Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3466a („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3466a, 2 Travanj 1945

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

(Ivan 18:36)

Tko Me slijedi, osvojit će Moje Kraljevstvo već na Zemlji i Ja Sam ću ga uvesti u ovo Kraljevstvo. Ali Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta i zbog toga morate potpuno nadvladati ovaj svijet, ako želite pronaći dobrodošlicu u Mojem Kraljevstvu koje vam nudi Ljepote neusporedive ponudama ovoga svijeta, koji je još uvijek udio Moga protivnika, jer svijet – zemaljska materija – je palo duhovno i dalje nevjerno Meni, nad kojim Moj protivnik pokušava dominirati, i u posljednjem stadiju njegovog razvoja ga želi u potpunosti odvojiti od Mene. I vi morate prevladati ovo kraljevstvo, morate se njega odreći i svjesno nastojati k Meni. Stoga, ako krenete Putem kojim sam Ja hodao na Zemlji, Putem Ljubavi, ako Me u tome nastojite slijediti, onda ćete se i odvojiti od njegovog kraljevstva, jer Ljubav je Moj udio, i svaki čovjek koji Ljubi pripada Meni, potpuno. Njegovo srce se otvara Mojoj Ljubavi i Ja ga privlačim Sebi, u Kraljevstvo koje je njegova istinska domovina, u kojem više ne postoji nikakva smrt, u Kojem je sve Život i Ljubav. Iz ovog razloga vam dopuštam proći kroz ispite na Zemlji, tako da ju naučite prevladati, tako da ne težite više ničemu što još pripada onome koji je lišen svake Ljubavi, jer Ljubav čini bića blaženima, ali trebaju biti okrenuta prema Meni, Mojem Kraljevstvu, kako bi se duh sjedinio sa Mnom, sa Duhom Oca od Vječnosti. Kroz Ljubav ćete postići ovaj cilj i zato sam vam dao jedino Zapovijedi Ljubavi koje morate ispuniti ako Me želite slijediti. Dajte bližnjemu Ljubav, pomozite mu u nevolji tijela i duše, ne ostavite ga da gladuje, gdje možete dati vodite brigu o svakome kojemu je pomoć potrebna, napravite i osigurajte za njega i iznad svega stremite osvojiti njegovu dušu za Moje Kraljevstvo, pokušajte i njega potaknuti da djeluje u Ljubavi. I onda ljubite Mene također, Koji kao Otac želim vratiti Svoja stvorenja, sve ono što vjeruje da se može odvojiti od Mene. Dakle, ako ispunjavate Zapovijedi  Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, prilagodit ćete se Mome Biću i Moja Ljubav će vas nagraditi… Ona će vam dati što ste spremni dati, moći ćete primiti ono što dijelite. I Moj poklon je uistinu dar koji vas čini neizmjerno blaženima. Slijedite Me i obratite se na Put Ljubavi. I Ja ću vas blagosloviti i dovesti kući u Moje Kraljevstvo, kada će doći vaše vrijeme…

AMEN

Spread the Truth