Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3360 (Božji alat zahtijeva potpuno podlaganje i predavanje Bogu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3360, 9 Prosinac 1944

BOŽJI ALAT ZAHTIJEVA POTPUNO PODLAGANJE I PREDAVANJE BOGU…

Kome je dodijeljena milost da može biti prosvjetiteljski aktivan, on također stoji u služećem odnosu prema Bogu, odnosno, on se Njemu iz slobodne volje ponudio i bio je primljen. I zato je on sada od Samoga Boga također pripremljen za svoje služenje. Čovjekova volja mora stoga najprije postati aktivna. Posljedično, to nije proizvoljno favoriziranje jednog čovjeka od strane Boga, nego je učinak slobodne volje, koja je združena sa služećom Ljubavi prema bližnjemu. Mora biti obznanjena svjesna voljnost da Mu se služi, čovjek mora svoju volju potpuno podložiti pod Božju volju, on mora sebe tijelom i dušom Njemu predati, tek onda Bog može kroz njega djelovati, pa mogu biti ostvarene stvari koje naizgled nadilaze ljudske sposobnosti. Htjeti služiti Bogu, najljepši je i najuspješniji zadatak na Zemlji, no za to je potrebno potpuno podređivanje (pokornost). Čovjek mora dopustiti da bude povučen i vođen, on ništa ne smije samovoljno poduzimati, on sebe mora dati u Božje ruke, i jedino željeti da on živi na Božje zadovoljstvo, onda Bog njega zahvaća, i njegov put je od tog trenutka zacrtan. Čovjek se više ne treba bojati da će pogriješiti, ako je on kroz svoju ponudu da Mu želi služiti, Njemu obznanio svoju Njemu-okrenutu volju. Služenje u Ljubavi je zadatak čovjeka na Zemlji, a on to može u svako vrijeme i na svakom mjestu, u svim životnim uvjetima i prema svim djelima Stvaranja… I on sebe stavlja Bogu na raspolaganje, pa će mu biti odobren jedan veliki služeći zadatak… kako  bi doprinio duševnom razvoju čovjeka. On će takoreći biti upotrebljen kao Božji alat, da prenese bližnjima Njegovu volju. No, ova služba zahtjeva predavanje (odustajanje od, nepriznavanje) vlastite volje, budući je to duhovna Misija, koja zahtijeva snažnu volju, odricanje od zemaljskog blagostanja, odnosno tjelesnih žudnji, i potpuno duhovno određenje. A ova volja mora nadvladati sve otpore, i neprestano crpiti snagu iz prisne povezanosti s Bogom. Dok nije primijenjena snaga takve volje, on nije prikladan za ovo služenje. Bog međutim zna za volju čovjeka, za njegovu sposobnost i za korištenje ove iz slobodnog poticaja. I otuda će On prave ljude opskrbiti Svojom milošću, da mogu djelovati za Njega na Zemlji. Duboka poniznost i jaka volja moraju prevladati u onome tko na Zemlji želi Njemu služiti, čim je on sebi postavio za cilj izbavljenje neslobodnog duhovnoga, i u molitvi za Božju pomoć poduzima svoj rad. No, tek rijetki prinose sebe Bogu za ovaj rad na Zemlji, i otuda je iznimna (izvanredna, neuobičajena) pojava da Sam Bog podučava čovjeka na način koji čini Njegovo djelovanje jasno prepoznatljivim. Čovječanstvo je već predaleko otklonjeno od Boga, da bi moglo imati razumijevanje za to, čak i ako ono još priznaje Boga prema Riječi, i ne negira Njegovu svemoć i Ljubav. No, dok ova svemoć i Ljubav daju vidljive znakove, oni ne prepoznaju u tome Boga, nego oni sumnjaju u to da se On očigledno izražava, i On je za njih još uvijek udaljeno Biće. Ali, Bog Sebe približava ljudima, On im želi dati do znanja da oni Njega mogu svakog dana i svakog časa osjetiti, ako se ispravno postave prema Njemu, ako Ga oni traže i žude stupiti u vezu s Njim. A On se za to služi voljnim zemaljskim čovjekom, koji je žudio Njegovu blizinu, i koji bližnjima sada treba i može pružiti dokaz da se i kako se Bog izražava, kada se čovjek Njemu otvori. O samoj volji ovoga ovisi hoće li on Njega moći prepoznati, a da bi se ova volja promijenila, ukoliko je on još odvraćen od Boga, on treba biti podučen, on treba dobiti dostavljeno znanje o Božjoj volji, kako bi se njemu onda dobrovoljno podložio, jer tek onda je on sposoban osjetiti Božju blizinu, i tek onda on može primiti snagu za duhovni razvoj naviše. Ali, budući da je to Konačni Cilj čovjeka na Zemlji, a on istovremeno znači i potpuno sjedinjenje s Bogom, jednom mora biti napravljen početak… u čovjeku mora biti probuđena žudnja da se pridruži Bogu. No, ova žudnja će biti probuđena tek kada čovjek prepozna Boga kao Ljubav, a ovo je opet posljedica vlastitog Ljubav-nog djelovanja. Ali, budući da je čovjek na početku svojega utjelovljenja bez ikakve spoznaje, njemu ova najprije mora biti posredovana, stoga se njega najprije mora podučiti Božanskim Zapovijedima, tako da on onda kroz njihovo ispunjanje sebe premjesti u stanje, koje mu donosi približavanje Bogu. Vjera u Boga mora postati živa u njemu… I zato Bog Sebe uvijek i uvijek iznova otkriva ljudima, On njima daje dokaz Svoje Ljubavi, moći i mudrosti. Ali, ovo je jedino moguće kroz ljude, da ne prisili vjeru… ovo je jedino moguće kroz ljude koji Mu više ne pružaju otpor, nego su Mu sasvim predani. Ove On koristi, služeći se njima kako bi Sebe približio svim ljudima. Sam čovjek je samo Božji alat kroz kojeg se izražava Njegova volja. No, to da ga Bog koristi kao alat, posljedica je njegove potpune predanosti Njemu. Protiv svoje volje on nikada neće biti zainteresiran za takvo predavanje, jer on stoji usred struje milosti, čije pritjecanje međutim zahtijeva njegovo otvaranje, inače mu milost u toj mjeri nikada ne bi mogla biti dovedena. Bog zaista treba sluge na Zemlji, ali oni moraju biti spremni dobrovoljno Njemu služiti, tek onda su oni prikladni kao alat, i njihovo djelovanje na Zemlji će biti uspješno. To nije duhovna prisila koja se vrši na te sluge od strane Boga, nego oni moraju kroz svoju volju sami pribaviti dokaz do kakve snage i mudrosti može doći čovjek, koji Bogu predaje svoju volju i od Njega prima neizmjernu milost. On treba za bližnje biti primjer, koji im treba služiti kao poticaj, jer tek onda se oni razvijaju uvis, kada oni započnu njihov duševni rad, s predavanjem (napuštanjem, odricanjem od) vlastite volje, kada oni svjesno streme Bogu, ispunjavanjem Njegovih Zapovijedi. Onda će oni također osjećati snagu, oni će spoznati i naučiti ljubiti Boga, te postići svoj cilj na Zemlji… pronaći sjedinjenje s Bogom, što je njihovo određenje.

AMEN

Spread the Truth