Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3594 (Sve je Božja volja ili pak dopuštenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3594, 4 Studenog 1945

SVE JE BOŽJA VOLJA ILI PAK DOPUŠTENJE ….

Trebate biti pažljivi i svaki događaj promatrati (kao) od Mene željen ili dozvoljen želite li iz toga izvući blagoslov za vašu dušu. Jedino neprestana izvjesnost toga da Moja volja stoji iza svega što se događa pomoći će vam da se umirite, čak i ako živite u uzburkanim, nemirnim vremenima, koja za vas znače poteškoće i brige u većoj mjeri. Ako Me prepoznate uvijek i u svakom događaju, sav nemir otpada od vas, jer tada znate da Ja imam kako volju tako i moć da pojedincu stvorim povoljnije stanje, a tu vjeru Ja neću razočarati pošto se trudim izgraditi vam snažnu vjeru, jer Mi je potrebna u vremenu koje dolazi …. Budući da trebam podupirače na Zemlji, koji su jedino putem jake vjere sposobni na ovom svijetu pomoći pri izgradnji Mojeg Kraljevstva ili Ga štititi od razaranja od strane Mog protivnika.

Tu snažnu vjeru Ja se u vama trudim razviti, stalno se trudim produbiti je i neprestano vas poučavam tako što vam misaonim putem predstavljam Moju stvaralačku Silu i Moju Ljubavnu Volju i sva događanja uokolo dovesti s tim u vezu …. I ako vi dakle obratite pažnju na sve a poglavito na vaš životni put, onda ćete uvijek morati prepoznati Moju Ljubav prema vama, koja uvijek nanovo pronalazi puteve kad vam je pomoć potrebna. I vi se u potpunom povjerenju trebate prepustiti vašoj sudbini, jer Ja, vaš Otac od Vječnosti, već vas vodim na pravi način, i Meni ništa nije nemoguće, samo ako u čvrstoj vjeri u Moju Ljubav i Silu očekujete Moju pomoć ….  

Ja želim da vaša vjera postane jaka, i stoga ju moram stavljati na ispite, gdje se treba prokušati, u kojima ona treba ojačati, sve dok nije postala neuzdrmljiva i vi tako postali prikladni alati za Mene na Zemlji. Ništa se ne događa bez Moje Volje ili Mog dopuštenja, i sve vam može služiti na blagoslov ako to promatrate sa ove točke gledišta, jer tada Me neprestano osjećate u svojoj blizini, ne osjećate se sami nego ste lišeni sve brige jer ju možete prepustiti Meni, Jačemu, Koji vam uvijek pomaže, ako Ga za to zamolite.

Ja neprestano stojim uz vas, samo ako Moje prisustvo dozvoljavate putem duhovne povezanosti sa Mnom, putem dobrih misli i dobrih djela …. samo ako se prepustite Mome vodstvu te hrabro, čak i ono što se čini nepremostivo, želite nadvladati uz Moju pomoć. Tad će svaki teret ili prepreka postati manja, to će samo u sebi kolabirati, i korak po korak dolazite bliže cilju, jer Ja Sam uz vas, jer Ja idem s vama i vi uz Moju ruku sigurno postižete vaš cilj. Stoga vjerujte i promatrajte sve kao Moju Volju, što god vas snalašlo … i vjerujte da ništa nije nemoguće Meni, Koji Sam Ljubav i izvor snage od Vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth