Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6579 (“Nitko ne dolazi k Ocu osim po Meni…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6579, 21 Lipanj 1956

“NITKO NE DOLAZI K OCU OSIM PO MENI…”

(Ivan 14:6)

‘Nitko ne dolazi k Ocu osim po Meni.’ Izuzetna/ekstremna važnost ovih riječi također objašnjava nužnost (pri)vođenja (leading) k vjeri u Isusa Krista onih ljudi koji još nisu vjernici, ili najozbiljnije podsjećanje/upozoravanje (exhorting) na živu vjeru onih u kojima je znanje o Isusu Kristu već prisutno (= koji već imaju znanje o Isusu Kristu). Jer nitko Me ne može dohvatiti/dosegnuti (ili ‘doći do Mene’) koji Mene Osobno ne prepozna u Isusu Kristu. Uistinu ima ljudi koji se pretvaraju kako vjeruju u Boga pošto On Sebe dokazuje kroz sve što okružuje čovjeka (= u svemu što čovjeka okružuje se može spoznati prisustvo i djelovanje Božanskog Bića; Rimljanima 1:19, 20), ali oni ne žele priznati/primiti/prihvatiti Isusa Krista kao ‘Sina Božjeg’ i ‘Iskupitelja svijeta’, i sebe ne smatraju ne-vjernicima. Ali ti/takvi ljudi su i dalje jako daleko od njihovog Boga i Stvoritelja. Oni još nisu u bliskom kontaktu sa Mnom i prema tome ne mogu biti prosvjetljeni u svom razmišljanju.

Oni i dalje nose teret grijeha drevnog okretanja (= otpadništva) od Mene. I taj grijeh ih veže/spaja sa Mojim protivnikom; oni se njega (= grijeha) neće osloboditi bez Isusa Krista – ali samo nekolicina znaju za svoj grijeh drevnog okretanja/otpadništva od Mene, i prema tome nisu svjesni značenja Isusa i Njegova Iskupljujućeg djela (ili ‘djela Spasenja’).

Pošto ljudi sada (po)znaju učenje Evanđelja i riječi koje je Isus govorio na Zemlji, oni mogu također meditirati o ovim riječima: ‘Nitko ne može doći k Ocu osim kroz Mene.’ I kada/ako bi ljudi bili željni/revnosni o tome više naučiti, oni bi zasigurno dobili razjašnjenje, i misli o ovim riječima ih nikada ne bi napustile. Postoji samo jedna cesta: kroz Isusa do Mene – jer grijeh–krivnja vam najprije mora biti otkazan(a) prije nego li vi od Mene možete biti prihvaćeni. Bez Iskupljenja kroz Isusa Krista, ni jedno biće koje je griješno djelovalo u slobodnoj volji Mi ne može pristupiti. To je zakon, kojeg čak ni Moja beskrajna ljubav ne može poništiti/ukinuti/opozvati.

Također, ni jedan čovjek neće u svom srcu osjećati tihu sigurnost pred licem Božjim, Kojeg on uistinu prepoznaje, ali jedino sa/na riječima ili površnim mislima. Ozbiljna meditacija bi mu otkrila kroz njegove osjećaje da je propustio ispravan odnos sa svojim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti.

On se nikad neće pripiti (embosom) uz Mene kao dijete uz svoga oca; on će samo vjerovati da postoji Bog, bez uspostavljanja bliske veze sa Mnom koja pretpostavlja ljubav. Jer ljubav bi osvjetlila njegov duh – ljubav bi izoštrila njegovo duhovno gledište/stanovište – ljubav bi ga prisilila da pita/zapitkuje, ali mu nikad ne bi dozvolila da daje izjave koje su pogrešne. Blaga nelagoda će mučiti svakog čovjeka koji se posvetio duhovnim razmišljanjima/mislima a još nije pronašao kontakt sa Isusom Kristom. On će znati za Njegovu pasiju, i smrt na križu za njega neće biti ništa novo. On će opet i iznova započeti/započinjati razgovor sa svojim bližnjima, ili će biti podsjećan na Isusa Krista, pošto Ja neprestano usmjeravam njegove misli prema ‘čovjeku Isusu’ Koji je hodao po Zemlji i završio u agoniji.

