima kao prebivalište… Ja ću biti sa vama i nikada opet nećete hodati sami na Zemlji, ali vi ćete uvijek i zauvijek osjećati Moje prisustvo i biti prožeti od strane Mojeg Duha, koji će vas uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13), koji će vas podučiti baš kao što Sam Ja podučavao u kući Mojeg Oca… Jer kada Sam Ja postao mudrost kroz Ljubav morao Sam bio biti neprestano aktivan na Zemlji… Podjeljivajući Ljubav i mudrost, Ja Sam morao dati drugim ljudima što Sam Ja Osobno bio primio budući Sam im želio pomoći postići blaženstvo. I time Sam Ja morao biti u onome što pripada Mojem Ocu, gdje Sam bio sposoban proglasiti Njegovu Riječ, gdje su se ljudi okupljali kako bi čuli Njegovu Riječ… Posljedično tome, Božja kuća će uvijek biti gdje je Njegova Riječ podučavana… gdje je ili izvanjski ponuđena ljudima ili je unutarnje percipirana… gdjegod Otac može biti učinkovit, to jest, gdje Ljubav čini ljude prijemčivima za mudrost od Mene… Jer Ja uvijek želim biti aktivan u Mojoj kući, a Moja kuća se sastoji od srdaca ljudi koji Me žele prihvatiti i time sebe oblikuju u Ljubav tako da se Ja Osobno, vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), mogu sjediniti sa njima. Moja kuća je gdjegod Moj Duh može Sebe očitovati… ali bez djelovanja Mojeg Duha vi ćete odugovlačiti (zaostajati) u praznim hodnicima pa čak ako ste odabrali mjesto gdje pretpostavljate kako ćete biti sposobni pronaći Me… Ja mogu jedino biti gdje je Moj Otac, i velika dubokoumnost Moje Riječi se jedino može čuti gdje postoji Ljubav… Međutim, Ja Osobno Sam Riječ i ako Me želite čuti vi morate oblikovati vaša srca da postanu prijemčiva, vi morate sebe promijeniti u Ljubav i onda otvoriti vrata za Mene tako da Ja mogu ući u vaše srce i učiniti vaše srce Mojim prebivalištem gdje god se vi mogli nalaziti.

AMEN

Spread the Truth