Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3595 (Trajanje oblikovanja Nove Zemlje… Raj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3595, 5 Studeni 1945

TRAJANJE OBLIKOVANJA NOVE ZEMLJE… RAJ…

(2 Petrova 3:13)

Vrijeme koje će biti potrebno da bi se oblikovala Nova Zemlja bi zapanjilo ljude kada bi za njega znali. Ipak njihov koncept vremena će im biti oduzet dok borave daleko od Zemlje u kraljevstvu do kojeg će Božja Ljubav voditi Njegove vjerne sljedbenike kako bi kompletirao čin uništenja stare Zemlje (2 Petrova 3:7-10). Oni će živjeti u blaženstvu i miru, kako više nisu podložni neprijatelju njihova tijela i duše (Sotoni), oni sebe potpuno izručuju Božjoj vladavini budući je njihova ljubav i vjera tako duboka da će oni biti u srdačnom kontaktu sa Bogom. I stoga Bog prosljeđuje sa Njegovim radom oblikovanja Nove Zemlje koja će služiti Božjim vjernim sljedbenicima kao prebivalište. On neće potrebovati vrijeme koje ikoja druga tvorevina obično potrebuje; namjesto toga, On u trenutku stvara nove forme koje će pružati utočište i dalje nezrelim supstancama u svrhu njihova višeg razvoja. I, pošto će ljudi izgubiti svaki smisao o vremenu tijekom njihova uznešenja sa stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17)  do njihova povratka na Novu Zemlju, oni će sigurno biti sposobni cijeniti čudesne tvorevine ali ne i veliko čudo njihova iznenadna nastanka. Bezbrojne tvorevine će nastati u trenutku iz Božje Ljubavi i snage koje će pružati užitak ljudskom oku i potencijalno povećati njihovu Ljubav i zahvalnost spram Boga. Onda će ljudi započeti novi život koji će potpuno odstupati od njihova života na staroj Zemlji, jer tamo će na Zemlji biti beskrajan mir, ljudi će živjeti zajedno u Ljubavi i skladu, svaki će pomagati drugome sa Ljubavlju, i oči i misli svih ljudi će biti okrenute nagore, jer oni su u srdačnom kontaktu sa Bogom, Bog Osobno će boraviti među njima (Otkrovenje 21:3, 4), podučavajući ih i distribuirajući duhovno bogatstvo i oni će slaviti i hvaliti Ga bez kraja. I tako će jedino kratki periodi vremena, suđeno po ljudskim standardima, biti dovoljni da bi rezultirali u potpunoj promjeni, i ljudi ove Zemlje će imati mogućnost diviti se novim tvorevinama i poređivati ih sa starima. Ovi će biti ljudi koji posjeduju znanje o Božjoj Riječi i koji su prema tome također upoznati sa Božjim planom Spasenja za duhovna bića. Oni će svjesno očekivati Dan Suda, uznešenje i uništenje stare Zemlje, ipak prethodno tome oni će proći kroz tjeskobno vrijeme nevolje kako bi im onda bilo dozvoljeno naseliti Novu Zemlju kao pobjednicima, kao što je Bog obećao. Prema tome ljudi trebaju biti obaviješteni kako bi im se ponudila mogućnost da obrate pažnju na razvoj svjetovnih događaja i otud prepoznaju kako je došlo vrijeme kraja, tako da će nastojati pripadati onima koji neće biti uništeni sa starom Zemljom nego, kao vjerni Božji ispovjedaoci/priznavaoci, mogu naći Njegovu Ljubav i milost i biti će im namjesto toga dopušteno započeti raju-nalik život na Novoj Zemlji (2 Petrova 2:9)… Ljudi trebaju znati u kojem vremenu žive. Unatoč tome, znanje koje im je dostavljeno ih ne obavezuje vjerovati… Oni su slobodni formirati mentalno mišljenje u svezi njega, ipak to je još jedna mogućnost da pronađu Boga i osiguraju dušin život. Jer sve će se dogoditi kao što je Bog proglasio davno prije, budući Njegova Riječ jeste i ostati će Istina za cijelu vječnost (Matej 24:35).

AMEN

Spread the Truth