Čak i ako on sam još nije priznao Isusa, on zna, međutim, o Njegovom vremenu na Zemlji, i Ja donosim/dovodim Sebe u Isusu Kristu njegovu pamćenju. I u ovisnosti o stupnju ljubavi u kojem se čovjek pronašao, dogodit će se prihvaćanje, ili obrana.

Ali gdje je ljubav, tamo Ja Osobno zahvaćam tog čovjeka, i njegov će otpor polako nestati, i on će konačno ugledati čovjeka Isusa na poprilično drugačijem svjetlu od načina kako je osjećao na početku kada je i dalje stajao, u potpunoj obrani, Njemu u suprotnosti.

Ali ako ga se ne može podučiti/naučiti – ako je njegova volja u satu njegove smrti i dalje neprijateljska – onda on ne može očekivati nikakvo Blaženstvo u duhovnom svijetu, jer, bez obzira na njegov ispravan način ponašanja u životu, on će ući jedino u ono carstvo gdje borave oni koji negiraju Krista. Pošto on nije sebi dozvolio iskupljenje na Zemlji, on stoga u onostrani svijet ulazi zavezan.

Ali čak i na taj način (ili ‘tada/tako’ = u tom slučaju) on može tamo pronaći svog Božanskog Spasitelja i Iskupitelja. A to je opet velika milost sa Moje strane: da se Ja također i u duhovnom svijetu suočavam sa svima onima koji su Me odbacili – da Ja čujem svaki poziv koji će Mi biti upućen, kao Iskupitelj – i Ja onda uzimam pozivača za ruku i vodim ga iz te sfere u Moje Božanske ravnice.

Jer Ja i dalje dohvaćam/grabim duše iz dubina samo ako sam prepoznat/priznat – ako je samo jedna duša pronašla svoj put do Isusa Krista, Kojeg je odbacila na Zemlji, ali bez Kojeg Me ne može dohvatiti.

Carstvo svjetla je zatvoreno za svaku dušu sve dok joj Isus Krist ne otvori vrata (Ivan 10:1-10) – ali podrazumijeva se da On najprije mora biti prepoznat/priznat kao Sin Božji i kao Spasitelj svijeta (Matej 16:13-19), u Kojem se vječno Božanstvo osobno utjelovilo, da bi oslobodilo čovječanstvo od nasilja neprijatelja (Ivan 1:1-4, 14).

Čovjek je pre-slab da bi se sam oslobodio; on treba pomoć Isusa Krista – i on je može dobiti samo ako Ga on sam traži za nju. Međutim, to zahtjeva prihvaćanje Mog-Sebstva u Njemu (Ivan 8:24).

Prema tome, čovjek Isus Krist je izgovorio riječi – ‘Nitko ne može doći k Ocu osim kroz Mene’ (Ivan 14:6) – pošto sam im Ja osobno govorio kroz čovjeka Isusa. Ja osobno sam želio biti spoznat/priznat/prepoznat unutar Njega (ili ‘u Njemu’), On Koji je za Mene (ili ‘Koji Mi je’) služio jedino kao prekrivač, za vrijeme Njegova hodanja po Zemlji; kojeg (= prekrivač) Ja također zadržavam i u duhovnom carstvu sa ciljem da bi bio vidljivi Bog svim Svojim stvorenjima, iako sam Ja uistinu bio Duh i jesam Duh od Vječnosti u Vječnost – Koji kao takav, nije bio vidljiv stvorenim bićima.

Sa ciljem da bi za vas postao vidljivi Bog, Ja Osobno sam odabrao formu, i u toj formi sam ostvario djelo Iskupljenja/Spasenja, Prema tome, vi također morate prepoznati formu u kojoj sam se Ja sakrio. Onda ćete krenuti pravim putem ka Meni, vašem Ocu u Vječnosti. Bez Isusa Krista, Moj protivnik vas neće osloboditi, pošto ste, kroz vašu volju, i dalje njegovi.

AMEN

Spread the Truth