Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3466b („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3466b, 3 Travanj 1945

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

A Moj Duh će biti s vama sve dok još uvijek boravite na Zemlji. I na taj način je Moje Kraljevstvo u vama, kada Me slijedite, jer jedino duhovno pripada Meni, i Moj Duh šalje Svoje zračenje na vas i tako dolazim u posjed vas, čak i ako to još nije primjetno tijelu, koje je još uvijek vezano uz zemaljsku materiju. Ali Ja privlačim Sebi duh u vama i to je doista ispunjenje čak i na Zemlji, jer kada se on preda Meni, postigao je vjenčanje s Očevim Duhom i Zemlja ga više ne prisiljava, ostavlja Zemlji ono što joj pripada, ali Moj dio je dobrovoljno vraćen k Meni, i njegov boravak na Zemlji više neće dugo trajati. Želim osvojiti vaša srca potpuno za Mene i ukloniti iz njega sve što vas sprječava od povezivanja sa Mnom, želim umrtviti svaki zemaljski nagon, tako da duša sluša jedino duh u sebi, na način da je u stanju slušati Mene Samoga kroz njega. Želim pročistiti dušu, da Moj Duh Ljubavi može isijavati kroz nju, tako da prebiva u Mome Kraljevstvu, iako je još uvijek vezana za Zemlju. Jer ljubav u vama još nije dovoljno jaka da bi duše mogle opstati pred Mojom Snagom Ljubavi, i stoga još patnja mora umrtviti ljubav prema svijetu, tako da ljubav srca pripadne jedino Meni i da joj Ja sada mogu i odgovoriti kako bih vas blagoslovio (usrećio). Ali one koji nastoje imati Moje Kraljevstvo već na Zemlji, Ja ću uvijek i stalno snažiti i poravnati njihove staze tako da dosegnu svoje odredište. Ipak, morate Mi žrtvovati sve što vas još vezuje na Zemlji, ako Mi želite pripadati u cijelosti i nepodijeljeno. Ali ja ću vas nagraditi tisuću puta više u Duhovnom Kraljevstvu… I zato ostanite jaki u vjeri u Mene, da bih se Ja mogao sjetiti vas (da bih vas mogao osigurati i ispuniti) na Zemlji sukladno ovom uvjerenju. Iskoristite Moju Snagu i Milost dok tražeći okrećete svoje misli k Meni; dopustite sebi biti vođenima Mojom Očinskom rukom, koja će vas voditi uistinu ispravno i osjetite se sačuvani u Mojoj zaštiti, jer vam donosim Moje Kraljevstvo koje nije od ovoga svijeta. Polažem mir u vaše srce, kada ga ponudite Meni, i ne želim od vas ništa osim vaše Ljubavi, da me žudite cijelom nutrinom (sa svom iskrenošću) i koju Ja također želim ispuniti dok vas činim blaženima (blagoslivljam) za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth