Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3300 (Uništavanje djela stvaranja i posljedice istoga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3300, 20 Listopada 1944

UNIŠTAVANJE DJELA STVARANJA I POSLJEDICE ISTOGA ….

Sve što je vidljivo vašim očima, svjedoči vam o Božjoj Ljubavi; nastalo je kako bi palom biću pomoglo da ga iz njegovog srozanog stanja opet odvede u visinu, i stoga je svako djelo stvaranja za promatrati kao izlijev Božanske Ljubavi te s obzirom na to mora biti i cijenjeno i paženo. Ništa što je Bog stvorio ne smije biti lakoumno uništavano, pošto onda njegova namjena, ispunjenje njegove svrhe, biva spriječeno. Niti pak smije biti uništavano djelo ljudskih ruku kojem je isto tako bila određena izvjesna namjena …. namjena za ispunjavanje svrhe služenja. Jer svakom djelu stvaranja koje je nastalo putem Božje volje, ta namjena je dodijeljena, inače ono ne bi moglo poticati uspon (razvoj prema gore) stvorenoga (stvorenja).

A baš tako su i ljudski nastale tvorevine za cijeniti s obzirom na njihovu namjenu …. Ako imaju isti zadatak, da opet služe, ako na bilo koji način služe bližnjima ili pak drugim tvorevinama, one i pridonose daljnjem unapređivanju stvorenja, i one ispunjavaju svoju svrhu. Uništavanje takve tvorevine znači prekidanje razvojnog procesa duhovnoga i pred Bogom to nikada ne može biti opravdano …. kao što i uopće svako uništavanje materije za motiv mora imati Ljubav da bi pred Bogom moglo biti opravdano …. Tako da ako dolazi do uništavanja kako bi se stvorili svrhoviti predmeti, koji su korisni za ljude, koji ispunjavaju jednu uslužnu funkciju, to je uništavanje utemeljeno u Ljubavi prema bližnjemu.

Inače je svako drugo uništavanje promašaj (grijeh, nepravda) …. Nepravda spram bližnjega i spram Boga, Koji je putem Svoje moći učinio da nastanu stvari, koje uistinu imaju drugu svrhu negoli da podlegnu ljudskoj volji za uništavanjem …. A ta nepravda se teško sveti …. Ono od materije što je uništeno motivirano mržnjom ili neljubavnošću ljudi jednih spram drugih, to ljudi moraju i otplatiti …. kako čisto zemaljski jer gube stvari koje su prema njima imale uslužnu funkciju, tako i duhovno, a ovo potonje pogotovo obiluje patnjom ….  

Jer duhovno je oslobođeno, protiv svoje volje i prijevremeno, te to duhovno tlači sve stvorenje u svom okruženju, a pogotovo čovjeka, tako što mu neprestano staje pred oči njegove duše, tj. neprestano zaokuplja njegove misli sa izgubljenim stvarima, a to je za dušu izrazito štetno, pošto ona na taj način biva kočena u svom razvoju, njena osjetila su neprestano usmjeravana na zemaljsko, te tako tvorevine mogu postati tihom patnjom za čovjeka, ako mu nedostaju, ako stradaju od strane ljudske volje za uništavanjem. Valja štovati svako stvaranje koje je djelo Boga ili čovjeka koji želi biti aktivan samo na izgradnju.

Ali razarajući princip pokazuje se u djelovanju protivnika Boga …. A on u ovo vrijeme bjesni u svijetu …. On ljude navodi na Bogu-protivno postupanje spram Njegovih tvorevina, on je u ljudima probudio nagon za uništavanjem, pošto su oni lišeni svake Ljubavi i više ne prepoznaju smisao i svrhu Stvaranja. A to će za sobom vući zle posljedice, jer tom ljudskom djelu uništenja, kao utjecaju zle sile, Bog će suprotstaviti djelo uništenja koje je daleko veće, no koje je utemeljeno samo u Ljubavi Boga …. On će osloboditi iz beskrajno dugog zarobljeništva ono duhovno koje je voljno put na Zemlji proći na način služenja ….

On će olabaviti čvrstu materiju, da bi se ljudskoj razornoj volji stalo na kraj i da zemaljska stvaranja od strane ljudi budu naučena biti gledana kao ono što ona jesu, kao sredstva za razvoj, ukoliko ona mogu ispunjavati svoju funkciju služenja. Taj Božanski čin razaranja ljude će pogoditi još jače, no to je nužno kako bi oni opet bili vraćeni u ispravno razmišljanje, kako bi pazili i poštovali svako djelo stvaranja, kako bi spoznali njegovu namjenu i ponovo se konstruktivno aktivirali. Jer Božanski red je jedino to da sve što jeste, napreduje u vis te da i svako ljudsko djelo stvaranja omogućuje razvoj duh(ovnog)a, ako ispunjava svoju svrhu služenja, ako je proizašlo iz volje čovjeka za pomaganjem …. 

AMEN

Spread the Truth