Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3293 (Grijeh… Volja… Molitva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3293, 14 Listopada 1944

GRIJEH …. VOLJA …. MOLITVA ….

(1 Ivanova 3:4-9)

U volji da se čini ispravno, nećete nikada posrnuti, jer tada vas Ja od toga štitim. No ako se oslanjate na vašu vlastitu snagu, onda vaša volja nije posvećena Meni, onda Me već isključujete iz vašeg razmišljanja, pa onda lako i možete griješiti (činiti grijeh). Sve, što krši Moje zakone, od Mene uvedeni red, grijeh je. Ako pak težite Meni i time je vaša volja usmjerena na Mene i na sjedinjenje sa Mnom, onda niti nećete činiti ništa što bi se suprotstavljalo Mome redu, jer pošto Ja znam za vašu volju, neću vas ostaviti nemoćne da ju izvedete. No ako griješite, onda se koristite snagom Moga protivnika i morali ste mu se već ranije okrenuti putem zlih misli, riječi ili djela. 

Tko vjeruje da može činiti grijeh iako je njegova volja okrenuta Meni, taj ne zna za Moju Ljubav prema svim Mojim stvorenjima. Dakako da ga Ja mogu provjeravati i puštati da prolazi kroz iskušenja, koja pak njegova volja uvijek može nadvladati, pošto mu na raspolaganju stoji Moja Milost, što znači da on nikada ne treba činiti grijeh dokle god se trudi dosegnuti Mene. Dakako da on može postati slab u kušnji, tj. osjećati se slabo, no on nikada ne treba pasti, pošto misao koja žudi k Meni njemu već donosi snagu da se kušnji odupre. Tako da vi ljudi molitvu imate uvijek i u svakoj kušnji, u svakoj nevolji i opasnosti duše.

Ako vaše srce čezne za Mnom, ako je vaša volja usmjerena samo Meni Samome, onda vam svaka primamljivost svijeta može prići ili vas dražiti da porušite red …. Jedan duboki uzdah Meni za snagu čini da sve pobjednički nadvladate. Zato nemojte vjerovati da, ako vam je volja dobra, vi morate činiti grijeh …. Jer kod grijeha prevladava snaga onoga koji je Moj protivnik. A njemu vi dajete snagu tek putem vaše volje, koja onda više nije usmjerena Meni, nego je odmetnuta od Mene. Grijeh je zanemarivanje Mojih zapovijedi, postupanje protiv njih …. Grijeh je sve što se izražava destruktivno a ne konstruktivno, što za uzrok ima mržnju i ne-Ljubav-nost i što od svakog čovjeka može biti prepoznato kao loše, tj. Bogu-oprečno ….

Grijeh je svjesno izvođenje onoga što krši Moje zapovjedi …. A na to vi nikada niste prisiljeni, nego vas vaša slobodna volja potiče na to, a ona može itekako biti oslabljena, no ona može i doživjeti osnaženje od strane Isusa Krista …. Dakle vi nikada nećete morati biti slabe volje, ako Mene, Božanskog Spasitelja, zazovete za snagu. Nikada nećete trebati činiti grijeh, ako Mi predate vašu volju …. Vaše slabosti Ja otklanjam, u Mojoj zaštiti nalazite se neprestano, i grijeh onda nema moć nad vama dokle god ju sami njemu ne date …. Kakva zabluda, da morate činiti grijeh iako je vaša volja dobra ….

Slabost volje može se otkloniti u svakom trenutku, jer za to sam Ja umro na Križu …. Ali tko Mene ne priznaje, taj će teško svoju volju moći okrenuti k Meni, a nad njim zlo ima vlast, i on može pasti i griješiti, pošto on ne zna što znači svoju volju podložiti Mojoj i od tog trenutka biti pod skrbi Moje Ljubavi i biti snabdijevan Mojom snagom. Grijeh je otvoreno priznanje odmetanja od Mene, koje doduše isto tako može izvršiti i čovjek koji se trudi biti dobar; no ovaj je uvijek u trenutku grijeha svoju volju (po)dao zlu. A pošto mu je volja slobodna, on od Mene niti neće biti priječen, ako propusti da Me zamoli za Milost osnaženja volje i snage za otporom.  

Jer dokle god se on predaje protivniku (Sotoni), Moja snaga je neučinkovita, tj. on sam ju odbija i snagu crpi od onoga. Tad čini grijeh, time što postupa protiv Moga reda, time što zanemaruje Moje zapovijedi Ljubavi i tako se dakle o njih ogrješuje. Ali onaj tko ne želi činiti grijeh, njemu Moja Milost uvijek stoji na raspolaganju, a njegova volja koja žudi Mene jamči mu i dotok te snage. Jer gdje bi bila Moja Ljubav kad bih Ja zemaljskom djetetu želio otežavati ozbiljno nastojanje da bude dobro tako što bih ga ostavio bez pomoći? Kako si vi zamišljate tu Ljubav koja dozvoljava da čovjek propadne ako ona to može spriječiti? Koja bi pustila da čini grijeh onaj čovjek čija je volja da vodi Meni ugodan život?

Grijeh je uvijek djelo Mojega protivnika, dok pak Ja sva Moja stvorenja želim sačuvati od grijeha a to i činim ako su Mi ona svoju volju predala. Dakle, tko čini grijeh, predao se u vlast Moga protivnika u slobodnoj volji i za to mora snositi odgovornost. A njegov grijeh je utoliko veći što dublje je on u spoznaji toga da putem molitve, putem zatraživanja snage, ima mogućnost oduprijeti se grijehu a time zlim silama …. Jer tada je njegov grijeh svjestan, i tome sukladna je veličina njegove krivice ….

AMEN

Spread the Truth