Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6575 (Sjedinjenje duhovne iskre sa Ocem-Duhom… Isus…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6575, 17. Lipanj 1956

SJEDINJENJE DUHOVNE ISKRE SA OCEM-DUHOM… ISUS…

Jednom kad se duh probudi u Život u ljudskom biću, veza sa Mnom će biti uspostavljena, jer je duh unutar osobe iskra Mog Božanskog Oca-Duha, ona je dio Mene i prema tome isto što i Ja Sam, tako da ćete tada također s pravom biti sposobni reći ‘Bog je u meni…’ Jer se duh unutar vas budi u Život jedino kada vi prakticirate Ljubav, i onda Ja, kao vječna Ljubav, mogu Osobno biti unutar vas. Međutim, iako vi nosite ovu Božansku iskru unutar vas, ona ipak može biti zakopana zbog vaše vlastite volje, zbog vašeg načina života, i ostati tako sve do vaše smrti… U tom slučaju ste prošli kroz život ‘bez Boga’… jer ste živjeli bez Ljubavi i stoga učinili svaki kontakt sa Mnom nemogućim… Pa ipak, vi ste živjeli vaš zemaljski život i tako ostavili veliki blagoslov neiskorišten; vi ste podbacili ispuniti svrhu vašeg utjelovljenja kao ljudsko biće: vi se niste sjedinili sa Mnom nego ste ostali u izdvojenosti u koju ste jednom ušli kao rezultat vašeg otpadništva od Mene. Da bi vam olakšao sjedinjenje, Ja Sam vam pomogao velikim činom Milosti: prvo Sam postavio sićušnu iskru Mojeg Božanskog Duha unutar vas i onda vas stalno stimulirao da potpalite ovu sićušnu iskru stavljajući vas u situacije kroz sudbinu u kojima bi vi, uz dobru volju, mogli ostvariti djela Ljubavi… Često je bilo i još je moguće za vas ljude da dopustite iskri Ljubavi unutar vas da se zapali u plamen. Vama doista ne nedostaje prilika, ali to je čin slobodne volje, i tako vi također možete zanemariti Ljubavnu aktivnost i duh unutar vas ostaje uspavan i ne može Sebe izraziti, stoga vi niste uspostavili vezu sa Mnom i mrtvi ste iako vjerujete za sebe da ste živi… I vaš zemaljski život je u zastoju, jer život ‘bez Boga’ nikada ne može dovesti do napretka nego svjedoči o vezi sa Mojim protivnikom. Tako Ja Osobno ne mogu biti unutar vas jer mi vašom bezdušnom prirodom vi sami niječete ulaz. Ovo stanje među ljudima se može daleko više uočiti nego ljudsko srdačno sjedinjenje sa Mnom (koje dolazi) kroz življenje života Ljubavi i da si oni dozvole da budu vođeni od strane Mojeg duha… I ovo stanje se uvijek može prepoznati kada ljudi više nemaju vjeru u Isusa Krista Koji je, kroz Njegovu smrt na Križu, naumio pomoći im ojačati njihovu slabu volju da oslobode sebe od Mojeg protivnika (Sotone).

Božansko učenje Ljubavi koje je čovjek Isus propovijedao na Zemlji je trebalo pokazati ljudima Put sjedinjenja duhovne iskre unutar njih sa vječnim Ocem-Duhom (Ivan 14:6). To je zbog čega je Isus primjerom pokazao Svojim bližnjim ljudskim bićima život Ljubavi i također pokazao učinke takvog načina života: potpuno sjedinjenje sa Mnom koje se prikazalo u Njegovim Riječima i aktivnosti na Zemlji… Ono što je bilo nemoguće postići prije Isusove žrtvene smrti, zbog slabosti volje ljudi koji su još bili opterećeni prvobitnim grijehom, bilo je moguće postići ljudima nakon Njegovog raspeća, jer im je odobrena snaga ako su priznali Isusa Krista kao Sina Božjeg i Otkupitelja svijeta i potraživali Njegovu pomoć. A tada je također postalo moguće za njih uspostaviti sjedinjenje sa Mnom probuđivanjem duhovne iskre unutar njih kroz aktivnost Ljubavi i  tako omogućiti Meni Osobno da ostvarim učinak u njima. Međutim, bez Isusa Krista duh ni jedne osobe ne može biti probuđen, jer Ja Osobno ne mogu biti u nekome tko Me odbacuje, tko ne vjeruje da Sam ga Ja otkupio od grijeha i smrti… Premda Moje sićušne duhovne iskrice leže uspavane u duši svakog čovjeka, jedino Ljubav će nju probuditi u život, Ljubav, međutim, prepoznaje Isusa Krista, ona prepoznaje Mene u Njemu i sjedinjuje sebe sa Mnom… ili drugim riječima: Ljubav je Božanska iskra koja sebe želi sjediniti sa vatrom vječne Ljubavi… Tada ćete međutim, vi biti živi čak i ako izgubite vaš smrtni život… Vi ste već uskrsli od mrtvih čim duh unutar vas oživi, i time vi ne možete više izgubiti ovaj život jer ste se vratili Meni a sa Mnom se smrt više ne može nikada zanavijeke opet dogoditi.

AMEN 

Spread the Truth