Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6531 (Silazak u pakao… Luciferovo protivljenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6531, 25 Travanj 1941

SILAZAK U PAKAO… LUCIFEROVO PROTIVLJENJE…

Istina je da Sam sišao u pakao nakon Moje smrti na križu i da Sam također donio iskupljenje onima koji još nisu prošli kapijama u vječno blaženstvo, pošto su ove kapije najprije trebale biti otvorene Mojom smrću na križu… Nebrojene duše su iščekivale čas njihovog spasenja i Ja Sam im se prikazao kao Isus ljudsko biće, i opisao Sam im Moju patnju i smrt pošto su Me oni, također, trebali dobrovoljno priznati kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta. No također Sam bio prihvaćen od strane onih koji su živjeli dobar život na Zemlji; Nisam bio odbačen od strane sviju, unatoč tome su Mi nebrojene duše pružile otpor i odbile dar milosti, Moje Spasenje… Utjecaj Mojeg neprijatelja (Sotone) na ove duše je bio toliko snažan da Su Me one vidjele jedino kao ljudsko biće koje je revoltiralo protiv vladarâ i zbog toga bilo osuđeno na smrt… Svim ovim dušama je sloboda volje trebala biti poduprta. Prema tome se Ja nisam mogao pojaviti u snazi i slavi… Morao Sam doći među njih baš kako Sam hodao među ljudima na Zemlji… kao ljudsko biće Koje ih je jedino posredstvom Riječi pokušalo uvjeriti o Njegovoj misiji i ostvarenom činu Spasenja.

Ali Moj neprijatelj nije želio pustiti ove duše, unatoč tome on je po prvi puta shvatio posljedice Mojeg čina Spasenja… on nije više mogao zadržati u rukama duše koje su Me priznale, koje su Me dobrovoljno htjele sljediti kroz kapije koje su im s Moje strane bile otvorene… One su bile oslobođene od njegove vlasti, polomile su okove sa snagom koju su primile od Mene, pošto Sam ih Ja Osobno olabavio/popustio… Zbog toga je Moj neprijatelj bijesnio još više među njegovim sljedbenicima, i sada je borba svjetla protiv tame (borba tame protiv svjetla) započela u svoj ozbiljnosti i nije nikad prestala, i tako bijesni na Zemlji i u duhovnom kraljevstvu.. Sišao Sam u pakao da bi donio spasenje svima onima čiji je zemaljski život završio prije nego Sam došao na Zemlju… svima onima koji su, unatoč pravilnom/dobrom načinu života, bili i dalje podređeni Mojem neprijatelju koji se čak borio protiv Mene Osobno i protiv koga Sam se na Zemlji borio za svaku dušu koju je držao u okovima… I on je izgubio veliki dio svojih sljedbenika…

Umro Sam za sve te duše i svatko je sebe mogao osloboditi od njega. Ali njegova je jarost bila bez kraja kada je sebe ugledao lišenog njegovih sljedbenika… kada je morao spoznati da Sam ostvario pobjedu, no koja je u potpunosti bila postignuta pomoću ljubavi. On je, također, mogao sebe podrediti ljubavi, pa ipak njegova sila, njegovo vlasništvo, su dalje bili preveliki i on se protivio snazi Moje ljubavi, i zbog toga ona na njega niti nije mogla izvršiti utjecaj. Ali trenutak je došao kada je morao shvatiti kako je njegova sila bila poražena… On je morao prihvatiti da je pronašao svoga gospodara u ljudskom biću Isusu, Čija je ljubav ostvarila sjedinjenje sa Mnom… I tako je njegova mržnja sve više rasla pošto je Božanski Spasitelj Isus Krist sada postao ozbiljan protivnik Koji je mogao oduzeti njegove sljedbenike vrlinom Njegove ljubavi. Ali Moj je neprijatelj i dalje pronašao pomoćno riješenje u činjenici da to ovisi o slobodnoj volji svakog bića te neprestano pokušava izvršiti utjecaj na volju svojih žrtava, bilo na Zemlji ili čak u duhovnom kraljevstvu. Ali Ja Sam sišao u pakao nakon Moje smrti na križu, i nastavljam silaziti u pakao da bi donio spasenje svima onima koji se(be) hoće osloboditi od njega, I on Me neće biti u stanju zaustaviti, on nikad neće biti u stanju prisilno zadržati duše koje hoće slijediti Moj poziv… Njegova je sila bila poražena Mojom smrću na križu, ali čak ovo raspeće nije moglo slomiti njegov otpor, njegova mržnja i njegova volja su nepopustljivi, njegova su djelovanja opaka, i njegova je suština u potpunosti bez ljubavi…

Iz tog razloga njemu nedostaje snage da mrtvima dâ život. Njegova će preostala snaga uvijek biti korištena jedino za negativna djelovanja, i time pozitivna snaga mora uvijek sve više oslabiti njegovu aktivnost… ljubav mora primamiti i privući k sebi sve što je beživotno i to ponovno oživjeti… Sa Mojim silaskom u pakao započeo je povratak k Meni jednom palih bića, započelo je buđenje mrtvih u život, jer ljubav je dokazala da je snažnija od mržnje, ljubav je napravila naknade/odštete na križu za krivnju koja je rezultirala u smrti bića. I tako je za njih život bio kupljen, on koji je bića postavio u stanje smrti je bio poražen.

AMEN

Spread the Truth