Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3236 (Poravnatelji puta… Sluge Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3236, 28 Kolovoza 1944

PORAVNAVATELJI PUTA… SLUGE BOŽJE…

Poravnatelji puta vi trebate biti za Mene, tako da Meni, kad pokucam, bude otvoreno, kako bi Moj glas bio prepoznat i oni u Meni prepoznali Gospodara, Koji pred Sobom šalje Svoje sluge da Ga najave. Vi neprestano trebate govoriti o Mojoj Ljubavi i brizi, i trebate se spominjati Moje milosti, tako da Me ljudi očekuju radosno i čeznutljivo, da žele od Mene primiti dar milosti i da žele biti paženi od Mene i Moje Ljubavi. Jer zato vas šaljem ispred, da im odnesete vijest, da budu spremni za Moj dolazak i da su Mi radosno naklonjeni. Putem ljudskih usta Ja im Se želim učiniti prepoznatljivim, da bi im onda putem ljudskih usta mogao direktno govoriti …. kroz ljudska usta trebaju biti podsjećani na Ljubav, kako bi Se tada kao Sama Ljubav u njima mogao nastaniti.

Ja Sâm im želim doći, ali to mogu jedino ako su Ljubavno aktivni, i stoga ih trebate poticati na djelovanje u Ljubavi, trebate se truditi objasniti im Moje biće, Koje se može približiti samo Ljubavi …. trebate vrbovati za Mene tako što se trudite vaše bližnje naginjati na to da se mijenjaju u Ljubav, jer Ja tada imam pravo na njih, jer Ja kao Sama Ljubav tad s njima mogu stupiti u vezu i tad sam ih zadobio vječno. Ja doduše i Sâm pristupam svakom čovjeku, no oni Me ne prepoznaju …. i zato trebate za Mene raditi i svaku priliku koristiti kako bi im govorili o Mojoj Ljubavi Koja ne zaobilazi niti jednog čovjeka, no Koja želi da ljudi za njom čeznu kako bi mogla biti djelotvorna ….

Vi Mi trebate poravnati pute, tako da kad Ja Sâm dođem više ne nalazim prepreke nego otvorena vrata u njihova srca, kroz koja se tad mogu useliti kako bi vječno u njima ostao …. tako da trebate raditi za Mene, neumorno i s punom predanošću, jer ako Mi privodite duše koje Mi putem Ljubavi žele prići, vaša je djelatnost na Zemlji blagoslovljena, služite Meni i jednom ćete primiti najveću plaću, jer Me proglašavate onima koje želim zadobiti i kojima Ja Sâm mogu doći kad su se oblikovali u Ljubav ….

AMEN

Spread the Truth