Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6601 (Prirodna katastrofa prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6601, 21 Srpanj 1956

PRIRODNA KATASTROFA PRIJE KRAJA…

(Otkrovenje 8:6-11)

Kraj ove Zemlje i svih živih stvorenja na njoj je neizbježan… Ni jedna tvorevina na Zemlji neće preostati, ljudi i životinje će izgubiti njihove živote osim malog stada onih koji će biti uznešeni u tijelu (1 Solunjanima 4:16, 17). Ovaj posljednji čin Moje volje je bio planiran od početka, opet i iznova je bio proglašavan ljudima od strane vidjeoca i proroka, i sada je opet najavljen ljudima sa svom hitnošću kako je jako blizu, budući će biti ogroman i nitko ne smije doživjeti kraj bez da o njemu nije bio obaviješten. Ipak u proglašenja se ne vjeruje… Događaj se približava ljudima, čija se golemost i strahota uopće ne može zamisliti… a ipak to je otpušteno kao nevjerojatno i opominjanja i upozorenja su uzaludna, jer nitko sebe ne priprema za ovaj ogroman događaj. Ljudi ne vjeruju u kraj… I time ću Ja proslijediti sa Mojim konačnim poticanjem… Ja ću i dalje dati ne-vjernoj ljudskoj rasi posljednji znak u obliku prirodne katastrofe… veličina koje će također biti ogromna ali ona će afektirati Zemlju jedino do ograničenog opsega, tako da ga (= kraj) oni više neće smatrati nemogućim i ozbiljno će razmisliti o sebi s obzirom na to da li su i kako oni mogu biti opravdani preda Mnom na kraju. Veliki su događaji često nagovješteni… Prirodni događaj, nakon kojeg će uskoro slijediti kraj, je naumljen biti konačna opomena, jer on će koštati mnogih ljudskih života, bezbrojni ljudi će pasti žrtvom elementima prirode, ili se može očekivati mali utisak na otvrdnuta srca koja, međutim, ipak još trebaju biti spašena prije uništenja… Ja Sam uvijek govorio kroz usta proroka i čak sada Ja nastavljam govoriti kroz Moje posvećene sluge… Ipak ljudi ne slušaju ovaj jezik osim nekolicine koji vjeruju Mojim Riječima i prema tome su voljni utjecati na njihova bližnja ljudska bića sukladno Mojoj volji…

Ali sada će oni jasno čuti Moj glas i neće biti sposobni zatvoriti njihove uši, jer nezainteresiranost čovječanstva Me motivira uznemiriti ih i protresti ih iz njihova spokojstva, njihova svjetovnog duha… tako da nitko neće biti sposoban tvrditi kako nije primio nikakvo upozorenje. Ali čak ovo upozorenje neće rezultirati u potpunom okretanju ka Meni, budući ljudi ne žele prepoznati Moj glas i budući Ja ne koristim silu koja ljude prisiljava doći ka Meni… Onda će kraj ionako potpuno pomesti sve što ostane u protivljenju Meni nakon prethodnog ogromnog uništenja… koje demonstrira Moju moć… Svatko i dalje ostaje u protivljenju tko misli da je kraj ove Zemlje nemoguć, jer on je duhovno neprosvjetljen, što razotkriva njegovu pripadnost Mojem protivniku (Sotoni)… Ja i dalje pokušavam slomiti ovo protivljenje svim mogućim sredstvima bez da koristim silu. I ova konačna intervencija će doista izgledati kako je okrutna metoda ipak Ja ju koristim poradi vašeg spasenja, budući se u Moje Riječi ne vjeruje i budući je kraj blizu kojem će oni onda neizbježno pasti žrtvom, i onda će njihovo duhovno stanje biti odlučujući činbenik s obzirom na to koja ih sudbina očekuje na dan Suda. I opet i iznova Ja kažem Mojim slugama da oni ne mogu dovoljno marljivo spominjati kraj i prethodeću prirodnu katastrofu, da se oni ne trebaju bojati skrenuti pažnju ljudi na činjenicu da oni neće imati puno preostalog vremena, da trebaju bez oklijevanja govoriti o Mojem vječnom planu i da oni prema tome trebaju također širiti Moje Evanđelje, tako da ljudi znaju što očekujem od njih kako se ne bi spustili u tamu kao žrtve nadolazećeg događaja… Ja jedino tražim srce ispunjeno ljubavlju koje je voljno podnijeti žrtve… Onda će oni biti sposobni čekati na nadolazeće događaje bez straha, onda će oni pripadati onima koji će isplivati neozlijeđeni čak ako sve oko njih prijeti nestati… Međutim, užasne stvari će se dogoditi onima koji ne žele vjerovati… I onda ću Ja imati milosrđa za svakoga tko Me zazove u ovoj nevolji, jer Ja jedino želim izbaviti ljude a ne im dopustiti da padnu žrtvom uništenju… Jer kraj će doći bez greške, i onda će svatko biti suđen u skladu sa zakonom i pravdom.

AMEN

Spread the Truth