Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6584 (Ispunjenje Isusovog obećanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6584, 30 Lipanj 1956

ISPUNJENJE ISUSOVOG OBEĆANJA…

“Tko drži do Mojih zapovjedi, taj Me ljubi …. Njemu ću Se objaviti ….” (Ivan 14:21) Znate li koje veliko obećanje Sam vam dao ovim riječima? Ja Sâm vam se želim objaviti, želim vam Se saopćiti, da Me spoznate kao vašeg Ljubavi prepunog Oca od Vječnosti …. Želim vam se obratiti kao znak Mog prisustva u vama, koji ste Mi putem Ljubavi pripremili prebivalište u vašem srcu ….

Tko Me ljubi, njemu će dakle nešto skupocjeno od Mene biti dano, on Me može čuti, on može primjetiti Moje Riječi, i on ima siguran dokaz Moje Ljubavi prema njemu, jer Ja Sâm mu se objavljujem …. Dao Sam vam dakle jedno divno obećanje i ispunjenje tog obećanja vezano je jedino za ispunjenje Mojih zapovjedi da vodite život Ljubavi …. Jer jedino Ljubav čini Moje približavanje vama mogućim, jedino Ljubav daje Mi mogućnost da u vama budem prisutan (Ivan 14:23).

Svako od Mojih obećanja zahtjeva od vas Ljubav prema Meni i prema bližnjemu, pošto vas obdariti mogu jedino srazmjerno vašoj vjeri koja može tek oživjeti kroz Ljubav …. A to obećanje za vas znači najljepši cilj: Ja Sâm želim doći kod vas i u vama se nastaniti …. Ja želim s vama večerati i želim vas počastiti s nečim slasnim, Ja želim u Riječi biti s vama i obavijestiti vas o Sebi Samome …. pošto želim da Me zavolite, Onoga Koga međutim ne znate toliko dugo koliko vam se nije objavio.

No nikako ne možete biti sudionici u tom Mom obećanju, ako se ne oblikujete u Ljubav(i) …. I zato Sam vam i dao te zapovjedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Kroz te zapovjedi trebate biti upoznati s Mojom voljom, iako Ljubav od vas mora biti prakticirana slobodno da bi bila djelotvorna. Jer i djela Ljubavi su bezvrijedna ako su izvršena pod prisilom. Zapovijed je na izvjestan način prisila, no “Ljubav” se ne da prisiliti, ona je nešto slobodno ….

Čovjek jedino treba primiti na znanje da je bitan samo život Ljubavi, želi li postati blažen, i stoga Sam mu pred oči postavio Ljubav u obliku Mojih zapovjedi …. Jer još uvijek je vama ljudima slobodno da ih uvažite i ispunite ili pak na njih ne obratite pažnju, jer ispunjenje tih zapovjedi nema zemaljski učinak, nego donosi pretežno duhovna blaga …. A očitovanje s Moje strane je najveće duhovno blago koje si čovjek može steći za Zemlji ….

Zamijetiti Moj govor u sebi dokaz je Moje Ljubavi koja nadilazi sva zemaljska blaga. Tada odvojenost između Mene i čovjeka više nije prisutna, tad Sam mu ponovo blizu, tako blizu da on može čuti Moj glas, i tad on sazrijeva u spoznaji, jer Ja s njegovih očiju skidam sva vela i dopuštam mu da dobije uvid u Moje upravljanje i djelovanje, u Moj plan spasenja od Vječnosti, i osobno njemu otkrivam Svoje biće, tako da njegova Ljubav bude sve veća i da Mi on onda služi već na Zemlji, a i u Vječnosti …

Uvijek iznova upućujem na srdačno općenje sa Mnom, što vašoj duši donosi najviše duhovne koristi. No samo rijetko se obraća pažnja na ta obećanja, pošto su ona uvjetovana životom u Ljubavi, no, i pored toga je ispunjenje …. Moje prisustvo u vama i njegov dokaz …. ono najdragocjenije što vam je na Zemlji moguće postići, i uvijek se trebate samo truditi voditi život u Ljubavi, kako bi spoznali istinitost Mojih Riječi, kad u vama uzjačaju svjetlost i život, kad i sami doživite ispunjenje Mog obećanja …. kad zamijetite Moj govor i onda više ne dvojbite Moje prisustvo.

AMEN

Spread the Truth