Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3297 (Otpuštanje ili zadržavanje grijeha… Isusovi učenici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3297, 17 Listopad 1944

OTPUŠTANJE ILI ZADRŽAVANJE GRIJEHA… ISUSOVI UČENICI…

(Ivan 20:22, 23)

‘Čije god grijehe otpustite, otpušteni su im; a čije god grijehe zadržite, oni su zadržani…’ Ovo su, također, Moje Riječi koje su često bile drugačije protumačene nego Sam ih bio namijenio. Jedino osoba sa probuđenim duhom koja čuje Moju Riječ i saopći/prenese vam Moje objašnjenje je sposobna ovo ispraviti, tako da sebe možete osloboditi od zablude i upoznati Istinu… Moji su učenici bili obdareni sa moći vršenja čudesa u Moje ime, liječenja, oživljavanja mrtvih dokazujući na taj način ljudima snagu njihovog nepodijeljenog vjerovanja u Mene. Njihovo je duhovno stanje dozvoljavalo svu natprirodnu aktivnost, jer kada se Moj Duh izlio u njih on ih je ispunio sa snagom i svjetlom, sa moći i mudrošću. Otud su oni bili sposobni širiti Istinu budući su je oni sami poznavali, i time samo što su izgovarali Riječi oni su bili sposobni ostvarivati stvari koje su prevazilazile ljudsku sposobnost. Jer oni su bili Moji učenici… Ja Sam ih podučio kroz unutarnju Riječ dok sam živio na Zemlji, oni su živjeli u Ljubavi i vjerovali u Mene, prema tome su bili također sposobni prihvatiti Moj Duh unutar sebe samih i djelovati kroz njega. Ova izvanredna djela su bili znaci zrelosti njihovih duša koja su, zauzvrat, bili naumljena dokazati ljudima koje izvanredne sposobnosti čovjek može postići ako živi sukladno Mojoj volji, to jest, ako on sebe oblikuje po Mojoj slici… u Ljubav… jer Ljubav je snaga, posljedično tome, čovjek koji ljubi je također prožet snagom i svjetlom, budući on može biti prožet od strane Duha Božjega, Njegovog zračenja snage. I Ja Sam ukazao primjerom ljudima život Ljubavi… Demonstrirao Sam im koliko puno snage ljudsko biće može postići i nakon Moje smrti ostavio Sam iza žive primjere koji su trebali proglasiti Moje učenje Ljubavi iznova da bi demonstrirali njihovu snagu i tako olakšali ljudima da vjeruju u Mene… Pa čak ako Ja više nisam bio vidljiv, Ja Osobno Sam bio među Mojim učenicima u duhu… Ja Sam ih vodio, budući je sve što je prožeto od strane Mojega Duha predmetom Mojeg Božanskog vođenja… budući Sam Ja Osobno bio naknadno sposobnan ostvariti učinak kroz one koji su djelovali u Moje ime. Otud su učenici imali istu moć i isto pravo, budući je sve što su oni ostvarili bila Moja volja; oni su bili prosvjetljeni od strane Mojega Duha, koji je zračenje Mene Samoga. Posljedično tome, oni su također imali vlast oprostiti grijehe u Moje ime, posebice ako je bolest bila rezultat grijeha i, kako bi izliječili ovu bolest, oni su trebali također otpustiti grijehe ljudskog bića. Međutim, ako su oni prepoznali nedostojnost/nevrijednost osobe, njegovu nevjeru i Bogu-protivnu volju, oni su isto tako bili ovlašteni ostaviti ga u njegovom grešnom stanju, jer oni nisu bili vođeni ljudskim razumijevanjem nego od strane Božanskog Duha unutar njih, Mojega Duha, koji zna sve i stoga također nedostojnost osobe i ispraznost milosrdnog djelovanja na njemu. Time Sam Ja dao Mojim učenicima pravo da ljudima podare sukladno njihovom shvaćanju, budući je Moj Duh bio aktivan u njima i garantirao da su Moji učenici razmišljali ispravno…

