Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3486 (Kraj Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3486,¸25 Svibanj 1945

KRAJ ZEMLJE…

To je Kraj Zemlje, koji će zatrti sve stanovnike Zemlje koji ne pripadaju Božjem kraljevstvu, vjernici će međutim biti živoga tijela uklonjeni sa Zemlje. Dakle, došao je Kraj stanovnicima Zemlje, kao što je objavljeno u Riječi i Pismu. Površina Zemlje trpi potpunu promjenu, koja se odvija tako da nijedno živo biće ne može opstati na njoj, da će ljudi, životinje i biljke biti uništeni, odnosno, da će se njihove materijalne supstance razložiti, dok će duhovnome unutra, od Boga biti dodijeljeni novi omotači, tako da ono može u drugom izvanjskom obliku nastaviti svoj razvojni put, i to na Novoj Zemlji, koju Bog podiže iz Stare Zemlje. Dakle, sama Zemlja neće nestati, samo će se potpuno promijeniti; isto tako duhovno, koje je bilo prognano u djela Stvaranja, neće nestati, ali sva će djela Stvaranja pronaći svoj kraj, stoga je i za stanovnike Zemlje došao Kraj svijeta, a s njim je zaključen period Izbavljenja, dok započinje nova epoha Izbavljenja. Stado vjernika preneseno sa Zemlje smjeti će doživjeti ovaj Kraj, uništenje Stare Zemlje će se odigrati pred njihovim očima, budući su oni, kroz njihovu vjeru, u stanju zrelosti, tako da oni žive u spoznaji i njima je shvatljiv Božji vječni Plan Spasenja. Oni stoje u dubokoj povezanosti sa Bogom, a zato i u znanju o Njegovoj Ljubavi i mudrosti, oni prepoznaju Njegovu moć, i hvale i slave Njega i Njegovu slavu. I  stoga oni znaju i o nedostatnom duhovnom stanju ljudi, koji na Kraju žive na Zemlji od-Boga-odvraćena duha, oni prepoznaju potrebu za preobrazbom Stare Zemlje, i spremni su doprinijeti Izbavljenju prognanog duhovnog… I tako će njima na Novoj Zemlji opet biti dodijeljen jedan zadatak, iako su oni zreli za duhovno kraljevstvo i više ne trebaju život na Novoj Zemlji. No, prognanom duhovnom mora opet biti dana prilika za razvoj naviše… a to će iznova biti postignuto kroz ljudsku volju… Život na Zemlji se nastavlja, samo pod potpuno promijenjenim okolnostima… Za ljude je Zemlja postala rajsko prebivalište, gdje su oni aktivni u Ljubavi, i nadasve su sretni… to je mjesto mira i skladne povezanosti, gdje vidljivo nastupa Božji blagoslov… A ljudima je ostavljeno sjećanje na Staru Zemlju, njene stanovnike i teške borbe prije Kraja, ipak to njih dotiče tek poput sjene, oni su sve teško prevladali, oni su proizašli kao pobjednici iz tih borbi, i s Bogom su tako prisno povezani, da se osjećaju puni snage, te su slobodni i sretni… I započinje nova epoha Izbavljenja, jer sve duhovno jednom treba dosegnuti ovo sretno stanje, i Božja Ljubav ima za cilj Svojim Stvorenjima njihovo konačno oslobođenje, te On uvijek iznova stvara mogućnosti da postignu Njegov cilj, bez narušavanja slobodne volje čovjeka… (25 Svibanj 1945) I zato će nastati Nova Zemlja… Nove tvorevine će u sebe iznova skloniti duhovno, i pomoći mu u razvoju naviše. A Stara Zemlja mora proći, kako bi svemu vezanom duhovnom dala slobodu, tako da se ono, prema svom stanju zrelosti, može iznova utjeloviti u novim tvorevinama. Mora se ostvariti promjena, utoliko što će duhovno koje se nalazilo u posljednjem stadiju svoga razvoja i kao čovjek trebalo položiti posljednji ispit zemaljskog života, u čemu nije uspjelo, biti iznova prognano u čvrstu materiju, dok će drugom revnom duhovnom biti dodijeljeno novo utjelovljenje, u kojem ono brže sazrijeva i može prije dostići posljednji stadij. Čovječanstvo na Zemlji će biti potpuno zatrto, no duhovno opstaje dalje, i mora opet iznova započeti svoj razvojni put na Zemlji, budući se ono opet potpuno okrenulo onome iz čije se vlasti trebalo osloboditi. Posljednji prolazak na Zemlji kao čovjek mora biti prevaljen u slobodnoj volji, koju čovjek može koristiti prema svom nahođenju. Međutim, ako je ova volja pogrešno usmjerena, onda on mora na sebe preuzeti i posljedice, budući mu je ponuđena svaka prilika da živi u ispravnom smjeru. A na Kraju će Zemlja biti tako puna đavola, da ona mora biti razložena, treba li ikada biti spašeno duhovno koje se sklanja u tim đavolima… Proći će još samo kratko vrijeme, vrijeme najtežih kušnji i patnji, koje bi doista moglo biti dovoljno da se promijene i najgori đavoli, ako bi ispravno upotrijebili njihovu volju. No, sa istekom ovog vremena, neminovno je došao Kraj svijeta, odnosno, Zemlje u njenom sadašnjem obliku, i stanovnika za koje u onostranom nema razvoja naviše, nego je potreban novi prolazak kroz Stvaranje…

AMEN

Spread the Truth