Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3510 (Duhovna hrana… “Tražite najprije kraljevstvo…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3510, 10 Kolovoz 1945

DUHOVNA HRANA… „TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO…“


(Matej 6:33)

Bog hrani gladne i daje piti žednima… On daje duši i tijelu ono što oni trebaju za njihovo zemaljsko putovanje, jer Njegova Ljubav ne ostavlja Njegova stvorenja u nevolji. On daje duši Nebeski Kruh, i ako Ga ona prihvati i okrijepi se sa zahvalnošću, On na Sebe preuzima također i brigu za tijelo, nudeći u Svoje vrijeme ono što mu je potrebno za zemaljski život. On hrani gladne… koji imaju želju za hranom duše… Ovo je preduvjet, jer je hrana koju On ljudima spušta s Neba dragocjena, i neće biti rasipana na ljude koji na nju ne obraćaju pažnju, koji su siti od svjetovnih užitaka i koji nemaju nikakvu želju za duševnom hranom. Ali Bog ne prihvaća na Sebe ni njihove zemaljske potrebe, nego pušta da oni sami brinu. Oni će također biti u stanju pokriti potrebe tijela, jer su potpomognuti od protivne snage, kako bi ih još više vezao za svijet, a time i za sebe samoga. No, uvijek će to biti snaga samog čovjeka, njegova životna snaga, zahtijevana da dobije ono što mu je potrebno. Ali, Bog dovodi Svojima ono što im je potrebno, ukoliko oni najprije žude hranu za dušu… Njegovu Riječ, Koja im objavljuje volju Nebeskog Oca, Koja im propovijeda Njegovu Ljubav, Mudrost i Svemoć, Koja ih upućuje, daje Utjehu i Snagu, te je istinska okrjepa za dušu čovjeka koji je prihvaća gladna srca. Oni mogu pouzdano prepustiti brigu za tijelo Bogu, Koji uistinu zna što ono treba i u Očinskoj Ljubavi brine da Njegova djeca ne trpe oskudicu. On u Ljubavi nudi ljudima Svoju Riječ, hranu za dušu, tako da oni mogu ispuniti njihov zemaljski zadatak i proći zemaljskim putem uspješno… On im želi učiniti mogućim postići Cilj, da postanu slobodni od bilo kakve izvanjske forme i da u Vječnost uđu kao svjetlosna bića. Iz tog razloga je On ljudima dao život… dakle, On će ga također i očuvati, sve dok čovjek nije dosegao svoj Cilj, ako mu on ozbiljno teži. A onda će također i opskrbiti tijelo sa onim što ono treba za održanje. Opskrbit će ga dobro, tako da može obavljati svoj zemaljski zadatak. On hrani i daje ljudima piti, duhovno i zemaljski… Ali On zahtjeva glad  i žeđ duše… Ovo je uvjet kojeg čovjek treba ispuniti, da ne izgubi Očinsku skrb, mora imati želju za duhovnom hranom, jer je to ujedno i želja za Samim Bogom. Biti nahranjen od Boga Osobno je Dar Milosti od neprocjenjive vrijednosti… No, Bog nikada ne dijeli Svoje darove nedostojnima, koji ne obraćaju pažnju na Darivatelja, i također preziru Njegov Dar, ako im je ponuđen. Duhovna hrana je neusporedivo dragocjenija, i život duše važniji od očuvanja fizičkog, zemaljskog tijela koje je propadljivo. Ali Bog ne ostavlja u gladi, niti izgladnjuje smrtni omotač čovjeka, ako njegova duša nastoji steći vječni Život… ako njegova duša ima glad za Kruhom Nebeskim, hranom koju mu Očinska Ljubav nudi kao Božju Riječ, koja daje Snagu za viši razvoj… On daje tijelu što ono potrebuje, čim čovjek postavlja ishranu duše ispred svih ostalih potreba, i On će voditi čovjeka kroz svaku vremenu nevolju, prema mudrom nahođenju, uvijek uzimajući u obzir duhovni život čovjeka, On će njega osigurati, kako je dobro za njegovu dušu, jer Njegovo Obećanje glasi: „Tražite najprije Božje Kraljevstvo, sve ostalo će vam se nadodati…“.

AMEN

Spread the Truth