Ali sada ljudi prisvajaju isto pravo premda Moj Duh u njima još nije učinkovit… Oni su povezali pravo da otpuste ili zadrže grijehe sa samom osobom a ne sa Božanskim Duhom u čovjeku i tako su prenijeli ovo pravo na sve sljedbenike učenika sukladno riječi a ne sukladno duhu i prema tome su pogrešno razumjeli značenje Moje Riječi, premda bi oni također razmišljali ispravno da su shvatili tko je uistinu Moj učenik… Ne oni koji sebe odrede nego oni koje Sam Ja odredio za njihovu učiteljsku službu na Zemlji… Jer Ja Sam dao Mojim učenicima uputu ‘Idite dakle, i podučavajte sve narode…’ (Matej 28:19; Marko 16:15) Ali kako bi podučavali, Moj Duh mora biti aktivan u njima tako da će oni biti sposobni distribuirati Čistu Istinu ljudima i raširiti Moju zapovijed Ljubavi u svijetu. Ipak u posjed Istine se može doći jedino kroz djelovanje Duha. Prema tome imperativ je da Moji učenici moraju biti prosvjetljeni od strane Božjeg Duha prije nego sebe mogu uračunati u Moje učenike. U tom slučaju oni bi također bili prožeti od strane svjetla i snage i bili sposobni ostvariti izvanredne podvige, sila duha bi im omogućila da liječe bolesne, stoga da oslobode ljude od grijeha i njegovih posljedica čim oni vjeruju u Mene i Moje ime… Ovim duhovno prosvjetljenim ljudima Sam Ja dao vlast opraštanja grijeha, budući su oni također prepoznali u njihovom zrelom stanju kada osoba zaslužuje da mu njegovi grijesi budu oprošteni, jer onda će oni djelovati namjesto Mene i Ja Sam to Koji doista oprašta njihove grijehe. Ali ako ljudi osjećaju za sebe kako su određeni/imenovani sprovoditi čin opraštanja grijeha premda oni nikada nisu bili pozvani od strane Mene Osobno, koji su niti prosvjetljeni od strane Mojega Duha niti čuju Moju Riječ unutar njih samih, njihov poziv može sa pravom biti osporen, budući je ovo već demonstrirano činjenicom da su oni nesposobni raspoznati njihovo bližnje ljudsko biće kako bi prosudili da li otpustiti njegove grijehe ili mu pustiti da ih zadrži. Procjenjivanje ovog već pretpostavlja djelovanje Duha (1 Korinćanima 12:10) koje, međutim, mora biti zanijekano većini onih koji sebe smatraju pozvanima kao sluge Božje sve dok oni ne posjeduju unutarnju Riječ. Jedino kroz Moju Riječ su oni pozvani raditi za Mene, jer jedino Moja Riječ im daje znanje, to jest, ona im dostavlja Čistu Istinu, i ovo je apsolutno nužno kako bili sposobni raditi za Mene. Svatko tko poznaje Istinu ju može također predati dalje i na taj način pomaže njegovim bližnjim ljudskim bićima da postignu oslobođenje. Svatko tko ima Moju Riječ će također imati mjerodavnost prosudbe kada je čovjekova volja naklonjena spram Boga. Jer izgovorena riječ ljudskog bića je često obmanjujuća, srce ne mora biti uključeno u ono što je izgovoreno od strane usta. Ali istiniti učenik ima dar prepoznavanja njegovog bližnjeg ljudskog bića i prema tome također zna koja je osoba ozbiljna u svezi opraštanja njegovih grijeha i ne dopusta sebi da bude zaveden mnogim riječima kojima nedostaje unutarnjeg uvjerenja. Prema tome, otpuštanje grijeha ne može biti općeniti čin budući se on može dogoditi jedino ako mu je prethodilo vrlo duboko pokajanje i kao takvo prepoznato od strane Mojih učenika. Ali u tom slučaju prosudba potonjeg će biti valjana preda Mnom, jer on jedino djeluje na Moje poduke i njegovo je djelo sukladno Mojoj volji. Sa ovim Riječima Sam dao Mojim učenicima razumijevanje da će njihova aktivnost i razmišljanje biti u potpunoj suglasnosti sa Mnom ako oni rade za Mene u Moje ime, da oni ne mogu misliti i željeti išta drugo nego što je Moja volja ako Božanski Duh djeluje u njima što ih, međutim, karakterizira kao Moje učenike na prvom mjestu. Jer Ja Osobno Sam odredio Moje učenike na Zemlji budući Ja uistinu znam tko je kvalificiran za ovu službu i kome mogu dati ove darove koji se zahtjevaju za učiteljsku službu na Zemlji… I njima ću Ja također dati vlast/autoritet, jer onda će oni jedino sprovoditi Moju volju.

AMEN

Spread the Truth