Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3482 (Kontakt sa Bogom… Upliv snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3482, 17 Svibanj 1945

KONTAKT SA BOGOM… UPLIV SNAGE…

Iskoristite svaku mogućnost da uspostavite kontakt sa Mnom kroz molitvu ili Ljubav-nu aktivnost i vama neće nikada nedostajati snage… U kojoj god životnoj situaciji sebe pronađete, vi ćete uvijek i zauvijek trebati Moj upliv snage i vi ćete postati prijemčivi za njega kroz iskrenu molitvu. I ako vršite Ljubavi-puna djela Moja snaga će isto tako teći ka vama, jer onda ćete privući Mene Osobno ka vama, budući Sam Ja Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16). I stoga vi se ne trebate bojati ničega, niti slabosti niti samoće, sve dok ste Ljubav-no aktivni i molite… sve dok se vaša molitva podiže ka Meni iz vašeg srca, jer onda ću vas Ja čuti i udovoljiti vašim željama, kao što Sam obećao. Vjerujte i imajte povjerenja kada molite, onda će ispunjenje vaše molitve biti sigurno… Moja volja usmjerava vašu sudbinu sukladno vašoj vjeri, i Moja je volja u svako vrijeme sposobna protjerati nevolju i patnju. Ali Moja Ljubav uvijek uzima u obzir Moje Vlastite na očigledan način, tako da će oni prepoznati njihova Oca kada On Sebe izražava. I Ja ubrajam u Moje Vlastite sve one koji Mi prilaze u molitvi, koji koriste svaki trenutak tišine da komuniciraju sa Mnom, koji često šalju njihove misli ka Meni, koji Me traže svojom vlastitom voljom i čija srca Ljube i čeznu za Mojim prisustvom… Ja ću njima uvijek pružiti Moju asistenciju, tako da njihova vjera postane snažna, tako da oni uvijek više opipljivo postanu svjesni Moje snage i prepoznaju Me u svakom događaju na njihovoj stazi života. Ostati u neprestanom kontaktu sa Mnom im osigurava Moju zaštitu i Moju pomoć u svako vrijeme. Jer njihova povezanost sa Mnom ih također oslobađa duhovne nevolje, budući to omogućava Mojem Duhu djelovati u njima. I Moj Duh ih vodi ispravno, Moj Duh im ukazuje svaku stazu, svaku Riječ i svaku akciju, i stoga svaka osoba koja je u stalnom kontaktu sa Mnom može putovati njegovim kursem života bez brige, jer Ja ću ga uzeti za njegovu ruku i voditi ga… I njegova će staza biti blagoslovljena.

AMEN

Spread the Truth