Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3483 (Djelo Ljubavi za zalutale duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3483, 18 Svibanj 1945

DJELO LJUBAVI ZA ZALUTALE DUŠE…

Imajte milosti sa (= prema) zalutalim/zabludjelim dušama (= dušama koje griješe), gledajući na njih kao na bolesnike kojima treba pomoć. Ne dopustite im da gladuju u njihovim duhovnim nevoljama/potrebama. Potrebe/nevolje fizičkog tijela prestaju ali duša svoje potrebe/nevolje nosi sa sobom u vječnost. Duša toga može biti pošteđena ako na Zemlji dođe do istine (= spozna istinu). Tu istinu bi trebali donijeti zalutalim/zabludjelim dušama. Kad god imate mogućnost pomoći im, govorite im o ljubavi Bogâ, Koji čezne za njima. Ukažite im njihovu ne-zrelost, koja približavanje Bogu čini nemogućim. Ukažite im cestu (koja vodi) ka izlječenju, jedinu cestu, koja dušu vodi do njezinog clja, cestu ljubavi.

Ukažite im da ne mogu sazreti, niti doseći/ostvariti svoj cilj bez djela ljubavi. Ovaj Zemaljski život im je dan samo za usavršavanje njihovih duša (= jedino zbog toga da bi mogli usavršiti svoje duše). Vodite/usmjeravajte njihove misli ka duhovnom. Zahtjevajte od njih da razmišljaju o svrsi njihova zemaljskog života, dajući im objašnjenje o smislu i svrsi stvaranja, o njihovoj zemaljskoj misiji i svrsi patnje. Zahtjevajte od njih da obrate pažnju na svoje duhovne potrebe, imajući milost nad zalutalim/zabludjelim dušama. Pokušavati im pomoći(, to) je djelo ljubavi, koje je od ogromne (ili ‘strahovito velike’) važnosti. Ne dozvolite da vas početno odbijanje zadrži/odvrati od toga (= spriječi u tome). Donesite im Riječ Božju i razmišljajte cijelo vrijeme o vašoj misiji na Zemlji, koja je spašavajuća (= misija otkupljenja/oslobađanja).

Bezbrojne duše su u duhovnoj potrebi/nevolji, ali one vide samo svoju fizičku potrebu/nevolju. One se osobno ne angažiraju što bi im moglo donijeti zraku svjetla. One brinu samo za što bolje prilike/okolnosti u njihovom zemaljskom životu i ne shvaćaju da je ta žeđ rezultat njihove duhovne potrebe. Zato ta potreba mora biti otklonjena prije nego se poboljšanje njihova zemaljskog života može dogoditi/pojaviti. Vodite/uvedite ih u ovo znanje. Pomozite im da idu putem ljubavi i oni će vam biti zauvijek zahvalni.

Što je bliže posljednje vrijeme to će biti veća potreba/nevolja. Jer Božji neprijatelj/protivnik dobija moć nad dušama, i njegov je utjecaj jako štetan za njih. Znanje o svrsi i smislu njihovog zemaljskog postojanja ih može zaštititi od Sotoninog utjecaja. Te duše se mogu, uz (= ako imaju) dobru volju, osloboditi od njegova utjecaja pošto ga prepoznaju kao pokvarenog/zlog i Božjeg protivnika/neprijatelja. Ali duša mora biti upoznata sa ovim znanjem. Ovo djelo milosti morate sprovoditi uvijek kad vam se za to ukaže prilika. Vaši napori neće biti bez uspjeha. Potreba je velika i kraj je blizu. Svaki sat mora biti utrošen za Božje Kraljevstvo. To je volja Božja, koja mora biti poštovana ako Mu želite služiti i biti energični radnici u Njegovu vinogradu.

AMEN

Spread the Truth