Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3630 (Svemir… Promjene… Katastrofa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3630,¸19 Prosinac 1945

SVEMIR… PROMJENE… KATASTROFA…

Što se odvija u svemiru, vama je nepoznato, i vi ni prirodne zakone nećete nikada dokučiti tako duboko, da možete odrediti kada i kako se odvijaju promjene, koje se prema Božjem vječnom Planu Spasenja moraju odviti, kako bi pripremile djelo preoblikovanja Zemlje. I vi ćete uvijek biti iznenađeni događajima koji se odigravaju u prirodi, a otuda ćete se također sada neočekivano suočiti sa silnim prirodnim događajem, koji je shvatljiv onima koji gledaju duhovnim očima, no većini ljudi će ostati neshvatljiv, budući oni ne prepoznaju međuovisnosti svih događaja, također i onih kozmički-prouzrokovanih, sa duhovnim razvojem ljudi i svih bića, budući oni također ne znaju o predstojećem Kraju i preoblikovanju djela Stvaranja, koje bi trebalo služiti jedino duhovnom razvoju, a sada je postalo beskorisno, kroz od-Boga odvraćenu volju ljudi. Ono što se priprema u prirodi prolazi neprimjetno, i otuda ljudi tome poklanjaju malo pažnje. A ipak, mogu se ustanoviti mnoga odstupanja, koja bi ih morala učiniti začuđenima (zbunjenima), ako bi oni obratili pažnju i dopustili da im Stvaranje više govori. U nutrini Zemlje se odvijaju promjene koje vode do erupcija, koje isprva izbijaju djelomično, a onda u utvrđenom vremenu dovode do potpunog uništenja Zemljine površine, tako da Božji vječni Plan Spasenja uzme tijek određen Njegovom voljom. Nebrojena duhovna bića se oslobađaju unutar Zemlje, a Bog daje Svoj pristanak, On im dopušta da postanu aktivni za određeno vrijeme, jer njihova aktivnost nije usmjerena suprotno Njegovom Zakonu od vječnosti… I Zemlja će se tresti kada ova bića postanu aktivna… Ona će se mjestimice otvoriti i tako bićima osloboditi put do drugačijeg preoblikovanja nego prije… I velike će se promjene dogoditi na Zemljinoj površini, gdje se ova aktivnost odvija na užas stanovnika koji su izloženi zastrašujućoj prirodnoj katastrofi… No, ovo će biti tek prethodeći događaj potpunom uništenju Zemlje koje slijedi, posljednje upozorenje za sve koji će preživjeti, i pokazatelj bliskog Kraja, kojem ljudi prethodno ne poklanjaju vjeru. Ali Božji govor će biti razumljiv svakome tko želi razumjeti. Sve što se odigrava u svemiru, pa i svaka kozmička promjena, uvjetovana je razvojem duhovnoga, čak i ako ljudi, kao rezultat svog neznanja, to ne razumiju, oni ipak moraju biti pogođeni djelovanjem bića koja su još vezana unutar Zemlje, i teže slobodi u svrhu svog razvoja naviše. Bezbrojni ljudski životi će pasti žrtvom ove provale duhovnoga, i više ili manje zreli ući u duhovno kraljevstvo. No, i bezbrojna bića će postati slobodna, te moći u drugom preoblikovanju težiti u visinu. I tako je moćna prirodna pojava istodobno proces izbavljenja iz beskrajno dugog vremena vezanosti u najtvrđoj materiji i prijelaz za u njoj sklonjeno duhovno u manje mučno preoblikovanje, kao što međutim također okončava razvojni put duhovnoga na Zemlji, koje je u posljednjem stadiju i moglo je koristiti slobodnu volju za izbavljenje. Nitko ne može predvidjeti ovaj kozmički proces, ako on nije u dubokoj vjeri podučen o tome od Božjeg Duha, budući Božanski prirodni zakoni nisu shvatljivi ljudima, tako da će dan i sat uvijek ostati tajni, sve dok se ne objave prve zamjetne pojave, kojima se zasada ne poklanja nikakva pažnja. No, čim dođe Dan, veliki nemir će snaći sve živo, ljudi i životinje će to iznutra osjetiti, i samo probuđeni će biti u stanju dati razjašnjenje nad tim, a ipak neće biti saslušani od svjetovno nastrojenih, koji nikada ne žele prihvatiti uništenje Zemlje, i stoga će biti potpuno iznenađeni provalom prirodnih elemenata… A Bog uvijek iznova objavljuje ove događaje, On ljude ne ostavlja u neznanju o tome što ih očekuje u nadolazećem vremenu. I On uvijek iznova nalaže Svojim glasnicima da spominju nadolazeće. Jer, Dan se više neće dugo čekati… A tko je na oprezu, on prepoznaje i promjene, i njegov pogled će biti duhovno usmjeren, budući sve što dolazi prema Božjem vječnom planu ima za cilj razvoj duhovnoga, koje je u opasnosti, a Božja Ljubav mu želi pomoći.

AMEN

Spread the Truth