Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6583 (“Jaram je Moj sladak”… “Kraljevstvo nebesko trpi nasilje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6583, 29 Lipanj 1959

‚JARAM JE MOJ SLADAK… KRALJEVSTVO NEBESKO TRPI NASILJE…‘

(Matej 11:30; 11:12)

Uvijek slijedite jedino Moje Zapovijedi Ljubavi. Onda ispunjavate svoj zemaljski zadatak, živite u skladu s Mojom voljom. Dao Sam vam jedino ove Zapovijedi Ljubavi, i stoga vam neće biti teško ispuniti Moju volju, samo ako je u vama prisutna volja za Ljubav. No, mnoge ljude to košta unutarnje borbe, jer prethodno mora biti samoljublje izbačeno iz srca. Zbog toga Sam i rekao, “Moj jaram je sladak, Moje breme je lako…”, ali također i, “Kraljevstvo Nebesko trpi nasilje, i samo silni ga prisvajaju…”, proturječje koje nalazi svoje razjašnjenje jedino u vašoj volji, u vašoj spremnosti za djelovanje u Ljubavi. Svaki čovjek je sposoban ljubiti, jer Sam Ja Osobno stavio u svako ljudsko srce Božansku iskru Ljubavi. Svaki čovjek može zapaliti Ljubav u sebi, nitko ne može reći da je u potpunosti nesposoban za Ljubav. Ali, u čovjeku se nalazi također i potpuno izopačena ljubav, a nju je zapalio Moj protivnik u njemu… ljubav za sebe samoga, koja na početku zemaljskog života prevladava u ljudskom biću, koja gura čovjeka da prisvoji ono što mu se čini poželjnim i što je ostvarivo… dok Božanska Ljubav ne želi posjedovati, nego uvijek, jedino dati… I to je Ljubav koju Ja prizivam kroz Moje Zapovijedi, Ljubav za Mene i za bližnjega… Tko sada može prevladati ljubav prema sebi, za njega će biti lako osvojiti Nebesko Kraljevstvo, jer mu ispravna Ljubav donosi puno Snage, pravo djelovanje Ljubavi je djelovanje sa Mnom, Koji Sam jesam Ljubav… Međutim, gdje je sebična ljubav i dalje jaka, potrebno je voditi tešku borbu sa samim sobom… i ta borba nije laka, ali je pobjeda moguća, jer od vas ne tražim ništa nemoguće, jer Sam vam dao sposobnost da u sebi razvijete istinsku Ljubav. Ali sada vi sami trebate i iskoristiti ovu sposobnost, morate ‘primijeniti silu’… ali Ja ću vam također u tome pomoći… Gdje je samoljublje posebno razvijeno, tamo je također i nevolja u njegovom okruženju više očita, i njegov pogled biva jasno usmjeren prema mjestu gdje bi mogao pomoći, on uvijek iznova biva potaknut na djelovanje u Ljubavi, ali uvijek na način da je slobodan pomoći ili bezvoljno odbiti… Njegova volja sama mora odlučiti, a može se promijeniti, jer će se također Božanska iskra u njemu pobuditi, ali uvijek bez prisile. Ali, ako čovjek ima volju da osvoji Kraljevstvo Nebesko, onda će upotrijebiti i silu, jer mu već sama ova volja daje Snagu… U zemaljskom životu se radi jedino o ispunjavanju Mojih Zapovjedi Ljubavi, a Ja doista ne postavljam velike zahtjeve na vas. Ali vi ljudi stvarate za sebe i druge zapovijedi koje je lakše ispuniti, da bi bili oslobođeni Mojih Zapovijedi i varate sami sebe, dok svim žarom ispunjavate zapovijedi izdane od ljudi, i sada vjerujete da ste završili vaš zadatak na Zemlji… Ali, Ja  ocjenjujem jedino stupanj Ljubavi kojeg vi dosegnete… Ja ocjenjujem jedino djela nesebične Ljubavi prema bližnjemu, kojima također dokazujete i Ljubav za Mene. Ja želim da stavite ispred svega Moje Zapovijedi i usmjeravate životni put u skladu s njima, jer samoljublje treba iščeznuti iz vašeg srca, što je udio Mog protivnika, jer morate razbuktati malu iskru koju Sam Ja postavio u vas, do najvećeg žara, da bi se mogli sjediniti sa Mnom. Mala iskra se mora spojiti s vatrom Vječne Ljubavi, a to je posao kojeg ćete morati učiniti sami, ali što također i možete, jer nikada nećete ostati bez pomoći, kada dopustite da u vama naraste ova iskrena (ozbiljna) želja za sjedinjenjem sa Mnom… Tada će vam također pristići i Snaga, i za vas će Moj jaram biti sladak i teret lagan, kao što Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth