Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6599 (“Bog je u njega dahnuo živu dušu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6599, 19 Srpanj 1956

“BOG JE U NJEGA DAHNUO ŽIVU DUŠU…”

(Postanak 2:7)

Moj vječni plan Spasenja namjerava ostvariti deifikaciju vaših duša, koje su uistinu jednom bile božanska i savršena bića ipak oni su svojevoljno vlastitom krivnjom proigrali ovo savršenstvo… Vi ljudi bi trebali znati kako vas Ja nisam eksternalizirao iz Mene kao nesavršene kakvi ste sada, da Sam Ja nedvojbeno stvorio ljudsku formu, ali duša, koja oživljava ovu ljudsku formu, je već provela beskonačno dugo vrijeme mijenjanja njezina dobrovoljno stvorenog, potpuno pogrešnog stanja do takve jedne mjere da je bila sposobna boraviti u ljudskoj formi kako bi opet postigla potpunu deifikaciju. Vi morate znati da vas Ja nisam stvorio nesavršene da bi onda zahtjevao od vas ljudi da sebe usavršite… budući ništa nesavršeno ne može nastati iz Mene… Jednom kada ste u posjedu ovog znanja vi ćete također razmotriti vaš zemaljski život sa drugačijeg stajališta… Vi ćete shvatiti kako on sam po sebi nije cilj nego sredstvo do cilja… Međutim, sve dok vam ovog znanja nedostaje vi opravdano vjerujete kako možete koristiti vaš zemaljski život čisto u svrhu unapređivanja vašeg fizičkog blagostanja… Vi vjerujete kako možete koristiti vašu energiju života čisto fizički, čak ako stremite k cilju da svaka pojedinačna osoba treba sebe dokazati etički kako bi se postigla bolja ljudska rasa… Ali vi još ne razumijete duhovni zadatak pojedinca… Samo ljudsko biće nije konačni cilj, postojanje kao ljudsko biće je tek konačna prilika na ovoj Zemlji da bi se postigao najviši cilj. I učenje ‘da Sam Ja stvorio čovjeka tako da bi Me on trebao ljubiti, služiti Mi, kako bi na taj način ušao u Nebo’ je jedino opravdano ako se na ljudsko postojanje gleda kao na ograničenu etapu za dušu koja je jednom postala nesavršena, inače će ovo učenje voditi do pogrešnih ideja, poput one da je nešto ‘nesavršeno’… duša… bilo pri rođenju pridruženo ljudskom biću, da je tako nešto nesavršeno bilo od strane Mene dovedeno u život… Ovo ne samo da pomućuje sliku Moje prirode, koja je najviše savršena, nego također slijed misli u ljudi, koji ne shvaćaju njihov stvaran zadatak na Zemlji i prema tome će biti povećavajuće više svjetovno orijentirani budući se pogrešan koncept razvio u njima.

Premda bi kroz ljubav spram Mene i nesebično služenje ljudsko biće doista bilo u stanju postići ispravnu realizaciju i naknadno blaženstvo… to će unatoč tome spriječiti da se ljubav zapali spram Bića koje koristi Svoju stvaralačku snagu za nastajanje nesavršenih tvorevina; i čak nesebičnom služenju nedostaje ispravne motivacije ako ljudi nemaju svjesnost o prijašnjem otpadništvu savršenih duhova od Mene, koje se sastojalo od činjenice da su oni željeli vladati u oholosti… stoga su oni odbacili princip ljubavi… Njihovo nesavršenstvo je bilo prouzročeno od strane samih bića… Međutim, činjenica da ste vi nesavršeni kao ljudsko biće se ne može dvojbiti, i prema tome vi morate najprije pokušati utvrditi razlog za vaše nesavršenstvo i ne biti zadovoljni sa objašnjenjem kako Sam vas Ja stvorio takve kakvi ste sada… Ali potonje je podržavano od strane svih onih koji prikazuju čin stvaranja ljudskog bića tako da je ‘duša’ ‘stvorena’ u isto vrijeme za ovo ljudsko biće… kojeg oni smatraju da ga mogu opravdati naračun Riječi ‘Bog je dahnuo živu dušu u njega…’ Činjenica da je ova živa duša ranije pali prvobitni duh njima nije poznata… ali ovo znanje može biti otkriveno od strane svake pojedinačne osobe samo ako ona ozbiljno ispituje značenje i svrhu zemaljskog života i njegov zadatak na Zemlji. I čak obmanjujuće učenje bi moglo potaknuti čovjeka da postavi pitanje, samo ako bi on želio steći razjašnjenje… I posebice učitelji koji vode ljude najprije trebaju sami steći razjašnjenje, kojeg oni mogu primiti uvijek tako što će se samo okrenuti ka Meni Osobno ako bi ih i najmanje sumnje, koje svatko može osjetiti kako se u njemu javljaju tijekom promišljanja, nagnale okrenuti se pravom izvoru, gdje će najčišća Istina osvježiti svakoga tko za Njom žudi. Razlog zašto je među ljudima toliko puno tame i da su se obmanjujuća učenja bila u stanju raširiti je zbog ravnodušnosti ljudi spram Istine, jer Ona je dostupna i na dohvat svakome tko najozbiljnije žudi za Istinom. Ipak jedino nekolicina pokušavaju proniknuti u Moj vječni plan Spasenja… ali njima je sve očigledno i imaju blistavo prosvjetljenje budući ga Samo vječno Svjetlo zapaljuje u svima onima koji žele izbjeći tami.

AMEN

Spread the Truth