Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3359 (Slobodna volja… Znanje o dobru i zlu… Nova Zemlja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3359, 7 Prosinac 1944

SLOBODNA VOLJA… ZNANJE O DOBRU I ZLU… NOVA ZEMLJA…

Ljudsko biće ima slobodnu volju… Ali korištenje ove slobodne volje potrebuje jasno razumijevanje onog za čim treba baš kao i onog za čim može stremiti, budući volja mora biti sposobna odabrati i jedan i drugi smjer kako bi donijela odluku… Otud mora biti moguće za ljudsko biće razlučiti između dobra i zla inače bi sloboda njegove volje bila isprazna ili bi mogla biti dovedena u pitanje. I iz tog razloga Bog je dao ljudskom biću inteligenciju… Prema tome, ne koristiti intelekt znači zanemariti dar slobodne volje, stoga ljudsko biće ima obavezu primjeniti njegovu inteligenciju ili će inače biti smatran odgovornim. A ovo rezultira u nužnosti reflektiranja o značenju i svrsi života, budući to također daje povod svim drugim pitanjima koja se trebaju uzeti u obzir kako bi se donijela slobodna odluka.

Kako bi se postigao duhovni rast apsolutno je suštinski za ljudsko biće razjasniti njegov unutarnji stav spram Boga, spram pravednosti, za njega da nauči razumjeti kako je iskreni/srdačan odnos sa Bogom svrha zemaljskog života… da njegova slobodna volja svjesno stremi spram Boga i potvrđuje što je dobro. Otud on također mora znati o sili zla, on ju treba upoznati tako da ju može prezreti i odabrati između jednoga i drugoga. Iz ovog razloga zlo ne može biti protjerano iz svijeta inače ljudsko biće nikada ne bi moglo donijeti slobodnu odluku volje. Zlu mora biti dan neki prostor da dâ oduška svojoj jarosti/gnjevu… I to je utjecaj Božjeg protivnika (Sotone) na ljudska bića koji mu nije zanijekan budući on može, u isto vrijeme, osloboditi dobre sile, tj. ljudska volja je potaknuta čeznuti za dobrim ili za lošim. Posljedično tome čak zle sile su od službe Bogu budući one nehotično pomažu duši uspeti se ako ispravno koristi svoju slobodnu volju.

Međutim, one često koriste njihov utjecaj preko dozvoljenog… u tome da oni, čija djelovanja nisu odbijena od strane Boga, pokušavaju spriječiti dobre akcije… čineći nemogućim za ljude da slobodno odaberu između dobra i zla… uskraćujući znanje o dobru, o Bogu, i tako pokušavajući prisiliti ljudsku volju. I iz tog razloga Bog privodi kraju njihove aktivnosti jedno duže vrijeme… On zarobljava sile, koje su imale neograničenu količinu slobode, jedno duže vrijeme, ali istovremeno također spriječava ljude, koji se još nisu jasno odlučili ili čija je odluka dala zlim silama moć nad njima, od korištenja njihove slobodne volje. Jedino oni koji su odabrali Boga sami od sebe i unatoč najvećim kušnjama će ostati živi budući njima ne treba nikakav daljnji test volje jer su oni izdržali najtežu probu/iskušenje.

U nadolazećem periodu jedino ljudi koji su poduzeli ovaj test volje mogu živjeti na Zemlji, koji su poznavali učinke protivnih sila, koji su im bili izloženi a ipak su im izbjegli vrlinom njihove slobodne volje, budući su jedino oni postigli stupanj zrelosti koji im dopušta živjeti na Zemlji bez da budu pod utjecajem Božjeg protivnika; dok će oni koji su podbacili opet morati otrpjeti dug proces razvoja sve dok još jednom ne dođu do stadija kada mogu koristiti njihovu slobodu volje… Ljudska bića će se uvijek morati susresti sa dobrom i zlom i prema tome će Zemlja ostati bojno polje za obadvije sile sve dok su na njoj utjelovljeni nezreli duhovi… U početku Nova će Zemlja nastanjivati jedino svjetlosna bića, to jest zrela ljudska bića će živjeti na Novoj Zemlji i održavati neprestani kontakt sa svjetlosnim bićima u duhovnom kraljevstvu, i Božja moć i sila će spriječiti da zlo pristupi ljudima. Ali prvi ljudi Nove Zemlje ne trebaju daljnje kušnje i prema tome negativne sile isto tako ne moraju biti blizu Zemlje, što sebe očituje u činjenici da je Zemlja u stanju vrlo-dubokog mira, u stanju međusobnog razumijevanja i sa zajednicama ljudi koje žive u savršenom skladu, budući Ljubav vlada a ni jedan Bogu-protivan entitet ne može postojati u prisutnosti Ljubavi.

Ali ovi uvjeti neće trajati zauvijek budući će kasniji naraštaji još jednom dati moć Božjeg protivniku nad njima samima, oni će rado podleći njegovim kušnjama i udaljiti sebe do iste mjere od Boga, Koji je želio stvoriti raj za njih na Novoj Zemlji… I stoga će borba između svjetla i tame započeti iznova, i ova će se opet nastaviti sve do kraja perioda iskupljenja, kako bi ljudska bića mogla odlučiti u njihovoj vlastitoj slobodnoj volji kojeg Gospodara žele priznati; i oni će biti suđeni u vječnosti u skladu sa njihovom slobodnom voljom… oni će morati patiti u tami ili se primicati vječnom svjetlu sve dok nisu sjedinjeni sa prvobitnim svjetlom.

AMEN

Spread the Truth