Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6554 (Isusov predvjesnik…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6554, 24 Svibanj 1956

ISUSOV PREDVJESNIK…

Viši razvoj duše je zadatak ljudskog bića na Zemlji… Ipak njega je svjesno samo nekolicina, jedino nekolicina se pitaju koja je svrha i cilj njihova postojanja… Većina jedino stremi za blagostanjem, za svim što tijelu osigurava osjećaj zdravlja i sreće. Ali svi ljudi imaju dar razuma, svi ljudi bi bili sposobni sebe zapitati u svezi svrhe i cilja zemaljskog života, i svi ljudi bi također primili odgovor… jer to je prvi korak uzlaza. Međutim, pošto ljudi ne razmišljaju dalje nego do njihove smrti, budući rijetko vjeruju u život njihove duše nakon smrti, pitanje njihove zemaljske sreće/dobrobiti je njima više važno i oni smatraju njihovu zemaljsku aktivnost i rad prioritetom… Njima nedostaje vjere… jer čak da su imali samo malo vjere oni ne bi našli unutarnji mir bez obzira na njihov zemaljski komfor… Što se više kraj približava to se manje vjere može naći među ljudima (Luka 18:8)…

To je zašto će izvanredno pobožni ljudi iskrsnuti u posljednje dane koji također mogu sprovoditi izvanredne podvige i privući pažnju ljudi na sebe, jer Bog će uistinu i dalje pokušati sve kako bi pomogao onima koji samo trebaju takvu izvanrednu stimulaciju kako bi postali svjesni svrhe njihovih života. Ovi ljudi su svjetlosna bića koja su utjelovljena na Zemlji u svrhu misije, koji žele poboljšati nedaće ljudi i prema tome žive na Zemlji u tijelu bez da su potpuno svjesni svojeg porijekla. Njihova snažna veza sa Bogom koju oni, međutim, uspostavljaju dobrovoljno kao ljudska bića baš kao što bi sva njihova bližnja ljudska bića to bila sposobna napraviti, im daje izvanrednu snagu… Jer oni imaju sklonu-Ljubavi prirodu i stoga je njihovo vjerovanje tako živo da ono sebe izražava u neobičnoj aktivnosti… tako što proglašavaju Isusa Krista sa živom vjerom i u praktičnoj pomoći tijelu i duši u Njegovo ime… Naračun takvih ljudi mnogi još mogu uzvjerovati, jer oni jasno demonstriraju snagu koja ne može biti objašnjena na zemaljski način. Ljudi će biti pomognuti pronaći vjeru i istovremeno će im biti ukazana staza do Boga za što, s obzirom na potpuno nepovjerljivu ljudsku rasu, neobična sredstva moraju biti korištena koja ih unatoč tome neće prisiliti vjerovati.

Više i više probuđenih ljudi će dokazati njihovu snagu vjere što se više približava kraj… Sve dok blistavo svjetlo ne počne sijati… Dok se netko ne pojavi tko najavljuje neminovan dolazak Gospoda i iznova za Njega priprema put… Njegovo svjetlo će blistavo sijati u svim pravcima… Jer njegova pojava će uskoro postati poznata, i premda će on biti izvor snage i utjehe mnogim ljudima, većina će ga unatoč tome susresti sa neprijateljstvom budući oni pripadaju Božjem protivniku i na njegove poduke poduzimaju akciju protiv svega što je božansko-duhovne prirode (2 Solunjanima 2:4)  i posebice progone one koji govore u Isusovo ime i proglašavaju skori kraj… Ipak baš zbog toga što će Božji protivnik prosljediti sa izvanrednom brutalnošću tijekom posljednje borbe na ovoj Zemlji, izvanredno svjetlo će biti poslato na Zemlju… još jednom svjetlosni duh će sebe utjeloviti na ovoj Zemlji kao što je zapisano… Još jednom će on prethoditi Gospodu i proglašavati Njegov dolazak, i još jednom će on sebe obznaniti kao ‘glas u divljini’ (Izaija 40:3; Matej 3:3)… I on će znati tko je no ipak skromno živi njegov zemaljski život, koji će također biti opet zapečaćen njegovom smrću (Matej 14:6-11).

Al svi ljudi vjerni Bogu će od njega crpsti snagu i opet i iznova biti uzdignuti kada se bude činilo kako ih nevolja vremena poražava… Jer on govori na Božje poduke… Bog Osobno govori kroz njega ljudima. Oni će također shvatiti važnu misiju predvjesnika Isusa Krista i prema tome potpuno svjesno očekivati povratak Gospodnji i neće sumnjati kako će biti izbavljeni iz najveće nevolje. Dok se prijašnji pojavi će doći vrijeme koje je bilo neprestano najavljivano od strane vidjeoca i proroka, jer kada kada on dođe aktivnost protivnika, koja afektira vjernike tako izvanredno, će biti tako očigledna da će oni također potrebovati izvanrednu pomoć… Jer on će pustiti da njegovo svjetlo zasja, i šalje svoje zrake nadaleko i naširoko… Svugdje će ljudi čuti za njega i vjernici će znati tko se krije iza ovog svjetla, i stoga će oni također znati koji je čas otkucao. Ipak unatoč neprijateljstvu i zabrani da govori predvjesnik Isusa Krista će nastaviti postojano duž njegova kursa… On govori na Božje poduke i ne prepoznaje ni jednog drugog Gospodara nego Onoga Kojem služi… I njegovi će govori zapaliti srca; oni će osnažiti slabe da prikupe hrabrost da umru za njihovo vjerovanje…

Međutim, svaki ljudski život počiva u Božjoj ruci… On jedini zna kada će čas izbavljenja otkucati, kada će se dogoditi Njegov dolazak na Zemlju i uklanjanje Njegovih Vlastitih (1 Solunjanima 4:16, 17)… I Njegov predvjesnik, također, zna njegov kraj ali čak će njegova smrt još poslužiti njegovom Gospodaru… Jer on će kompletirati djelo proslavljivanja, kao rezultat njegove smrti Božja će moć i slava biti otkriveni… Jer jedino Jedan vlada nad životom i smrti i ovaj Jedan će Sebe dokazati Gospodarem, pobjednikom nad Njegovim protivnikom (Sotonom) kada dođe posljednji dan (2 Solunjanima 2:8)… On će dati život onima koji vjeruju u Njega… a svi koji su porobljeni od strane Njegova protivnika će pasti plijenom smrti.

AMEN

Spread the Truth