Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6578 (Božji Ljubavni plan… Propast svijeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6578, 20 Lipanj 1956

BOŽJI LJUBAVNI PLAN… PROPAST SVIJETA…

Čak i ako se opirete Mojoj Ljubavi, ona vas neće vas ostaviti, slijedit će vas i pripadat će vam za cijelu vječnost. Ono što Ja sada ne dosegnem do isteka ovog zemaljskog perioda, nastavit će se razvijati u narednom periodu i jednom će dovesti do cilja, bez da moram koristiti Svoju silu. Jedino Ljubav će to ostvariti, ali Moja stvorenja će razabrati Moju beskrajnu Ljubav tek kada budu došli na svjetlo, kada oni sami budu prebivali u Mojoj blizini i također budu sudjelovali u velikom Ljubavnom djelu Otkupljenja. Iz ovog razloga ne možete ni shvatiti blaženstvo u kraljevstvu svjetla sve dok ste još nesavršeni, jer to podrazumijeva upravo tu Ljubav koja međutim čovjeku, kao nesavršenom biću, nedostaje. Stoga ništa duhovno ne može potonuti tako duboko u ponor, da za ovo duhovno ne bi postojalo otkupljenje… Osvijetljeno duhovno to sprječava snagom svoje Ljubavi, koja je Moje zračenje i koja stoga ne dopušta ničemu ustrajati u nesreći za vječnost. Ljubav nikada ne prestaje, i stoga također ni briga za nesretno duhovno. Također i ako to traje vječno prema ljudskim pojmovima… za Mene vrijeme ne postoji, i Ja vidim potpuno produhovljenje svega od Mene stvorenoga, Ja znam da ću jednom postići Moj cilj na putu Ljubavi i milosrđa. Duhovno koje je postalo savršeno, stoji u poštovanju pred Mojim planom Spasenja, prepoznaje Moju mudrost i snagu, prepoznaje Moju ogromnu Ljubav koja leži u temelju ovog plana Spasenja. I stoga već sudjeluje u ovom djelu Otkupljenja, da odgovori na Ljubav koja je također važila za Njega, jer osvrnuvši se unazad, može također pratiti svoj razvojni put i u zahvalnosti ne može učiniti dovoljno da pomogne svojoj nesretnoj braći. A gdje je Ljubav na djelu, tu je i uspjeh siguran, i nemoguće je da nešto bude izgubljeno tamo gdje se primjenjuje Ljubav, iako ponekad to može potrajati beskrajno dugo vremena zbog slobodne volje Mojih stvorenja, ali cilj će jednom biti dostignut. Period Otkupljenja koji je bio određen za vas ljude je istekao, i započinje novi… Ali, ne zbog „Božjeg gnjeva“ koji na vas nameće „Posljednji Sud“, nego jer je „Božja Ljubav“ na djelu, i stvara novu mogućnost za vaš razvoj, jer vam ova Zemlja više ne nudi takve mogućnosti… Stoga Ja zaključujem jedno razdoblje, da iznova uđe u vječni red ono što je iz njega izišlo, za pomoć palom duhovnom da se ipak uzdigne u Visine. Stoga je Moja beskrajna Ljubav temelj svemu, čak i za vas ljude najstravičnijem događaju potpunog uništenja zemljine površine, koji gasi sav život svakog stvorenja (Sefanija 1:2, 3)… Jedino Moja Ljubav je na djelu, i jedino Moja mudrost poznaje prava sredstva korisna za postizanje Mog cilja. To što vi ljudi na Zemlji ne prepoznajete Moju Ljubav u svakom događanju, to je samo zbog pomanjkanja vaše Ljubavi… inače bi vi također bili svjesni i nosili bi samo Ljubav i zahvalnost vašem Ocu na nebesima. On vas želi uzdignuti Sebi u Njegovu Ljubav. Jedino kada Ljubav ispuni vaše srce, razumjet ćete sve, ali tada ćete vi također pomagati izbavljenju paloga, jer vas Ljubav potiče na aktivnost, a ova aktivnost će uvijek biti jedino duhovni rad: … širenje Evanđelja među bližnjima i stalno nastojanje sjedinjenja sa Mnom, jer se Božanska Ljubav ne može drugačije izražavati, nego u voljnosti da pomogne i usreći, i u vječnoj žudnji za Mnom… Čim Ljubav ispunja vaše srce, onda također dolazite blizu cilja kojeg Sam Sebi postavio, te ćete odsada biti neograničeno blaženi.

AMEN

Spread the Truth