Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3465 („Moj Otac i Ja Smo Jedno…“)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3465, 31 Ožujak 1945

„MOJ OTAC I JA SMO JEDNO…“

(Ivan 10:30)

Moj Otac i Ja Smo Jedno… Ove Riječi Sam morao reći ljudima koji nisu mogli razumjeti da je Ljubav, vječna Stvaralačka Moć, iz Koje je sve nastalo, Bila u Meni, i  stoga Mi je bilo moguće raditi iste stvari koje je Otac, Stvoritelj svega, što jest, mogao ostvariti… Ja Sam ljudima htio dokazati Snagu Ljubavi, Koja je bila aktivna u Meni, i Ja Sam ih htio učiniti da shvate, da je ova Snaga bila Iskonska Snaga iz Koje je sve proizašlo… i da ista Snaga djeluje čovjeku koji je u sebi Ljubav. Jer se Otac, kao Vječna Ljubav, vjenčava sa svim što se oblikovalo u Ljubav, i tako je Jedno s njim. Iskonska Snaga se ponovno spaja sa svim što je imalo svoje podrijetlo u Njegovoj Struji Snage, i tako čovjek koji je postao Ljubav više nije odvojen od Njega…

A onda će se i Snaga očitovati u svoj Njenoj učinkovitosti, tamo gdje se dogodilo sjedinjenje s Ocem, a čovjek ispunjen Vječnom Ljubavlju će biti moćan, biti će u mogućnosti koristiti svoju moć i snagu, te ostvariti stvari koje su van ljudskih mogućnosti… on će biti u stanju izvoditi čuda, kao što Sam i Ja raspolagao ovom Silom i koristio Nju, da pokažem ljudima Snagu Ljubavi. Htio Sam ljudima učiniti vidljivom Moć Ljubavi da ih potaknem na aktivnost Ljubavi, kako bi se pokrenuli, slijedili Me i na isti način težili jedinstvu s Ocem…

Ali čovječanstvo to nije shvatilo, budući mu se duh pomračio zbog nedostatka Ljubavi, a tama duha nije mogla biti uklonjena na drugi način osim kroz djela Ljubavi, jer duhovna jasnoća pretpostavlja zračenje Snage Božje Ljubavi, ali ona Sebe može izraziti jedino tamo gdje se prakticira i osjeća Ljubav… No, duhovna jasnoća je Svjetlo, duhovna jasnoća je Mudrost koja je rođena iz Ljubavi… I tako je Svjetlo i Snaga Jedno… Mudrost i Ljubav nisu zamislivi jedno bez drugoga, kao što je također Otac bez Sina nezamisliv… Ljubav kao pokretačka Sila i Mudrost kao Njeno zračenje, kao Svjetlo koje više ne dopušta pojavu nikakve tame.

A Božanska je Mudrost morala ispuniti Moje biće dok Sam hodao kao Čovjek na Zemlji, jer je Snaga Ljubavi tekla u svoj punini u Mom fizičkom omotaču i učinila ga sposobnim da radi čuda. Ali ljudi to ne vjeruju, prije nego su sami postali Ljubav i mogu u sebi osjetiti Snagu Ljubavi. Oni mogu ući u najprisniju vezu s Bogom, njihovim Ocem od Vječnosti, mogu biti jedno sa njihovim Nebeskim Ocem, vječnom Ljubavi, baš kao što Sam Ja bio Jedno s Njim… samo ako žive u Ljubavi i tako se usklađuju sa Vječnom Ljubavlju, Iskonskom Snagom iz koje su nekad proizašli.  

Biti obasjan Vječnom Ljubavlju je neizmjerno blaženstvo… biti mudar i moćan, i primati izravno od Boga to znanje i moć… ne osjećati nikakvu odvojenost od Oca, Čija Ljubav privlači u Njegovo Kraljevstvo sve što Mu se ne protivi… Ovo blaženstvo je toliko neodoljivo da smrtni čovjek to nije u stanju izdržati. Ipak, on može svjesno stremiti da ga Otac dovede k Sebi u duhovno Kraljevstvo, kada je započeo sjedinjavanje s Njim na Zemlji…

Međutim, Moj način života na Zemlji bi trebao ljudima učiniti jasnom Snagu Ljubavi, oni bi morali shvatiti Njeno značenje, da bi Moj način života uzeli kao model i poput Mene, za Cilj njihovog zemaljskog života odabrali Oca, Vječnu Ljubav… Sjedinjenje s Bogom se već dogodilo na Zemlji, vidljivo u svom učinku na ljude, koji su bili lišeni bilo kakve Ljubavi i stoga bez Svjetla, odnosno u neznanju. Htio Sam doći da im pomognem i pokažem im Put, da izađu iz noćne tame i uđu na jasno dnevno Svjetlo… Podučio sam ih i dao im Zapovijed Ljubavi… Jer Bog  je bio u Meni i stoga također i Njegova Mudrost… Bio Sam Jedno sa Mojim Ocem… za čovječanstvo neshvatljivo… Bio sam sjedinjen s Njime u vječnosti, jer se Vječnoj Ljubavi vraća sve što se promijenilo u Ljubav.

AMEN

Spread the Truth