Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6606 (Bog, pravi Vođa na zemaljskom putu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6606, 26 Srpnja 1956

BOG, PRAVI VOĐA NA ZEMALJSKOM PUTU ….

Dalekim putevima vi još morate ići ako se ne date voditi od Mene, vodiča Koji uistinu poznaje pravi put i Koji vas sve želi dovesti do cilja. Dokle god vi ljudi hodite bez Mene, krećete se na ravnom (ni gore ni dolje) putu, ili pak idete prema dolje …. Jer put k Meni ide uzbrdo. No njime ni ne možete ići sami, bez Moga vodstva, jer njega ne nalaze ljudi koji ne traže zajedništvo sa Mnom. Tako da vaš zemaljski život živite potpuno beskorisno, jer ono što na tom putu kojim ste krenuli pronalazite, poput prolazne magle je …. pjenušavi oblici, koji su prolaznog karaktera, bez da vam ostavljaju išta korisno.

No ako koračate uvis, uz Moje vodstvo, onda stičete dobra koja vam ostaju vječno, koja možete ponijeti sa sobom u onostrano, u koje svaki od vas ljudi jednom mora preći, koje će nakon vaše tjelesne smrti biti vaše prebivalište, i koje je napravljeno u skladu sa vašim zemaljskim životom …. A mnogi ljudi tamo idu “bez Boga” …. rijetki su ljudi tako povezani sa Stvoriteljem (od) vječnosti, da su Ga odabrali za vodiča i bezuvjetno Ga slijede kud god da ih On vodi ….

Malo je ljudi koji se uvijek drže Mene, koji sa Mnom ostaju povezani u patnji i radosti, u nevolji i brigama …. koji Mene uvijek imaju uza sebe i ni jedan korak ne idu bez Mog vodstva …. koji ne započinju niti jedan posao bez da su izmolili blagoslov od Mene, koji se u svakom životnom pitanju, u duhovnoj ili zemaljskoj nevolji povjeravaju Meni i Mene mole za Moj savjet i Moju pomoć. A uz njih uistinu i stoji najvjerniji pomagač, i oni bezbrižno mogu ići svojim zemaljskim putem, njega ne mogu promašiti, i on neće biti pretežak za ići, pošto ih Ja podupirem i vodim te im dajem snagu za uspon. 

Zašto svi vi ljudi ne odabirete tog pravog vodiča? Zašto ne slušate one koji vas upućuju na Mene, koji vam žele pomoći da živite uspješan zemaljski život? Svi vi možete doći do spoznaje da ste podređeni jednoj višoj sili, da Jedan upravlja vašim sudbinama, samo ako malo razmislite o vama samima i svemu što vas okružuje … Da li bih Ja zaista od vas tražio vjeru u Mene ako bi bilo nemoguće nju zadobiti? Svi vi možete si stvoriti unutarnju sigurnost da Ja jesam, da mora biti Stvoritelj(a) koji je učinio da sve nastane …. I vi biste onda to kratko vrijeme vašeg zemaljskog života uistinu iskoristili bolje nego što to činite.

A svima vama uvijek se iznova skreće pažnja na tog Stvoritelja i Održavatelja …. Uvijek iznova potiče vas se da o tome razmišljate, ali uvijek iznova vi takve misli nevoljno odbijate. Uvijek iznova na putu vam stoje glasnici koji vas zovu da napustite ravni put i okrenete se visini, i uvijek iznova Ja Osobno vam prilazim kao nepoznati vodič i nudim vam Svoje usluge …. pošto jedino Ja znam kuda put vodi, i kamo vi trebate dospjeti …. No vi Me ne slušate, predstava Mojih glasnika ostavlja vas neimpresionirane, i vi idete i idete i ne napredujete, jer vaš život prazan je hod, kreće se uvijek istim putem …. ako niste “loši” i zavrište neizbježno u dubini …. No svi vi znate da vaš ostanak na ovoj Zemlji nije vječan, i svaki pametan čovjek ovo kratko vrijeme treba iskoristiti na najbolji mogući način …. Vi to i činite, ali na zemaljski način; ono što si stičete, nema trajnu vrijednost, i samo vas opterećuje, tako da već samo toga radi ne želite ići putem prema gore, pošto bi taj teret morali ostaviti za sobom a on vam se čini nužnim.

No ako se prepustite Meni kao vodiču, onda možete biti sigurni da vam ne treba ništa drugo za vaš uspon osim dobre volje i otvorenog srca, koje se predaje Meni, kako bih ga Ja ispunio Mojom Ljubavlju …. Tada vi uistinu ne trebate ništa drugo, jer sa Mojim vodstvom Ja preuzimam potpuno i brigu za vas, a ono što vi trebate je samo usmjeriti pogled u visinu i možete uživati u najdivnijem predjelu koji vidite i u pravcu kojega se krećete. I samo kratak će biti vaš put, ako putujete u Mojoj pratnji, a on sigurno i vodi do cilja.

AMEN

Spread the Truth