Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6577 (Ljubavno zauzimanje za ovosvjetske ljude…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6577, 19 Lipanj 1956

LJUBAVNO ZAUZIMANJE ZA OVOSVJETSKE LJUDE…

Često Moja Riječ prođe neopažena, pošto ona samo tiho dotiče srce čovjeka, jer ne zvuči glasno i čujno kao sve što dolazi od svijeta što (tj. nju koja tako zvuči tiho) ljudi najčešće prečuju. No, tko se otvori, taj će je i čuti …. A otvaranje je čovjekova slobodna volja, i stoga je svatko osobno odgovoran za to da li je Moja Riječ u njegovo srce našla ulaz-ak, jer čovjeku se ona javlja iznova i iznova ako je prečuje, pošto Moja Ljubav i Moje Milosrđe ne miruje, kako bi spasilo izgubljenu dušu, dok god boravi na Zemlji. I često će nevolja i bolest podupirati Moja nastojanja, no nikada Ja na čovjeka neću djelovati na način prisile, jer to bi bilo promašeno. 

A najdjelotvornije sredstvo je Ljubavno zauzimanje za takve ljude, koji su još previše vezani za svijet i stoga ne mogu u sebi zamijetiti fini zvuk Mojeg govora, jer misaono ću im se Ja uvijek obraćati, ali ne sprječavati ako takve misli nevoljno  budu odbijane, pošto su protivne vlastitim željama (čovjeka). Odgovornost za svoj stav snosi sam čovjek, no on će uvijek osjetiti Ljubavno zauzimanje kao povremenu  otvorenost za duhovne stvar(nost)i, koja isto tako jednom može dovesti do promjene smjera volje, tako da onda uho srca otvori kad čuje Moju Riječ. 

Svijet ima veliku silu i može potpuno zadobiti vlast nad čovjekom, no Ljubavno zauzimanje je isto tako moćna sila i često od svijeta ‘odvodi’ duše koje su joj već bile potpale, jer je uvijek Moja sila na djelu, gdje (god) je Ljubav …. I ona duša koja je čvrsto zatočena od svijeta, najednom može spoznati njegovu bezvrijednost, njegovu glupost, i može požudjeti za onim što je više zadovoljava, kad se za nju u Ljubavi zauzme jedna osoba, što onda predstavlja dotok snage za tu dušu. I uistinu vam kažem: vaša Ljubav postiže više nego Moj protivnik sa svom svojom silom, jer tom oružju on nije dorastao, i gdje se bori Ljubav tu on dušu oslobađa, jer mu tu Ja Sam otimam duše i on Mi se ne može oduprijeti.

Kad bi Ljubav vladala više među vama ljudima, i duhovna nevolja bila bi manja, jer vi biste mogli pomoći da dođu k životu svi oni koje uvrstite u vašu Ljubavnu molitvu …. Jer ni jedna Ljubavna misao nije ne-djelotvorna, iako Ja poštujem slobodnu volju svakog čovjeka …. No i on će se mijenjati kroz vaše zauzimanje, samo ako vas Ljubav navodi na to. Za vas to mora biti nadasve utješna misao, da znate da nije izgubljena niti jedna osoba za koju se zauzimate u Ljubavi …. Vaše zauzimanje ponovo izvlači iz ponora one koji su u njega potonuli, vaša Ljubav može slomiti najčvršći otpor, ona može omekšati otvrdnuto srce, ona duši može postati spasiteljem, jer Ljubav postiže sve.  

A vi ljudi time Meni neprestano možete pomagati vraćati ono što je izgubljeno, tamo gdje Moja Ljubav mora ‘biti mirna’ radi slobodne volje i pošto se ne može zaobići zakon Mojeg vječnog reda, inače bih Ja uistinu sve (ot)palo izbavio iz njegove muke. A ta muka je posebno velika baš zbog toga što malo ljudi svoju Ljubav poklanja samo onim ljudima koji su u opasnosti da budu izgubljeni. Stoga se svim ljudima obraćam putem Moje Riječi, i opominjem ih na Ljubav, kako bi u svoje Ljubavne misli i Ljubavne molitve uključili sve ljude kojima je takva pomoć potrebna, kako bi se čak i njima otvorila srca kad im zazvuči Moja Riječ. 

Svijet je velika opasnost, no ona može biti protjerana putem sile Ljubavi …. Trebate to svi uzeti k srcu i znati, da i vi sami možete pridonijeti mnogo, svijetu, znači Mojem protivniku otimati žrtve, jer vi se koristite oružjem kojem on podliježe …. kad se u Ljubavi prihvaćate onih koji su potpali pod svijet. Možete ih spašavati, i da bi se u vama rasplamsala Ljubav, sjetite se neizrecive muke, u kojoj se duša takve osobe nalazi …. koja je toliko slaba da više ne može pružati otpor, i stoga ona prvo potrebuje dotok snage, kako bi se oslobodila iz nemilosrdne vlasti …. Pomozite joj i poklanjajte joj snagu putem Ljubavnog zagovaranja, i ona će vam za to biti zahvalna vječno.

AMEN

Spread the Truth