Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3514 (Riječ Božja… Probuđeni učenici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3514, 15 Kolovoza 1945

RIJEČ BOŽJA …. PROBUĐENI UČENICI ….

Na sve strane Moja Riječ biti će propovijedana od strane onih koje sam Ja na to pozvao, no samo rijetki slijede Moju Riječ. Ja ljudima mogu nuditi ono najdragocjenije tako što im Ja Sâm Moju Riječ sprovodim na Zemlju …. Samo rijetki cijene Moj dar i uživaju u njemu. A to je pak ono najdragocjenije što se ljudima na Zemlji može ponuditi jer to u sebi nosi snagu uz pomoć koje oni mogu dospjeti do Mene. Jedan dokaz Moje Ljubavi prema ljudima je to da Ja s njima izravno stupam u vezu, služeći se doduše Mojim probuđenim učenicima na Zemlji, kroz koje govorim ljudima.

No kako li su samo rijetki oni koji prepoznaju Moju veliku Ljubav i zahvalni su za taj dar milosti …. Kako li su rijetki oni koji to prepoznaju kao Moju Riječ, kao izražaj Moje Ljubavi, i daju se prožeti Mojom snagom. A tī svojim životnim putem ne idu bez uspjeha, oni će postići cilj, oni će naći sjedinjenje sa Mnom, pošto ih Moja Riječ nezaustavljivo privlači, pošto sam Moja Riječ Ja Osobno i Ja više ne ispuštam nikoga tko Me primi u svoje srce. Oni će sazrijevati u svojim dušama, oni će sazrijevati u spoznaji te u usrećujućem osjećaju svoje pripadnosti Meni već na Zemlji pronaći svoje blaženstvo, čak i ako ih nevolje i patnje još prate zbog bližnjih koji su bez ikakve spoznaje.

Moja Riječ daje snagu za izdržati nevolje i patnju, pošto Ja Sâm tada pomažem čovjeku koji u Riječi, u Meni, nalazi svoje utočište. Moja Riječ daje unutarnji mir, jer gdje sam Ja, svi će puti biti poravnati i sve će oluje proći koje zemaljskom djetetu prijete u posljednje vrijeme pred Kraj. Moja Riječ pristiže svima onima koji Ju žude iz najdublje dubine srca. Kako god i gdje god da im je ona onda ponuđena, imati će snagu ako Ju se želi žudeći za Mnom i ako Ju se prima gladna srca.

Tad će i propovjednik Riječi Moj Duh nositi u sebi, tako da Riječ bez greške pristiže srcu čovjeka, jer tada govorim Ja Osobno kroz tog čovjeka, kako bih željnom zemaljskom djetetu servirao nebeski kruh, čak i kad propovjednik još nije pozvan od Mene za vršenje svoje službe. No na žudnju za Istinom Ja odgovaram uvijek, pa se tako ne treba plašiti krivih učenja niti jedan čovjek koji žudi biti podučen Istini. 

No ako je propovjednik još neprobuđenog duha, Riječ će bez da ostavlja utisak prohujati pored uha slušatelja, prije nego oni sami imaju duboku žudnju za Mojom Riječju, za Mojom utjehom i podrškom. Druga stvar je međutim kad jedan od Mojim probuđenih učenika propovijeda Evanđelje …. Tada i mlaki ljudi mogu biti dotaknuti snagom Moje Riječi …. Želja za Istinom, za Mojom Riječju, u njima se može probuditi i pojačati tako da na njih bude ostavljen duboki utisak te oni blagotvorno osjete snagu Moje Riječi.

I zato Ja svugdje budim ljude kroz čija usta im govorim, kako bi ih zadobio za Moje Kraljevstvo. Jer tko je jednom doživio snagu Moje Riječi, taj ju uvijek iznova žudi, i Moja Riječ na njemu može postati djelotvorna. No samo rijetki uzimaju duhovni smjer, samo rijetki svoj mir traže izvan svijeta, i samo rijetkima se Ja stoga mogu približiti u Riječi. A te rijetke Ja blagoslivljam, i Ja sam uz njih do Kraja, koji je uskoro, da bih im pomogao u posljednjoj borbi, iz koje će oni izaći kao pobjednici, pošto sam Ja Osobno njihov (vojsko)vođa ….

AMEN

Spread the Truth