Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6600 (Raspeće je započelo novi period Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6600, 20 Srpanj 1956

RASPEĆE JE ZAPOČELO PERIOD SPASENJA…

Moje je raspeće zaključilo period iskupljenja u duhovnom značenju… Dosada beznadežno stanje je došlo do kraja, jer sve do Mog raspeća ulaženje u kraljevstvo svjetla je bilo nemoguće i čak sa najboljom voljom ljudi su jedino zadobili stupanj očišćenja*; ipak vječnosti ne bi bile dovoljne kako bi se kompletno otklonio grijeh prošlog buntovništva protiv Mene… Time, težina ove krivnje grijeha ih je prisilila ostati pod kontrolom Mojeg protivnika (Sotone), tako da su mučene duše shvaćajući njihovu nevolju plakale za Spasiteljem. Međutim, od trenutka kada Sam dao Moj život za ogroman grijeh čovječanstva moć Mojeg protivnika je bila slomljena, i time je novo vrijeme započelo… Prve potpuno iskupljene duše su bile sposobne napustiti njihovo mjesto prebivališta i ući kroz kapije blaženstva, koje Sam Ja bio otvorio… Ova mogućnost ostaje kako će opet i iznova (ili ‘sve više i više’) duše biti sposobne osloboditi sebe od njegove sile, opet i iznova će duše osloboditi sebe od svih okova. Period ‘spasenja’ je prema tome započeo kada Sam Ja dao Moj život, premda su razvoj kroz tvorevine i život na Zemlji bili nužni za kompletno spasenje i bili su jedino provedeni da bi stvorili preduvjete koji bi onda rezultirali u kompletnom povratku. I prema tome može se doista govoriti o novom vremenu od ostvarivanja Mojeg čina Spasenja, jer jedino od onda nadalje je bilo moguće podariti dušama vječnu sreću u kojoj im je jednom bilo dozvoljeno živjeti u svjetlu i snazi… Unatoč tome, ljudi nisu svjesni činjenice da su oni sposobni postići najljepše stanje, baš jer Sam Ja Osobno umro na Križu za njih kako bi izgradio most od oblasti tame u kraljevstvo svjetla… Oni nisu svjesni činjenice da su sebe iznova dobrovoljno izručili kontroli Mojeg protivnika ako ne priznaju Moj čin Spasenja… da oni ne mogu očekivati ijednu drugu sudbinu nego onu koja je bila podarena dušama ljudi prije Mojeg raspeća: ropstvo i tamu, nemoć i mučenja, koji su udio neiskupljenih nad kojima Moj protivnik i dalje ima vlast**.

Spasitelj je došao odgore i bio je jedino prepoznat od strane nekolicine… Ali čin Spasenja je bio ostvaren… kapije su u kraljevstvo svjetla bile otvorene, i iz ovog razloga novi period Spasenja*** je započeo sa Mojim raspećem, premda Zemlja kao takva nije prikazala nikakve posebne manifestacije****… Jer bilo je jedino moguće promijeniti beznadežno stanje u to vrijeme kroz priznavanje Isusa Krista i čina Spasenja, kroz svjesnu naklonost spram Njega, kroz prihvaćanje žrtve Ljubavi i pri tom iskupljenja od krivnje grijeha… I još jednom ljudima je bio podaren period vremena tijekom kojeg su oni, sa dobrom voljom, bili u stanju ostvariti kompletno iskupljenje… Ali ovo vrijeme je sada isteklo, nevjerojatna milost koja je bila podarena ljudima nije i više neće biti iskorištena… Ljudi ostaju zavezani za protivnikov svijet budući oni ne pokušavaju sebe osloboditi i jer njihova vlastita volja mora stremiti za ovim oslobađanjem. I time ograničenje nanovo treba biti postavljeno; novi period mora započeti, gdje je čin Spasenja nanovo visoko cijenjen, gdje se iskupljenje može dogoditi na velikoj skali, budući učinak čina Spasenja ostaje nepromjenjen samo ako volja ljudi dozvoljava ovaj učinak. Međutim, oni koji su nedobrovoljni moraju još jednom teško osjetiti okove njihovog zarobljeništva, tako da se čak u ovim bićima žudnja za slobodom, za blaženom srećom probudi jednog dana… I Moj protivnik mora biti lišen ove sile nad ovim bićima koja on drži u takvoj tami da oni isto tako ne mogu vidjeti svjetlo Križa… I opet, novi period će započeti, jer viši razvoj duhova nastavlja napredovati neprestano, i nove duše će nastaviti dolaziti u ovaj svijet, kojima je podarena prilika da sebi dozvole biti oslobođenima od strane Isusa Krista… Opet i iznova Ja izljevam blagoslove Mojeg čina Spasenja na ove duše, i opet i iznova takve duše će se također povratiti Meni kao Moja djeca… Jer čin Spasenja je bio ostvaren za sve jednom pale duhove, i ostvario je i hoće ostvariti učinak na ljude, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sve do dana kad je iskupljenje bilo potpuno ostvareno.

AMEN

*Ovo je također sudbina svih dobrih i pobožnih ljudi u ne-Kršćanskim religijama.
**To je razlog zašto je Apostolu rečeno glede pogana, tj. onih koji nisu iskupljeni od strane Isusa Krista: ‘Izbavit  ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem da im  otvoriš oči pa se obrate od tame k svjetlosti, od  vlasti Sotonine k Bogu te po vjeri u mene prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima.’

***Taj period je ono na što se odnosi riječ ‘naraštaj’ u Mateju 24:34, znači ne ‘naraštaj ljudi’ kako implicira taj krivi prijevod, nego ‘period iskupljenja’.
****Za razliku od onog što slijedi na kraju ovog perioda iskupljenja, kako je ukazano u Knjižici br. 42 ‘Nova Zemlja’.

Spread the Truth