Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3361 (Duhovna bijeda… Zemaljska patnja… Molitva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3361, 9 Prosinca 1944

DUHOVNA BIJEDA ….   ZEMALJSKA PATNJA …. MOLITVA ….

Na Zemlji vlada velika duhovna bijeda, i Moja Ljubav ne uspijeva ju protjerati, jer volja ljudi opire se Mojoj pomoći. Neviđeni je kaos, a i pored toga čovječanstvo ne uspijeva pronaći nazad k Meni, pošto se već predaleko udaljilo i više Me ne (s)poznaje. Ono više nema vjere, ono živi bez Ljubavi a zato i bez spoznaje Istine. Ljudi žive a opet duhovno su mrtvi, koriste svoj razum i svoju volju na izopačeni način, filozofiraju i istražuju, razmišljaju i djeluju, no bez da se sa Mnom savjetuju, u potpunom su nepoznavanju Moje volje, pošto ne (po)slušaju Moju Riječ, kad im Ju približim. Ne daju se od Mene podučiti, nego slušaju one koji ni sami ne znaju; oni su nesposobni Moj glas osobno čuti, jer im nedostaje Ljubav, i njihov duh ostaje neprobuđen. 

I pored toga vjeruju da su u Istini, ili su pak zadovoljni s tim što im je bilo ponuđeno tradicijom. A njima Ja ne mogu donijeti pomoć, pošto oni nju ne prihvaćaju. A bijeda će rasti, ljudi više neće znati kamo se okrenuti, i nedostajati će im sva snaga za izdržati u nadolazećem teškom vremenu. Jer duhovna bijeda još jedino može biti otklonjena putem tjelesne nevolje, putem zemaljskog stradanja i neobične patnje …. Ovo potonje bi trebalo postići da se oni obrate Meni tražeći pomoć, kako bih mogao stati uz njih (pomoći im), no prije toga moram imati njihovu volju ….

No volja će postati podatna tek onda kad čovjek više nema zemaljske nade, kad spozna da više nema izlaza za njega i da je bezizlazno izgubljen, ako mu pomoć ne dođe odozgor…. Vjera mora biti rođena iz te nevolje …. Kad se sve oko čovjeka raspada, kad mu je još samo život vrijedan žudnje; tad on zove Onoga Koji mu je dao život …. Tad odustaje od svakog otpora i poklanja se pred Gospodarom i Stvoriteljem, i tad moli ….

A dotle moram voditi ljude, usprkos Mojoj Ljubavi …. Baš zato što ih ljubim …. Moram pooštriti nevolje, ako oni nisu drugačije za zadobiti, prije toga im se moram držati skriven, da bih im se onda mogao otkriti …. Moram pustiti da propadaju, ako ne hvataju Moju ruku, koja im želi donijeti spas …. Moram postupati naizgled nemilosrdno, pošto se ne pokoravaju Mojoj Ljubavi. I pored toga Moja Ljubav je neprestano aktivna i fokusirana na spas njihovih duša.

I radi toga Ja uvijek šaljem Moje glasnike onima koji se nalaze u duhovnoj bijedi, koji žele umaći kaosu a ne mogu to vlastitom snagom. Jer oni su preslabi, pošto ne vjeruju i stoga ne mole za snagu. No vjeru moraju zadobiti sami, tako što aktiviraju svoj razum i razmišljaju s težnjom prema Čistoj Istini …. Tada im se Ja otkrivam, a oni će Me i spoznati, ako Mi izađu u susret s Ljubavlju, koju dokazuju nesebičnom Ljubavlju prema bližnjima …. Jer Ja sam milostiv svakome tko je dobre volje ….

AMEN

Spread the Truth