Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6556 (Svijet predstavlja velike opasnosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6556, 28 Svibanj 1956

SVIJET PREDSTAVLJA VELIKE OPASNOSTI…

Vi ćete i dalje trebati doživjeti svijet vrlo gorko ako ga ne naučite prezreti sami od sebe, jer sve dok ljubite svijet on će za vas biti velika opasnost… I ako vas Ja želim spasiti od ove opasnosti onda ću se morati pobrinuti da ćete izgubiti vašu ljubav spram svijeta. Ja vam moram prouzročiti patnju i bol koristeći sam svijet tako da vas osvijestim za činjenicu da vam on ne pomaže nego vas kontrolira, tako da ćete doživjeti njegovu prevlast bolno i povući se iz njega sami od sebe. Puno će se toga još dogoditi što će učiniti da razumijete Moje Riječi, jer ono što trenutno smatrate jednim povećanim uživanjem života će tako izmaći kontroli da bi se vi rado odrekli zadovoljstava kako bi bili oslobođeni od velikih fizičkih rizika… Vi više nećete imati sigurnosti, budući će ljudska žudnja za životom onih koji su porobljeni od strane Mojeg protivnika eskalirati do točke da će odbaciti svu obazrivu brigu za druge, da će svatko jedino gledati na sebe samoga na štetu njegova bližnjega i učestalo postaviti potonjeg u poziciju opasnosti koju on više ne može izbjeći. Ono za čime stremite svim vašim osjetilima će postati vaša propast. I sve dok vi činite ovaj svijet i njegove potrošne robe vašom jedinom svrhom u životu vi nećete željeti izgubiti isto tako vaš smrtni život i pokušat ćete ga produžiti na svaki mogući način… Unatoč tome on će vas i dalje tako opteretiti da ćete vi čeznuti za dokončanjem… Ali jedino oni koji još ne pripadaju kompletno Mojem protivniku će naći život tegobnim i užasnim.

A ono što Ja nagovijestim unaprijed će se dogoditi zbog njih, tako da će njihova požuda za svijetom biti umanjena i oni će promišljati dublje o njima samima, jer ovih posljednjih nekolicina će trebati snažna sredstva pomoći inače će oni, također, kompletno postati plijenom svijetu, inače će postati ‘čekićem’ oni koji su sami prije bili ‘nakovanj’… Ljudi bi trebali sebe smatrati sretnima da trpe štetu ‘posredstvom svijeta’, jer oni su ljudi koje Ja želim spasiti od svijeta. Ali svatko tko je njemu već pao plijenom će okrutno i bezobzirno jedino na sebe samoga misliti… Jedna era dokončava tako kako prije nije bilo doživljeno na ovoj Zemlji… ljudski život se više ne vrednuje nimalo, zakoni čovječanstva više nijsu sveti nikome tko je sebe posvetio svijetu, time Mojem protivniku. Vlasništva bližnjih ljudskih bića neće biti poštivana i kao rezultat ljudi će bezobzirno eksperimentirati, iskorištavati i uživati bilo što što će im dati prednost bez obzira da li će to prouzročiti štetu tijelu ili vlasništvima druge osobe. I Ja ću to dozvoliti da se dogodi, budući se Moja briga ne primjenjuje na tijelo nego na dušu ljudskog bića… i ako ona može biti spašena ovim sredstvima onda će Mi ona zahvaliti za to jednog dana, čak ako je morala obilato trpjeti na Zemlji. Ljudi ne mogu biti pošteđeni ove patnje u posljednjim danima, jer sve dok i dalje postoje dostupna sredstva da se duše oslobode iz protivnikovih mreža Ja ću također koristiti ta sredstva ili to dozvoliti da se dogodi, premda je to učinkovito aktivnost Mojeg protivnika na ljude koji njemu već pripadaju… A ako ljudi razmišljaju kako su oni već napredni onda će velika uništenja koja će biti pokrenuta njima dokazati suprotno… Ipak onaj koji je slijep ne vidi ništa i isto tako ne želi vidjeti ništa, međutim, čas na svjetovnom satu će biti očigledan onome koji može vidjeti.

AMEN

Spread the Truth