Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6609 (Neodložni poziv na Večeru (Pričest)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6609, 30 Srpanj 1956

NEODLOŽNI POZIV NA VEČERU (PRIČEST)

Uvijek samo pristupite Mojemu stolu, i uzmite hranu koju vaša duša treba…: nju morate uvijek iznova unositi u sebe, morate se stalno moći krijepiti na izvoru Moje Ljubavi, i zato Mi vi također uvijek morate dopustiti da vam govorim, i nikad ne smijete vjerovati da ste prikupili dovoljnu zalihu, budući Ja vama neprestano govorim, jer Ja znam da vi uvijek trebate snagu i jačanje, jer vas Ja uvijek iznova moram osloviti, tako da vaše duše postanu snažne i mogu sazrjeti. Izvor života nikada neće presahnuti, Moj stol će uvijek biti prostrt za vas, ali vi sami morate doći k Meni, i ne smijete nikada vjerovati da bi se vaša duša mogla odreći Kruha s neba, ako ne želi samoj sebi naškoditi. Jer ono što joj Ja nudim, Moja je Ljubavna snaga, bez koje ona ne može postati blažena… Blaženstvo se međutim sastoji u tome da stalno osjeća Moje Ljubavno zračenje, a unatoč tome, uvijek iznova ima žudnju za tim… Tako vi nikada nećete biti presiti, nego ćete uvijek nastaviti koristiti hranu koja vas krijepi i snaži, koja čini da sve više osjećate povezanost sa Mnom… Stoga vi stalno možete, a također i morate, večerati sa Mnom, da se vaše blaženstvo ne ugrozi. Ali, Moj stol darova je neizmjerno bogato prostrt… i Ja želim sve dijeliti sa vama, Ja želim Moje goste počastiti najboljim, jer su Mi oni nadasve dragi i dragocjeni. A dobar Domaćin se raduje kada su njegovi darovi željno i zahvalno prihvaćeni. Pa tako i Ja želim da vi uvijek iznova pristupite Mojemu stolu, da sa Mnom večerate, da primite hranu koju Ja za vas lomim i blagoslivljam, koju vam Ja nudim, jer Ja znam da ju vi trebate, i ne možete je primiti dovoljno. Ljubav vam priprema hranu, i Ljubav vam je razdjeljuje… Ljubav vas privlači (mami) i zove, ona šalje glasnike koji vas trebaju pozvati, i Ljubav Sama neće nikada zatvoriti vrata, nego drži otvorenima sva vrata koja vode do izvora života… Moji glasnici će vas dovesti tamo, gdje se razdjeljuju Moji darovi, tako da vaša duša primi dobar dar… Stoga se vi trebate uvijek iznova naći za Mojim stolom, vi uvijek iznova trebate otvoriti vaše srce Mojemu govoru, vi trebate njegovati stalnu povezanost sa Mnom, i nikada Me ne pustiti od vas… Vi uvijek trebate žudjeti Moje prisustvo, koje se međutim i dokazuje Mojim govorom, priljevom Moje struje milosti, iznošenjem Moje Riječi, nebeskog Kruha i žive vode, što vašu dušu osnažuje i omogućava joj sazrjeti. Zbog čega vam Ja ovo govorim? Zbog čega vas Ja tako neodložno (snažno) opominjem da primite Moju Riječ? Jer, doći će vremena, u kojima će vam ovaj put do Mojega stola biti učinjen teškim, i stoga vi morate biti pripremljeni za ovo vrijeme, da vaše duše postanu snažne, i da vi onda u sebi osjetite takvu žudnju prema Mojoj hrani, da prevladate i te poteškoće, samo kako bi mogli večerati… Ali, za ovo vaša duša treba mnogo snage, koja već prethodno treba biti prikupljena. Ja vas snabdijevam uistinu obilno, ali vi se ne možete dovoljno obilno pustiti nahraniti i napojiti od Mene… Vjerujte ovim Mojim Riječima, da će vam trebati vrlo mnogo snage i da ju možete primiti jedino kroz pravu hranu i pravo piće. Zato vas Moja Ljubav uvijek iznova poziva da počinete na izvoru, kojeg Sam Ja vama otvorio…  A, vi trebate koristiti ovu milost, dok god vam je ona lako dostupna… I vi ćete onda također moći savladati prepreke da dođete za stol Gospodnji… A takve prepreke vi trebate očekivati, jer se približava Kraj, gdje će Moj protivnik pokušati sve da vas odvrati od Mene. Stoga vi morate biti jaki, i Moje darove vi morate smatrati tako dragocjenima, da jedino njih žudite, da vi čeznete večerati sa Mnom, te da se uvijek nađete tamo gdje sam Ja za vas pripremio Moj stol.

AMEN

Spread the Truth