Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3485 (Utješne Očeve Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3485, 22 Svibanj 1945

UTJEŠNE OČEVE RIJEČI…

Sve vaše brige donesite k Meni, Ja vas želim slušati i pomoći… Dokažite vašu vjeru u Mene time što ćete doći k Meni i moliti me pokorno za pomoć… Pokažite vašu bespomoćnost time što ćete Mi ponizno pristupiti u molitvi, onda ćete Me priznati kao vašeg vječnog Oca koji želi pomoći i to je sposoban učiniti. Ako prema tome vjerujete da vam Moja ljubav neće dopustiti ostati u nevolji onda vam Ja doista mogu pomoći, jer Ja potrebujem vašu vjeru u Mene ako će Moja snaga u vama postati učinkovita. Ako Mi povjerite vaše brige, biti ćete Moja djeca o kojoj ću se brinuti kao Otac… Prema tome, ne budite uplašeni i obeshrabreni ako vas oblaci zasjene nego znajte da će Moje sunce milosti uvijek sijati za vas i vi Me nikada nećete zazivati uzalud… Samo Mi dopustite da budem u kontroli i krotko otrpite mjesto koje Sam vam dodijelio; ne dopustite da se pojave ikakve sumnje u Mene, ili u Moju ljubav, i jedino obraćajte pažnju na Moju Riječ koja vas tješi i snaži u svakoj situaciji u životu… I ništa vas neće biti u stanju učiniti depresivnim, bez obzira što je to što vas zadesi. Dozvolite Mi da vam govorim u Riječi time što ćete uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom i prvi Mi se obratiti, i onda sebe izručite utjecaju Moje Riječi… I Ona će vas uvijek okrijepiti i utješiti, Ona će odgovoriti svako vaše pitanje, ona će vam učiniti Moje prisustvo perceptibilnim i vaša će vjera biti osnažena, kao što Sam obećao, budući je Moja Riječ blagoslovljena sa Mojom snagom koja teče svakome tko Ju prihvati sa gladnim srcem i žudi Me čuti.

AMEN

Spread the Truth