Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6598 (Blaženstvo ili obnovljeno prognanstvo zavisi o slobodnoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6598, 18 Srpanj 1956

BLAŽENSTVO ILI OBNOVLJENO PROGNANSTVO ZAVISI O SLOBODNOJ VOLJI …

Štogod vi mogli žudjeti na Zemlji, vaše će želje biti uslišene… Jer primiti ćete štogod žudite jednom kada je vaš život na Zemlji gotov. Ako ste žudjeli duhovna vlasništva, duhovno kraljevstvo će vam ih osigurati u izobilju, ako su zemaljske stvari bile vaša želja onda će vas Zemlja ponovno udomaćiti… materija za kojom ste stremili će još jednom postati vaš izvanjski omotač kao što je to bilo prije jednog nevjerojatno dugog vremena… Ali vi ćete uvijek stvoriti sudbinu za sebe koja vam je podarena nakon vašeg umiranja… Ako vam je, međutim, milost podarena da budete pozvani prije kraja ove Zemlje, onda će vam kratko vrijeme još biti podareno tijekom kojeg vi još možete odbaciti zemaljske žudnje, tijekom čega vam je još jednom duhovno bogatstvo ponuđeno kojeg vi trebate samo ščepati kako bi došli u njegov posjed poradi vašeg spasenja. Ipak još jednom to zavisi o vašoj slobodnoj volji da li se vi i dalje okorištavate ovim konačnim blagoslovima ili ih puštate da prođu pored vas neiskorišteni kako bi onda bili utjelovljeni u zemaljskim tvorevinama još jednom budući ste vi to tražili. Ali vi možete biti blaženo sretni u posjedu duhovnog bogatstva… Vi ćete svi morati snositi posljedice vašeg zemaljskog života, jer to je zakon Božanskog reda koji ne može biti opozvan od strane Moje Ljubavi a Ja ne mogu, poradi ‘milosti’, podariti blaženstva onima koji žive njihove živote na Zemlji protivno Mojoj volji, protivno Mojem Božanskom redu… koji su samo sluge svijeta i prema tome lišavaju sebe očekivanja blaženog duhovnog kraljevstva… Sve dok ova Zemlja nastavlja postojati Moj pritok Božanske milosti je i dalje otvoren i na Zemlji i u onostranom, i svim živim dušama koje pogrešno razmišljaju će biti ponuđeni blagoslovi ali sve one će zadržati njihovu slobodnu volju…

Međutim, za sada još ima mogućnosti za promijenu volje, svi oni koji su obmanuti… bilo to na Zemlji ili u onostranom… i dalje primaju dobro-dušne savjete da uzmu u obzir njihov stvarni zadatak; za sada još duhovni svijet gorljivo nastoji zadobiti pristup ljudskim mislima na Zemlji, baš kao što svjetlosna bića pristupaju dušama na drugoj strani, i svi oni jedino streme usmjeriti njihove misli ispravno, okrenuti njihove oči spram Mene i probuditi žudnju za svjetlom u njima, tako da oni neće proći mimo Fontane Milosti gdje ona sebe otvori, iz koje oni onda mogu crpsti za dobrobit njihovih duša. Ali čak ovo vrijeme milosti će dokončati i onda će dan doći bez greške kada svaka duša prima ono što žudi… I svatko tko nikada nije obraćao pažnju na duhovno bogatstvo će biti praznih ruku i morat će prihvatiti užasnu sudbinu… Onda će period spasenja dokončati, onda će beskonačno duga noć započeti za duše čija je volja bila pogrešno usmjerena… Ali nezamislivo blaženstvo će biti podareno onima koji su se potrudili dohvatiti Me i naučili prezirati zemaljske stvari… Kraljevstvo onostranog, međutim, će isto tako biti jedino kraljevstvo blaženstva, jer sve bijedne duše će iznova morati proći kroz izuzetno mučno bolan proces razvoja, ali jedino kako bi jednog dana opet postigli slobodu koju su bili zloupotrebili u ovom zemaljskom životu. Prije ili poslije sva će bića biti sposobna opet donijeti slobodnu odluku i zavisit će o njima da li oni produžavaju njihovo stanje agonije ili opet ulaze u blaženstvo unutar kratkog vremena… Ali svi će primiti pomoć da dosegnu svoj cilj, jer Ja izljevam Moje blagoslove bez ograničenja, i svatko tko iskoristi blagoslov će biti oslobođen od sve nevolje i boli.

AMEN

Spread the Truth