Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3546 (Traženje milosti… Vrijeme Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3546, 12 Rujan 1945

TRAŽENJE MILOSTI… VRIJEME KRAJA…


Uvijek i zauvijek tražite Moju milost… i molite Me bez prestanka, odnosno, često šaljite vaše misli uvis, k Meni, tako da iz spoja sa Mnom izvučete snagu za nadolazeće vrijeme. Jer ono ide svome kraju. Znajte da vam je potrebna snaga, više nego ikada, i da je možete zatražiti od Mene u svako vrijeme, ali da je vi također i morate zatražiti, jer inače Moja milost, Moja snaga, ne mogu postati učinkoviti za vas. Zato, molite često i svesrdno, i uvijek više sjedinite misli sa Mnom; pokušajte se spojiti sa Mnom u potpunosti kroz djelovanje u Ljubavi i nikad više Me nemojte izostaviti… I moći ćete savladati nadolazeće vrijeme i sve prepreke života, jer Ja Sam uz vas čim Me vi zazovete… Darovi milosti su vam u vremenu Kraja više nego ikad na raspolaganju, pružanje Moje milosti će vam svugdje biti prepoznatljivo, ali morate ići putem svjesno (pozorno), da bi osjetili Moju Ljubav i milost i prihvatili ih zahvalna srca. Čija su osjetila duhovno usmjerena, on vidi i osjeća Moje milostivo djelovanje i bit će osnažen i utješen u svakoj nevolji tijela i duše. Tko međutim okreće svoje oko samo svijetu, bit će bez podrške i nemoćan naspram nedaća koje ga trebaju probuditi iz njegovog stanja sumraka. A milosti će i njemu također prići, ali, ako ih on ne prepoznaje kao milost, ostaju neučinkovite. Jedino kada ih duboko žudi i traži, čovjek se otvara priljevu Moje milosti i Ljubavi, i jedino onda milost može postati djelotvorna na njemu. I stoga usmjerite svoja osjetila duhovno, tražite Me i zazivajte Me u nevolji, ne pokušavajte pronaći zemaljski spas, nego Mene prepoznajte kao jedinog Pomoćnika u svakoj nevolji i obratite Mi se za pomoć i snagu… I Ja ću vam pomoći i  nikada više neću vaš poziv ostaviti nesaslušan, ako se on k Meni uzdiže iz srca. Ja pazim na molitelja, ali ne čujem onoga koji zahtijeva, i stoga morate doći k Ocu kao dijete i ponizno Mi u molitvi izložiti vašu nevolju… I Moja milost će vam pritjecati neizmjerno, jer će vas Moja Ljubav prema vama, uvijek opskrbiti prekomjerno, tako da se ne izgubite.

AMEN

Spread the Truth