Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3544 (Provjeravanje porijekla duhovnog znanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3544, 10 Rujan 1945

PROVJERAVANJE PORIJEKLA DUHOVNOG ZNANJA…

U nedostatku pravog znanja, čovjek često zastupa obmanjujuće znanje, i to sa takvom ustrajnošću, koja pristoji jedino predstavniku pravog znanja. Ipak, to je također djelovanje sila odozdo, koje se trude rasprostraniti zabludu u svijet, i za to se služe svakim čovjekom, koji je kroz svoje nisko stanje duhovne zrelosti spreman primiti njihove misli. To je vječna borba između svjetla i tame, između Istine i laži. A ova će borba biti to žešće vođena, što se ljudi više priklanjaju jednome ili drugome. Ali, u vrijeme Kraja, borba bjesni na takav način, da očigledno ukazuje na Kraj. Jer, pod maskom duhovnog nastojanja, mnogi će predstavnici obmanjujućih učenja sebe držati pozvanima da bližnjima prenesu svoje znanje, te će od stane osvijetljenog duhovnog svijeta biti potreban ogroman rad, kako bi se ovo znanje osporilo, i namjesto toga ljudima učinila dostupnom Čista Istina. Duhovni priljev pravog znanja će uvijek biti prepoznatljiv na samim predstavnicima, budući će pravo znanje biti jedino tamo, gdje je vođen ispravni Ljubavni život prema Zapovijedima Boga, Koji od ljudi zahtijeva nesebičnu Ljubav za bližnjega, koja za posljedicu uvijek ima prodiranje u Božansku mudrost. A, mora se pripaziti, da li su djela Ljubavi izvedena u potpunoj nesebičnosti, budući je svaka sebična ljubav dobrodošla meta napada Božjeg protivnika, kneza laži, koji misaono djeluje na čovjeka, čini ga uvjerenim u njegovu vlastitu vrijednost, kroz što povećava njegovo samoljublje, i čini ga nepodobnim da prepozna Istinu i obmanu. Čovjek mora prakticirati najstrožu samokritiku, on mora stalno težiti savršenstvu, i u najdubljoj poniznosti moliti Boga za milost i snagu, za zaštitu od pogrešnog razmišljanja… No, ako je on obuzet svojim zamislima, onda on sebi mora ozbiljno postaviti pitanje iz kakvog izvora to istječe… da li je to stečeno čisto razumski, ili mu je priteklo bez aktivnosti razuma, budući će Čista Istina čovjeka prosvijetliti poput munje, često bez razmišljanja i istraživanja, i onda su to zračenja čistih duhova koja ga dotiču, ako on duboko i iskreno žudi Istinu, bez ikakve koristoljubive misli. Ako je naprotiv, čovjeku ponuđeno znanje na izrazit način, bez misaone aktivnosti, u najjasnije razumljivom obliku, onda ovo znanje treba prihvatiti kao bezuvjetnu Istinu, budući je onda prijenos na čovjeka proces zračenja snage, kojom jedino svjetlosna bića, dakle nositelji znanja, mogu raspolagati, dok misaoni kapital kojeg je čovjek stekao kroz misaonu aktivnost, također može biti utjecaj bića tame, pa ovo zahtijeva ozbiljnu provjeru. Svjetlo i tama će se stalno jedno protiv drugog boriti. Svjetlo je međutim, prepoznatljivo za svakoga tko ga samo želi prepoznati. Mračne sile međutim nastoje oslabiti volju čovjeka za Čistom Istinom, i u njemu osnažiti samoljublje, tako da se on s upornošću drži od njega zastupanih ideja, budući on vjeruje da je to stekao kroz povišenu aktivnost razuma, roz sposobnost da riješi duboke duhovne probleme. Ovo je znak oholosti, koja istiskuje duboku poniznost srca, i silama tame odobrava pristup u srce čovjeka. I zato treba biti ozbiljno provjereno, koje porijeklo ima duhovno znanje, i Bog treba biti pozvan za prosvjetljenje duha, ako je čovjeku ponuđeno znanje koje tvrdi da je Istina. Bog će pomoći čovjeku da prepozna Ispravno, On će mu pomoći da razluči Istinu od zablude, ako on ozbiljno žudi Istinu.

AMEN

Spread the Truth