Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3507 (Povlačenje na unutra… Uslišenje molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3507, 7 Kolovoza 1945

POVLAČENJE NA UNUTRA …. USLIŠENJE MOLITVE ….

Podignite vaše oči k Meni od Kojega vam dolazi pomoć …. Mojih se Ja sjećam u najvećoj nevolji, i pružam im Moju zaštitu. I ono što sam vam obećao, sve do riječi se ispunjava. A Moje obećanje glasi: Otac vječno ne napušta Svoje dijete ako ono Njega ne napusti. On ga vjerno brižno vodi za ruku, tako da ono neoštećena tijela i duše prođe kroz sve opasnosti. Stoga ne budite plašljivi i malodušni ako nevolja raste i prijeti da vas smoždi. Pustite nek sve ide svojim tokom, i samo osluškujte glas u vašem srcu, kako biste postali svjesni Moje blizine te crpili utjehu i snagu iz svjesnosti toga da nikada niste napušteni.

Često se povlačite u vašu unutrašnjost i razgovarajte sa Mnom, i Ja ću vam odgovoriti, Ja hoću odagnati svu sumnju i tjeskobu te vas učiniti vedrima i pouzdanima, jer iz veze sa Mnom vi neprestano crpite snagu i milost. A ona vam nedostaje ako ste tjeskobni i plašljivi. Ako ste sposobni sa Mnom voditi intimni dijalog, onda ste i snažnog srca, jer ne osjećate se samima, nego stalno obavijenima Mojom zaštitom. No ako previše obraćate pažnju na svijet, na nevolju oko vas i na njene posljedice, onda Moja snaga ne može bez otpora pretjecati na vas, i vi se osjećate slabo. Samo duboka (po-)veza(-nost) sa Mnom vas čini snažnima ….  

Uvijek Mi govorite onako kao što djeca svome ocu bezrezervno povjeravaju sve što ih pritišće, a kao Otac Ja ću vas saslušati i doći vam u pomoć. No ne sumnjajte u Moju Ljubav i moć …. Ja vam mogu pomoći i Ja vam hoću pomoći, ako Mi bezuvjetno vjerujete i djetinje ponizno Me molite. Jer Ja vas volim od iskona, a Moja moć je bezgranična i ona svaku napast (nesreću) tjera u trenutku, ako je to Moja volja. Pa se stoga nadajte i vjerujte, dođite Mi u svakoj nevolji i stisci, te neprestano molite za snagu vjere …. Vjerujte Mi da vas obdarujem najvećom očinskom Ljubavlju, da vas uslišujem, ako vodite intiman dijalog sa Mnom i žudite Moju milost i snagu ….

AMEN

Spread the Truth