Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6576 (“Možete biti spašeni samo milošću…” Struja milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6576, 18 Lipanj 1956

“MOŽETE BITI SPAŠENI SAMO MILOŠĆU…” STRUJA MILOSTI…

Vi trebate primiti natresenu mjeru, budući Ja nisam škrt u razdjeljivanju, Ja dajem neograničeno, ako vi samo želite primiti Moj dar. I zato Ja uvijek moram naglašavati da vi sami određujete mjeru, svojom voljom da ju iskoristite… Vi stojite usred struje milosti. Kada vi sebe otvorite, milost može u vas utjecati, no ukoliko se zatvorite, onda ona teče mimo vas, i vi od toga ne dobivate nikakav blagoslov, jer vas ona ne sili protiv vaše volje, ona ne slama otpor, nego ostaje bez učinka. A tako se razjašnjava i duhovna depresija pojedinih ljudi, koji se doduše se svi kreću u istim životnim uvjetima, svi imaju iste mogućnosti da se razviju naviše, a ipak su tako različiti u njihovoj duhovnoj zrelosti, budući je volja za otporom dijelom još vrlo jaka, no dijelom se predala, i u malobrojnim slučajevima može se zabilježiti željno primanje Mojih darova milosti… ovi ljudi međutim mogu iznimno sazrjeti u njihovim dušama. A tako treba objasniti i prihvaćanje ili odbacivanje Moje Riječi, Koja je ljudima ponuđena kroz Moje prave sluge… Moja je Riječ dar milosti sasvim osobitog učinka, a ipak može ostati neučinkovita, tamo gdje je otpor još velik. Onda  ona nije ni shvaćena ni prepoznata kao Božanski dar, te ljudi ravnodušno prolaze pored toga što bi im moglo donijeti nevjerojatni napredak, ukoliko ju oni prihvate i žele primijeniti… Ipak, Ja uvijek iznova razdjeljujem Moje milosti, uvijek iznova Ja ljudima donosim (nudim) Moju Riječ, čak i ako su je oni već često odbacili, budući Ja dajem neograničeno, jer Ja Moja stvorenja ljubim, i želim ih dovesti do blaženstva. A oni do cilja mogu stići samo uz stalno pomaganje (pružanje pomoći), oni ne mogu postati blaženi (biti spašeni) bez Moje pomoći, budući su oni bez pomoći preslabi za uzlaz (napredak), a svaka pomoć je milost, budući su Moja stvorenja u slobodnoj volji pala u ovo stanje slabosti, i budući ih često dugotrajan otpor protiv Moje volje čini krivima, tako da oni ne bi trebali očekivati nikakvu pomoć, da Moja Ljubav nije bila toliko velika da je dopustila da milost dođe prije pravednosti…  Uvijek iznova sam Ja njima spreman pomoći, uvijek iznova Ja puštam da im priteče Moja struja milosti, a gdje je mnogo primljeno, tamo pritječe stalno više milosti, jer Ja zaista ne razdjeljujem oskudno Moje darove. A ovo Moje jamstvo vi svi trebate iskoristiti, te bez prestanka tražiti dostavu milosti i snage, budući ću Ja sasvim posebno obratiti pažnju na ovo svjesno potraživanje, i najobilnije prenijeti milost i snagu svima koji ih žude… Vi možete postati blaženi (biti spašeni) jedino po milosti… Razumijete li vi ove riječi? Koje međutim ne znače da Ja proizvoljno snabdijevam ljude milošću, da Ja proizvoljno izabirem pojedine za Spasenje… Ova pretpostavka bi bila velika zabluda, koja bi vas ljude razriješila od toga da nastojite i starate se da postanete blaženi… Ali jedan ne tako dug zemaljski hod bi bio bezuspješan bez Moje milosti, i zato ju vi morate tražiti i iskoristiti… A Ja vas nikada neću oskudno opskrbiti, Ja ću razdjeljivati prema Mojoj beskrajnoj Ljubavi, a može i hoće dosegnuti cilj svaki od vas, koji sebe otvori i zahvalno primi ono što mu Moja Ljubav nudi, tako da on bude spašen (postane blažen). 

AMEN

Spread the Truth