Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3628 (Misli iz duhovnog kraljevstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3628, 16 Prosinac 1945

MISLI IZ DUHOVNOG KRALJEVSTVA…

Misli vam pritječu iz duhovnog kraljevstva, ako ste duhovno orijentirani (ili ‘duhovnog uma’) i prema tome također tražite kontakt sa prosvjetljenim bićima duhovnog kraljevstva. Posljedično tome, svaka misao za vas može biti blagoslov pod uvjetom da iskreno želite postati prosvjetljeni, i tako (upo)znati istinu. Pa ipak, da bi čovjek bio zbrinut od strane predusretljivih duhovnih bića za vas je također nužno da uvijek vodite vaš život u skladu sa Božjom voljom, pošto ste vi također okruženi sa silama mraka koje streme k tome da zavedu vaše misli. I vi sami ih odbacujete ili im dozvoljavate pristup/ulaz k vama, u zavisnosti o vašem načinu života, o vašoj volji i vašem stavu prema Bogu i prema dobru.

I prema tome, vi trebate najozbiljnije ispitati sebe da li stremite živjeti u skladu sa Božjom voljom, da li želite istinu. Vi morate znati kako su misli aktivnosti duhovnih bića u onostranom koje vam oni žele prenijeti/saopćiti, i da vi dozvoljavate sebi biti pod utjecajem sila koje privlačite k sebi vašim načinom života i vašom voljom. Iz tog razloga vi trebate promatrati vaše misli (u smislu, ‘paziti na to’) da li one vode k Bogu ili vas odvraćaju od vjerovanja u Boga. Svaka dobra misao koja podučava ljubav i upućuje na Boga je aktivnost dobrih duhovnih sila, i vi ju trebate prihvatiti i sebi dopustiti da utječe na vas, jer čim na nju obratite pažnju, ona će također oblikovati vaš način života i biti od koristi za vašu dušu.

Ali čim se molite Bogu za ispravno razmišljanje, dobra duhovna bića će uvijek biti vaši učitelji i vodiči, oni će utjecati na vaše misli i također pokušati transmitirati/saopćiti duhovne ideje koje će unaprijediti zrelost vaše duše; oni će vas opskrbiti sa silom percepcije koja će vam omogućiti učiniti neučinkovitom aktivnost zlih sila tako što ćete ju odmah prepoznati kao zabludu/pogrešku i odbaciti. Ako sebe ujedinite sa Bogom, ako živite sa namjerom da Mu ugodite, onda se nećete morati plašiti zlih duhovnih sila koje obmanjuju vaše misli, jer vi sebe predajete u ruke dobrih duhovnih bića koja će se brigom ispunjenom ljubavlju brinuti o vama i usmjeravati vaše misli tako da će one korespondirati sa istinom i promicati vaš duhovni razvoj, pošto vi sami stremite k njemu/tome.

AMEN

Spread the Truth