Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3547 (Razjašnjenje procesa zapisivanja… Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3547, 13 Rujan 1945

RAZJAŠNJENJE PROCESA ZAPISIVANJA… ISTINA…

Predaja Moje Riječi je čisto duhovan proces koji može biti ostvaren jedino od strane osobe koja uspostavi iskren i srdačan kontakt sa Mnom i onda svjesno sluša na-unutra. Budući čovjek ne treba aktivno misliti već je samo primatelj misaonih zračenja on mora sebe postaviti u stanje koje mu omogućava biti afektiranim od strane tih zračenja, i to je stanje potpunog razdvajanja od zemaljskog svijeta i utonuća u duhovno carstvo, to jest, to je svjesno okretanje od svih zemaljskih stvari i fokusiranje osjetila na Moje kraljevstvo, koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36). Duhovna zračenja onda dodiruju čovjekovo srce u obliku misli koje se naknadno mogu zapisati od strane primatelja. Što lakše čovjek sebe može razdvojiti od njegovih zemaljskih okruženja to će manje ometano dodjeljivanje duhovnog znanja prosljediti. Sporno pitanje u svezi duhovnog porijekla misaonog prijenosa je odgovoreno suštinom potonjeg. Gdjegod se Ljubav podučava, gdjegod se Moj čin Spasenja detaljno obrađuje, jedino Ja Osobno mogu biti izvor i mentalni prijenos će morati biti prepoznat kao Moja Riječ. Iskrena i srdačna molitva mora prethoditi svakoj predaji Moje Riječi, inače se proces ne može dogoditi, inače bi osoba ostvarila čisto zemaljski rad koji bi, međutim, čak i onda još bio oslobođen od pogreške budući su čovjekove misli također vođene od strane svjetlosnih bića kako bi se spriječilo ugrožavanje Riječi koja je naumljena biti dostavljena osobi.  Ovo jedino važi u slučajevima gdje je kontakt sa Mnom manje dubok, jer čovjek koji je pozvan od strane Mene raditi za Moje kraljevstvo, koji je određen kao posrednik između Mene i ljudi koji ne streme ka Meni, je bio pažljivo ispitan/procjenjen s Moje strane i njegovo razmišljanje neće zastraniti budući je on dobre volje i time Mi želi služiti. Ja ću spriječiti lažljive i obmanjujuće duhove da se okoriste njegovom voljom i njegovom rukom, baš kao što će svako neupućeno biće biti zaustavljeno od toga da mu pristupi ako želi raditi za Mene. I svako primanje je čin slobode volje, to je dokaz njegove volje da Mi bude u službi, i stoga ću Ja zahvatiti njegovu volju i voditi ga tako da će on jedino ostvariti Moju volju.

Ovo duhovno znanje nije uporedivo sa ljudskim mentalnim konceptima koji su postignuti kroz čovjekovo vlastito razmišljanje bez svjesnog podređivanja njegove volje Mojoj volji. Naposlijetku, ljudsko biće ima slobodnu volju i može razmišljati u kojem god pravcu mu se sviđa. On nije prisiljen od strane Mene razmišljati ispravno, baš kao što nije niti zaustavljen razmišljati pogrešno. Posljedično, njemu mogu pristupiti sve duhovne sile koje on onda odobrava/povlađuje (ili ‘kojima ide na ruku’) kroz njegovu volju. Međutim, ako čovjek svjesno podredi njegovu volju Mojoj on može jedino imati Moju volju unutar sebe samoga, jer Ja ga nikada neću ostaviti na milost silama koje su i dalje protivne Mojoj volji. Ja ću zaposjednuti ono što žudi Mene i više ga neću nikada ostaviti. I jedino ako čovjek svjesno sebe ponudi Meni, ako on tako Meni izruči svoju volju, ga Ja mogu odrediti za službu na Zemlji u kojoj on može raditi za Mene. Ali onda će on također biti zaštićen od obmanjujućeg razmišljanja, od zlog duhovnog utjecaja, jer važno je primiti i širiti Moju Riječ… koju Moja Ljubav dostavlja na Zemlju, i Ja ću doista zaštititi Moju Riječ od nečistih i neistinitih sadržaja koje protivna strana želi predstaviti ljudima. Gdjegod je Moja Riječ primljena to je gdje postoji Istina i obmanjujuća učenja su isključena, budući je obmanjujuće razmišljanje utjecaj zlih duhova koji ne mogu afektirati osobu koja Mi želi služiti sve dok ona radi za Mene. Čisto duhovni proces se može jedino dogoditi na čisto duhovan način, prenošenje misli se apsolutno mora dogoditi budući je čovjekovo vlastito razmišljanje, to jest, korištenje njegove intelektualne aktivnosti, potrebuje više vremena kako bi proizvelo rezultat ove prirode. Otud postoji prepoznatljivi izražaj snage koja jedino može proizaći od onih koji dostavljaju snagu, to jest, od svjetlosnih bića koja su primatelji snage. A ovo također garantira Čistu Istinu, jer sva prosvijetljena bića poznaju Istinu, a Ja Osobno Sam Vječna Istina.

AMEN

Spread the Truth